38
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын төв нь Монгол орны өрсөлдөх чадварын цогц судалгааг хийн, дэлхийн бусад орнуудтай харьцуулсан үз...
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын төв нь Монгол орны өрсөлдөх чадварын цогц судалгааг хийн, дэлхийн бусад орнуудтай харьцуулсан үзүүлэлтүүдийг тодорхойлон гаргаж,танилцуулах замаар улсынхаа бизнес, эдийн засгийн үйл ажиллагааны орчинг таатай болгох, улмаар дэлхийд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах зорилготойгоор 2010 онд байгуулагдсан, улс төрөөс хараат бус, ашгийн бус байгууллага юм.
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...