8,584
 • Nieporozumienie Wniebowstąpienia: Daję Słowo 13 V 2018 Wniebowstąpienie B

  2,167 views 4 months ago
  Dość enigmatyczny plakat zapowiadający najbliższe rozważanie Daję Słowo… W co w końcu wpatrywali się uczniowie i co mają znać.

  Franciszkańskie rozważanie "Daję Słowo" na niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego B - 13 V 2018 r.

  Liturgia Słowa:
  Dz 1,1-11
  Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
  A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.
  Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.
  Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.

  Ef 4, 1-13
  Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
  Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
  Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

  Mk 16,15-20
  Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:
  „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.
  Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

  FranciszkanieTV: http://www.franciszkanie.tv

  Franciszkańskie rozważanie niedzielnej Liturgii Słowa w TVP2 w soboty o 17:45 i w niedziele około 6:10 (powtórka)

  Homilie na każdy dzień: https://soundcloud.com/fran...

  Potrzebujesz modlitwy? Napisz: http://www.skrzynkamodlitwy.pl

  3zdania - codzienne krótkie rozważanie Słowa po franciszkańsku: http://www.3zdania.pl

  Polecamy rekolekcje franciszkańskie: http://www.rekolekcjefranci...

  Franciszkańskie Duszpasterstwo Powołaniowe: http://www.powolanie.com.pl

  Franciszkański Sekretariat Misyjny: http://www.sekretariatmisyj... Show less
  Read more
 • Daję Słowo Play all

  Franciszkańskie rozważanie Słowa.
  Więcej na http://www.franciszkanie.tv
  This item has been hidden
 • Popular uploads Play all

  This item has been hidden
 • Powołanie Play all

  This item has been hidden
 • Wielki Post 2018 Play all

  Rekolekcje na Wielki Post 2018 „Spowięź święta” – o sakramencie pokuty i pojednania.

  – Czy jest możliwe, że WSZYSTKO, co Cię spotyka, jest po to, żeby zbliżyć Cię do Jezusa?
  – Wszystko? To raczej niemożliwe…
  – Niemożliwe dla kogo…? 🙂

  Trudne pytania i ładne odpowiedzi.
  Odcinki w każdy poniedziałek, środę i piątek Wielkiego Postu już od Środy Popielcowej.
  Zapraszamy!
  This item has been hidden
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
 • Góra 5 minut Play all

  This item has been hidden
 • Teledysk Play all

  This item has been hidden
 • Wielki Post 2017 Play all

  Wielkopostne rekolekcje "OdDechy" oglądać można w każdy poniedziałek, środę i piątek Wielkiego Postu 2017. Rekolekcje przygotowała redakcja FranciszkanieTV.
  This item has been hidden
 • Trailer Play all

  Oto zapowiedzi naszych produkcji, zupełnie różnorakich.
  This item has been hidden
 • Wielki Post 2016 - Jezus nie zabawia Play all

  Rekolekcje na Wielki Post 2016 - Jezus nie zabawia; o tym czy i jak Pan Bóg jest miłosierny. Prowadzi je o. Mateusz Stachowski OFMConv.
  Rekolekcje będzie można oglądać na FranciszkanieTV od Środy Popielcowej do Niedzieli Zmartwychwstania w każdy poniedziałek, środę, piątek i niedzielę.
  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...