Loading...

وزارت اطلاعات جمهوری فارسی فاشیستی ایرانİran Fasizm

4,521 views

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Feb 8, 2009

http://www.gamoh.biz

انرژی بسیار قابل توجهی که در ادوار مختلف از درون و از تحت الشعور قوم ترک آذربایجان فوران کرده است در طول تاریخ بشکل تشکیل دولتهای مختلف متظاهر شده است. حالا اینکه این دولتها بر ملیت خود تکیه نکرده اند موضوعی دیگر است و سبب آن بیشتر از جهانبینی امت محوری نشات گرفته است. باز این انرژی در قرن بیستم بصورت انقلابهای مختلف متظاهر شده است. اکنون این خاطرات تاریخی و این آرکِتیپها را که میخواهند بزور از حافظۀ تاریخیمان بزدایند، یک رفلکس مقاومت خودبخود در متن و در بطن جامعه و در درون سیستم اتنوس شروع به سازمانیابی میکند. بافت درونی سیستم اتنوس برای مدافعۀ نفس خود انرژی تاریخی و سیال موجودش را بحرکت در میآورد. مقاومتی که از بافت درونی متبلور میشود. این بیداری و تبدیل انرژی پتانسیل قومی به انرژی فعال، تاریخ نوین آذربایجان جنوبی را می آفریند. بر اساس مقدار، حجم و مقیاس این انرژی، تاریخ و سرنوشت ما ورق خواهد خورد. با حرکت آگاهانۀ این انرژی در راستای تشخیص ملی همۀ انگلهای موجود، بخصوص انگل شونیزم از سر راه آذربایجان جنوبی برداشته میشود.
شونیزم شیعه محور فارس برای رسیدن به اهداف خود تنوعاتِ احساسی را کور کرده است. هر کس در شهر خودش موظف است مثل امام جمعۀ شهر خودش بیندیشد، مثل او رفتار کند. زیرا رفتار او مظهر اخلاقیست که امام مهدیِ در چاه فرو رفته در ذات خود بطور کل در نهان دارد! زندگی کردن در چنین محیطی جهنم است و این تاریخ که با این اعتقاد شکل گرفته جهنمی بیش نبوده است. از این جهنم خلاصی باید. در هر فعالیت اخلاقی یک نمونۀ ایده آل مشاهده میشود. ایده آلیزمی را که شونیزم شیعه محوربه خورد تجسم، تفکر و تخیل مردم میدهد چه خصوصیاتی دارد؟ بهترین خصوصیاتش این است که مومن و پایبند به اسلامی باشد که در مرکز آن زبان و تمدن فارس قرار گرفته است. هر کس که هویت ملی خود را انکار کرده و هر چه با سرعت فارسیزه میشود، زبان فارسی را بدون لهجه حرف میزند او بهترین نمونه ایی است که از طرف اتیکِ حاکم تقدیر میبیند.
رژیمهای جنایتکار پهلوی و جمهوری اسلامی از کجا سر بر آوردند؟ فرهنگ این مرز و بوم هر نوع شرایط را برای پرورش چنین ذهنیتهایی مهیا میکند. عملیات تمدن کش که با نام اسلام تحت بیرقداری امویان، عباسیان، عثمانیان، صفویان و خمینیزم تطبیق گشته است تاریخ تمدن را در تاریکیهای وحشتناک فرو برده است. در این میان ملت ترک با نام بی مفهوم "شمشیر برندۀ اسلام" مورد سوء استفاده و حمالی قرار گرفته است. در این تاریخ هیچ نوع امید رهایی موجود نیست. اکنون که دور جدیدی در تاریخ با نام تشخیص وطن آغاز شده است،
ویدیوهای قیام تورکهای آذربایجان جنوبی علیه آپارتاید و فاشیزم فارس
http://www.youtube.com/user/TonyukukTurk
http://www.youtube.com/user/Farsseg
http://www.youtube.com/user/SouthAzer...
http://www.youtube.com/user/erzinlibo...
http://www.youtube.com/user/Turancibo...
http://www.youtube.com/user/SulduzTURK
http://www.youtube.com/user/sisdaq
http://www.youtube.com/user/Tebrizboz...
http://www.youtube.com/user/iranviran
http://www.youtube.com/user/theottoma...
http://www.youtube.com/user/iranTURKS
http://www.youtube.com/user/FatMahal
http://www.youtube.com/user/iranviran

Loading...


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...