30,708
 • พระมหาชนก The Story of Mahajanaka องก์ ๒ ความเพียร ( เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา - ๒๕๕๗)

  10,328 views 3 years ago
  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหวังถ่ายทอดคำสอน ในเรื่องของความเพียรที่บริสุทธิ และใช้สติปัญญา การดำรงชีวิตในปัจจุบัน
  สื่อการสอนออนไลน์ พระมหาชนก 6 ธันวาคม 2557 6 December2014
  เพื่อการเรียนรู้ด้วยสื่อนำเรื่องประกอบการอ่านวรรณกรรมอย่างมีวิจารณญาณ
  ครูไทยออนไลน์ สุรินทร์ ยิ่งนึก surin yingneuk kruthai40.com

  “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” เนื่องในโอกาส เฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2539 แต่ด้วยความลึกซึ้งของบทพระราชนิพนธ์และความซับซ้อน ในการตีความจากภาพประกอบ จึงท􀁑ำให้หนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกฉบับแรกนี้ค่อนข้างจะเป็นที่นิยม ในหมู่คนที่เข้าถึงเท่านั้น แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วๆ ไป ต่อมาในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ในปี พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดพิมพ์ บทพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” อีกครั้ง ในรูปแบบของการ์ตูน โดยมี ชัย ราชวัตร ศิลปินผู้ชำนาญการ เป็นผู้วาดภาพการ์ตูนประกอบ โดยได้วาดด้วยเทคนิคสีน้ำจากฉบับขาวดำที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี 2541 กลายเป็นบท พระราชนิพนธ์พระมหาชนกฉบับการ์ตูนที่เป็นภาพสีตลอดเล่มที่มีความวิจิตรและงดงามเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พิมพ์ และจัดจ􀁑ำหน่าย จนเป็นที่แพร่หลายในหมู่เยาวชนและประชาชนทั่วๆ ไปในขณะนั้น

  จากพระราชปรารภในพระราชนิพนธ์เรื่อง “พระมหาชนก” ฉบับการ์ตูน จะสามารถเห็นได้ว่าพระองค์ท่าน ทรงมีความตั้งพระหฤทัยที่จะดัดแปลง “พระมหาชนกชาดก” ให้เป็น “พระมหาชนก” ที่ทันสมัยและเผยแพร่ผ่านสื่อ สมัยใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบั Show less
  Read more
 • My Top Videos Play all

  This item has been hidden
 • Popular uploads Play all

  This item has been hidden
 • This item has been hidden
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...