Prins Bernhard Cultuurfonds
364
 • Prins Bernhard Cultuurfonds

  1,249 views 1 year ago
  Het Prins Bernhard Cultuurfonds bestaat uit een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Het landelijk bureau is gevestigd in Amsterdam en steunt activiteiten met een landelijke oriëntatie. Verder coördineert het landelijk bureau de fondsenwerving, communicatie, financiën en informatievoorziening & automatisering. Bij het landelijk bureau werken 35 medewerkers.

  Afdelingen
  Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling. De afdelingen hebben tot taak de doelstelling van het Cultuurfonds uit te voeren voor zover het gaat om activiteiten van overwegend provinciaal belang.

  Bestuurlijke organisatie

  De rechtsvorm van het Cultuurfonds is een stichting en is opgericht bij notariële akte. Het Cultuurfonds heeft verschillende landelijke organen die zorgen voor toezicht, bestuur en uitvoering binnen de gehele organisatie. Het bestuur van de stichting ligt bij de directeur. Naast eigen medewerkers maakt het fonds dankbaar gebruik van de inzet van externe adviseurs die zitting hebben in adviescommissies. De Raad van Toezicht is het hoogste bestuursorgaan van het fonds en eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Verder kent het Cultuurfonds een Stichtingsraad, die bestaat uit de Raad van Toezicht, het College van Adviseurs en het bestuur. Het statutaire bestuur ligt bij de directeur, die op bestuurlijk niveau wordt bijgestaan door het College van Gedelegeerden, samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht.

  Meer informatie: http://cultuurfonds.nl Show less
  Read more
 • De kunst van het geven | Prins Bernhard Cultuurfonds Play all

  Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt jaarlijks meer dan 3.000 initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. Dit kunnen wij doen dankzij de giften van particulieren, bedrijven en stichtingen. Zij zijn de mecenassen van deze tijd: hun financiële steun maakt het werk van vele kunstenaars en wetenschappers mogelijk en zorgt voor behoud van natuur.

  Wilt u ook iets teweeg brengen met een gift of nalatenschap? Wij gaan graag met u in gesprek over ‘De kunst van het geven’.
  This item has been hidden
 • Zilveren Anjer | Prins Bernhard Cultuurfonds Play all

  De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend door het Prins Bernhard Cultuurfonds aan personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of het natuurbehoud in Nederland en in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Prins Bernhard heeft tot zijn overlijden in 2004 de onderscheidingen uitgereikt. In 2005 heeft de Koningin deze taak overgenomen.

  Wim Statius Muller (Curaçao, 1930) uit Curaçao is componist en pianist. Hij ontvangt de Zilveren Anjer voor zijn bijdrage aan het behoud van het muzikaal erfgoed van de Caribische eilanden, in het bijzonder van de klassieke muziek van Curaçao. De heer Statius Muller is daarnaast mentor en inspirator voor jonge musici in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

  Reint Wobbes (Hoogkerk, 1940) uit Huizinge ontvangt de Zilveren Anjer voor zijn inzet voor het behoud van het cultureel erfgoed, met name middeleeuwse kerken en kerkhoven in Groningen. Door het geven van lezingen, excursies, adviezen en publicaties bereikt hij een groot aantal mensen en blijft er een draagvlak voor dit erfgoed.

  Clemens van der Ven (Den Bosch, 1941) en Neeltje van der Ven-Blonk (Rotterdam, 1940) uit Den Bosch ontvangen de Zilveren Anjer voor hun bijdrage als moderne mecenas voor kunst en cultuur. Op diverse manieren ondersteunen zij culturele instellingen. Daarnaast hebben zij hun monumentale woonhuis en het interieur ondergebracht in de Stichting Huizinghe 'De Loet' waardoor het voor toekomstige generaties gewaarborgd blijft.
  This item has been hidden
 • Jaarverslag | Prins Bernhard Cultuurfonds Play all

  Jaarlijks publiceert het Prins Bernhard Cultuurfonds in juni het jaarverslag over
  het voorafgaande jaar. In dit jaarverslag zijn ook de jaarrekening en de
  verantwoordingsverklaring goed bestuur opgenomen.
  This item has been hidden
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs Play all

  De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs - een oeuvreprijs - wordt toegekend aan een persoon of instelling met een bijzondere staat van dienst op gebied van cultuur of natuur.

  Aan de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs is een geldbedrag van 75.000 euro verbonden. Daarnaast krijgt de ontvanger een CultuurFonds op Naam met een startkapitaal van 75.000 euro, waarvan hij de naam en doelstelling zelf mag bepalen.
  This item has been hidden
 • Charlotte Köhlerprijs | Prins Bernhard Cultuurfonds Play all

  De Charlotte Köhler Prijzen van het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn bij legaat ingesteld door de actrice Charlotte Köhler. In de oneven jaren worden drie jonge theatermakers geselecteerd en in de even jaren drie kandidaten uit de beeldende kunsten. Aan de prijs is een vrij besteedbaar bedrag van 20.000 euro verbonden. De uitreiking van de Charlotte Köhler Prijzen vindt plaats op 5 juli in het DeLaMar Theater in Amsterdam en wordt gecombineerd met de uitreiking van de Cultuurfondsbeurzen. De presentatie is in handen van Aldith Hunkar. De jury van de Charlotte Köhler Prijzen bestaat uit de heer drs. M. Daamen (voorzitter), de heer mr. J. Guldemond, mevrouw ir. N.A. de Vries en mevrouw drs. H.G. Wolters.

  Daan Roosegaarde (1979)
  Naar het oordeel van de jury heeft Daan Roosegaarde zich bijzonder geprofileerd op de grensgebieden van beeldende kunst, vormgeving en architectuur. Na cum laude te zijn afgestudeerd aan AKI, ArtEZ academie voor beeldende kunsten in Enschede, studeerde Roosegaarde verder aan het Berlage Instituut te Rotterdam. Daan Roosegaarde maakt met zijn Studio Roosegaarde interactieve installaties die bewegen tussen verschillende disciplines als vormgeving, kunst en architectuur. De installaties programmeren de ruimte, onttrekken er energie aan, vullen ze met betekenis. Ze bieden een vooruitblik op een wereld waarin de ruimtes die ons omhullen en de voorwerpen die wij gebruiken niet alleen informatiedragers worden, maar ook interactief zullen zijn. Daan speelt een belangrijke rol in de innovatieve kunststroming New Dutch Digital Design, waarin kunstenaars de grens zoeken tussen mens en computer. Dune, Lotus 7.0 en Intimacy zijn daar prachtige voorbeelden van. In 2010 verscheen bij NAi Uitgevers een overzichtspublicatie van zijn werk dat onder meer te zien is geweest in de Tate Modern en het Victoria and Albert Museum te Londen, het Nationaal Museum in Tokio en het jaarlijkse STRP Festival te Eindhoven. Een korte film over Lotus 7.0 is te vinden op: www.studioroosegaarde.net/project/lotus/

  Shift Architecture Urbanism
  Shift Architecture Urbanism werd in 2005 opgericht en bestaat uit Harm Timmermans (1975), Oana Radeş (1977) en Thijs van Bijsterveldt (1981). Shift is gevestigd in Rotterdam en richt zich op architectuur, verstedelijking en ruimtelijk ordening. Shift maakt ontwerpen voor verschillende schaalniveaus. Naast uitgesproken plastische en formeel sterke gebouwen ontwerpen zij geëngageerde stedenbouwkundige projecten. De ontwerpen, waarvan er inmiddels een aantal zijn gerealiseerd, ogen fris, ongecompliceerd en positief. In hun stedenbouwkundige ensembles keren steeds deze sterke architectonische hoofdvormen terug, om te worden ingebed in de meer instabiele en programmeerbare stedelijke omgevingen. De architectuur vervult hierin de rol van vaste waarde en zelfs van waarde-creator, die de stad kan activeren. Het bureau zoekt bij de ontwikkeling van projecten samenwerking met andere partijen. Het project Sportplein Binnenrotte in Rotterdam illustreert deze werkwijze zeer sterk. Dit project werd dan ook gehonoreerd met een werkbudget van NAi en Fonds BKVK in het kader van de Studio for Unsollicited Architecture. De drie partners doceren voorts op verschillende scholen en universiteiten in Nederland, waaronder de Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg, de Design Academy Eindhoven, de Technische Universiteit van Eindhoven en de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Meer over het werk van Shift A+U is te vinden onder: www.shifta.nl

  Guido van der Werve (1977)
  Naar het oordeel van de jury heeft Guido van der Werve zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als beeldend kunstenaar. Van der Werve studeerde in 2003 af aan de Gerrit Rietveld Academie, werd in 2006 en 2007 geselecteerd voor een zogenaamde Research Residency aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam en kreeg daarvoor een Cultuurfondsbeurs uit het Peter Paul Peterich Fonds. Hij maakt korte poëtische films waarin hij zelf de hoofdrol speelt en die vaak een relatie hebben met muziek. Hij slaagt erin de schoonheid van een idee tot het einde toe te handhaven in zowel puntige als romantische vertellingen. Zijn film Nummer acht is indrukwekkend. Hij loopt hierin over een dikke laag ijs terwijl vlak achter hem een enorme ijsbreker de grond achter zijn voeten splijt. In 2008 constateerde het beeldende-kunsttijdschrift Metropolis M al dat er geen Nederlandse kunstenaar was die zo snel internationaal furore maakte als Van der Werve. Het werk van de kunstenaar is onder meer aangekocht door het Museum of Modern Art in New York, het Dallas Art Museum, de Mario Testino Collection in Londen en Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam. Een compleet overzicht van de werken van Guido van der Werve is te vinden op:
  http://www.guidovanderwerve.com
  This item has been hidden
 • BankGiro Loterij Museumprijs | Prins Bernhard Cultuurfonds Play all

  Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij loven sinds 2007 jaarlijks de BankGiro Loterij Museumprijs uit. Deze prijs is een voortzetting van de in 1990 door het Prins Bernhard Cultuurfonds ingestelde museumprijs ter bekroning van museale activiteiten. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden.

  Elk jaar dingen musea in een bepaalde museumcategorie mee naar de BankGiro Loterij Museumprijs. De jury bekijkt alle aangemelde musea en stelt vast welke musea voor de prijs in aanmerking komen. Vervolgens kan het publiek zijn stem uitbrengen op de genomineerde musea.
  This item has been hidden
 • Young Talent Awards | Cultuurfondsbeurzen Play all

  This item has been hidden
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...