,,Draugas” - populiariausias lietuviškas laikraštis, leidžiamas už Lietuvos ribų.
,,Draugas” - populiariausias lietuviškas laikraštis, leidžiamas už Lietuvos ribų.

"Draugas" is the oldest continuously published Lithuanian newspaper anywhere in the world. The word "draugas" means "friend" in Lithuanian.

Apibūdinimas / Description
Lietuviškas laikraštis išeina tris kartus per savaitę: antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. Kiekvieną šeštadienį kartu su ,,Draugu” išleidžiamas Kultūrinis priedas ,,Menas, literatūra, mokslas”. The English language "Draugas News" is published monthly.

Prenumeratos informacija ("Draugas"):
Tradicinė prenumerata paštu:
Kaina: $150 į metus.
Naujiems prenumeratoriams taikoma nuolaida: $120 į metus.
Skaitmeninio laikraščio prenumerata (PDF formatas):
Kaina: $115 į metus. 

"Draugas News" in English (12 issues per year, plus 6 issues per year of "Lithuanian Heritage" costs $45/year for U.S. subscribers.
Evangelijos ir skaitinių tekstai randasi čia: http://draugas.org/misios/2016.htm .   Bažnyčios tinklapis: http://chicagonativitybvm.org .
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...