Upload
90
Escoltes Catalans educa en i per la llibertat, entenent la laïcitat com una actitud encaminada a respectar la diversitat de creences i pe...
Escoltes Catalans educa en i per la llibertat, entenent la laïcitat com una actitud encaminada a respectar la diversitat de creences i pensaments, i a triar lliurement els propis.
La laïcitat, vivint les nostres diferències i els nostres pensaments com a font d'enriquiment per a cadascú.
La coeducació, aprenent conjuntament noies i nois, educant des de i per a la igualtat
La catalanitat, descobrint la nostra identitat com a pas previ per conèixer i respectar la pluralitat d'identitats i cultures que enriqueixen el planeta. 
La participació social, implicant-nos en tot allò que ens afecta des d'un moviment atent i obert a les realitats i als problemes del món. 
La solidaritat, treballant de manera activa i conscient en pro d'una societat més justa i més lliure. 
La democràcia, participant en els òrgans de debat i decisió, tot respectant majories i minories. 
La sostenibilitat, responsabilitzant-nos de preservar el medi natural, del qual ens sentim part.
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...