88
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีภารกิจหลักในการวางโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เคร...
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มีภารกิจหลักในการวางโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย รวมถึงบริการวิชาการ และฝึกอบรมต่าง ๆ แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. และบุคคลทั่วไป
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...