256
 • NAV raserer tolketjenesten

  470 views 1 year ago
  NAV raserer tolketjenesten
  I fjor har arbeids- og sosialdepartementet bestilt en utredning om tolketjenesten i NAV som ble offentliggjort i mars. Norges Døveforbund ser at NAV/Hjelpemidler og tilrettelegging og ledelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet velger å se bort fra de gode forslagene til hvordan tolketjenesten kan bli bedre. Vi ser også at disse instansene vil se helt bort fra de politiske føringene Stortinget har gjort om tolketjenesten for døve og hørselshemmede.
  Vi har fått dokumenter det siste døgnet som bekrefter at NAV-ledelsen i beste fall er fullstendig uvitende om premissene for tolketjenesten, men antakeligvis er mest interessert i å omdefinere den for å stå friere til å bruke tolkeressursene slik de selv ønsker – i strid med Stortingets mange vedtak rundt etablering og styrking av tolketjenesten. Med sine siste grep er de i ferd med å rasere døve og hørselshemmedes rett til å ytre seg uten innblanding fra andre. De bryter med dette FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne på flere fronter:
  • De har ikke hørt på oss
  • De ser ikke tolker som et premiss for tilgjengelighet og universell utforming
  • De umyndiggjør døve og hørselshemmede
  • De presser tolkene tilbake til førprofesjonell tid, da ymse personer skulle ”hjelpe” døve i tillegg til å tolke dersom det ble behov for det.
  • De tillegger tolker kompetanse de ikke har og forrykker det profesjonelle ansvaret
  • De bryter med norsk politikk for å ivareta og øke statusen til norsk tegnspråk
  Det har lenge vært stor frustrasjon blant brukere og tolker pga mangel på utvikling, styring og ledelse av tolketjenesten i NAV, samt mangelen på brukermedvirkning. Dette ble bekreftet i en utredning, som anbefalte å løfte tolketjenesten ut av hjelpemiddelområdet i NAV, alternativt helt ut av NAV pga mange års vanstyre og forsømmelse av utvikling av tjenesten. Dette støttes av den største brukerorganisasjonen på området, som nå er sjokkert over NAVs framferd og ansvarsfraskrivelsen ASD bedriver ved å fullstendig overlate oppfølgingen av en sterkt kritisk rapport til den enheten som får mest kritikk i samme rapport.
  NAV svarer på rapporten med å anbefale å integrere tolketjenesten enda sterkere i hjelpemiddelsentralene og omdefinere tolketjenestens formål uten å ha snakket med verken profesjonsutøverne eller brukerne av tjenesten. De understreker også i et referat fra møtet i MBA i går at de ikke ønsker politiske føringer på organiseringen av tolketjenesten. Fagorganisasjonene som er satt til å representere ansatte tolker har ikke kjennskap til tolketjenesten, og dolker oss i ryggen med sin tilslutning til dette. Tolketjenesten er etablert på grunnlag av en rekke politiske føringer, og NAV viser en arroganse uten sidestykke med dette utsagnet. En profesjonell tolketjeneste med tolker som kun har som oppgave å tolke og ikke noe annet er et være eller ikke være for vår ytringsfrihet og rett til å leve våre liv uten innblanding fra andre.
  Norges Døveforbund har tatt kontakt med medier, stortingsrepresentanter og flere andre for å stanse denne udemokratiske prosessen!

  Les dokumentene her: http://www.deafnet.no/no/ny......

  (nederst) Show less
  Read more
 • NDFs 100 år Jubileumstafett Play all

  Som  en  del  av  jubileumsmarkeringen  vil  et  stafettlag  fra  Norges  Døveforbund  besøke  døveforeningene  for  å  markere  jubileet. NDF  har  utarbeidet  et  standardprogram,  men  det  blir  lokale  tilpasninger  til  hver  forening,  blant  annet  med  innslag  av  lokal  døvehistorie.

  26.  april:  Trondheim

  Kl  19.00  -  Jubileumsmarkering  i  døveforeningen.  Blomster  legges  ned  på  graven  til  Helmer  Moe.

  28.  april:  Oslo

  Kl  13.00  -  16.00  -  Jubileumsmarkering  i  døveforeningen.  Blomster  legges  ned  på  gravene  til    Ragnar  Ziener  og  Wilhelm  Schrøder  

  30.  april:  Ål  i  Hallingdal

  Kl  11.30  -  Stor  felleslunsj

  Kl  12.00  -  15.00  -  Jubileumsmarkering

  3.  mai:  Stavanger

  Kl  18.00  Jubileumsmarkering  på  døvesenteret  med  salg  av  mat  og  underholdning

  4.  mai:  Telemark

  Kl  11.00  -  Jubileumsmarkering  i  døveforeningen.  Blomster  legges  ned  på  gravene  til  Thor  Gisholt  og  Olav  Haug

  5.  mai:  Vestfold

  Kl  11.30  -  11.45  -  Blomster  legges  ned  på  Johannes  Berges  grav  på  Bilet  kirkegård  i  Holmestrand

  Kl  13.00  -  15.00  -  Jubileumsmarkering  i  foreningens  lokaler

  6.  mai:  Kristiansand

  Jubileumsmarkering

  9.  mai:  Ålesund

  Kl  18.00  -  Jubileumsmarkering  i  døveforeningen

  12.  mai:  Drammen

  Kl  12.00  -  Jubileumsmarkering  i  døveforeningen

  15.  mai:  Innlandet

  Kl  16.00-20.00  -  Jubileumsmarkering  på  Mjøsgløtt

  17.  mai:  Bergen

  kl  10.00-15.00  Kombinert  feiring  av  17.  mai  og  100-års  jubileet  på  Bergen  Døvesenter.  Blomster  legges  ned  på  gravene  til  Eilif  Ohna  og  Nils  Gjerstad.

  Sjekk  med  din  lokale  døveforening  for  oppdatert  og  mer  detaljert  program  for  dagen!
  This item has been hidden
 • Nytt fra Norges Døveforbund Play all

  This item has been hidden
 • Informasjonsvideoer Play all

  This item has been hidden
 • Nytt fra Arbeidslivsutvalget Play all

  This item has been hidden
 • This item has been hidden
 • Tegnspråktolkete videoer Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...