22
Glamorgan Archives collects, preserves and makes accessible documents relating to the historic county of Glamorgan.

Glamorgan Archives collects, preserves and makes accessible documents relating to the historic county of Glamorgan.

With over 8km of records in our strongrooms, dating from the 12th century to the present day, we can help you trace the history of your family, discover the history of your town, village or house, carry out research for a school, college or evening course and much more.

Contact us for more information, or call in during our opening hours.

*******************************************************

Mae Archifau Morgannwg yn casglu, diogelu ac yn cynnig mynediad i ddogfennau sydd yn ymwneud sir hanesyddol Morgannwg.

Gyda dros 8 cilomedr o gofnodion y nein ystafelloedd diogel , sy'n dyddio o'r 12fed ganrif i'r presennol, gallwn eich helou i olrhain hanes eich teulu, darganfod hanes eich tref, pentref neu ty, gwneud gwaith ymchwil ar gyfer ysgol, coleg neu ddosbarth nos a llawer mwy.

Cysylltwch a ni am fwy o wybodaeth, neu galwch i fewn yn ystod ein oriau agor.
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...