97
 • Сподели НОЩ/Пловдив, 2017

  88 views 1 year ago
  Най-дългата НОЩ на Пловдив се завръща този септември за тринайсета поредна година, за първи път в три вечери – 15, 16, 17 септември.

  /scroll down for English/
  http://night.bg/

  Програмата през 2017-та e разпределена по традиция в тематични подпрограми:

  МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, АТЕЛИЕТА – като за първи път ателиетата са акцентирани като равностойна част от програмата, за да може публиката да надникне свободно в тези специфични работни пространства на изкуството;

  ГРАД И КУЛТУРА – представя културното съдържание на читалаища, театри, библиотеки, общностни и/или религиозни центрове, културни домове, кинозали;

  KЛУБ И МУЗИКА – представя алтернативните клубни пространства в града;

  ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА пък работи за развитието на културната карта на Пловдив като представя артистични проекти в открити публични пространства;

  МАЛКАТА НОЩ по традиция включва събития за най-младата и будна аудитория.

  ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА с мотото ТУК НАВСЯКЪДЕ представя специална селекция на артистични проекти, които организаторите в партньорство с някой от най-активните международни културни институти и посолства подготвят специално за публиката на НОЩТА.

  По случай 10 годишнината на фондация „Отворени изкуства“ не изпускайте да посетите и специалната юбилейна изложба, в която чрез инсталации, произведения на изкуството, видеа, снимки и архиви ще бъдат представени някой от най-интересните проекти, артисти и дейности от България и чужбина, работили с „Отворени изкуства“ през последното десетилетие.

  -

  The longest Night of Plovdiv returns this September for its thirteenth consecutive edition, for the first time in three evenings - 15, 16, 17 September.

  The 2017 program will be traditionally divided in thematic sub-programs:

  MUSEUMS, GALLERIES, STUDIOS - for the first time, the studios are accentuated as an equal part of the program so that the audience can peer into these specific workspaces of the artists;

  CITY AND CULTURE - presents the cultural content of theaters, libraries, community and/or religious centers, cultural houses, cinemas;

  CLUB AND MUSIC - presents the alternative club spaces in the city;

  PUBLIC SPACES works for the development of the cultural map of Plovdiv by presenting artistic projects in open air public spaces;

  LITTLE NIGHT traditionally includes events for the youngest audience.

  OPEN ARTS PROGRAM with the slogan HERE EVERYWHERE will present a special selection of artistic projects released specially for the audience of the Night in partnership with some of the most active international cultural institutes and embassies in Bulgaria.

  Special surprise on the occasion of the 10th anniversary of Open Arts Foundation, will be a jubilee exhibition which will be presented installations, art pieces, videos, photos and archives part of the most interesting projects and activities from Bulgaria and abroad that have worked with Open Arts during the last decade. Show less
  Read more
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...