Upload
4

Darhivpazin

 • Dodajte poruku videozapisu

  Javno predavanje Mario Werhas - Duration: 3:03.

  • 5 days ago
  • 8 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Razvoj fortifikacijskog sustava Ratne luke Pula" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 25. ožujka 2015. godine.

  Mario Werhas (1971.) diplomirao je na Odsjeku za po...
 • Dodajte poruku videozapisu

  Javno predavanje dr. sc. Mario Sošić - Duration: 4:19.

  • 1 month ago
  • 20 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Geopolitičko određenje pripadnosti Istre: od I. svjetskog rata do Domovinskog rata" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 18. veljače 2015. godine.

  Dr. sc. Mario S...
 • Javno predavanje mr. sc. Drago Kraljević - Duration: 5:28.

  • 2 months ago
  • 32 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Ezuli i optanti (1947.-2014.)" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 14. siječnja 2015. godine.

  Mr. sc. Drago Kraljević (Buje, 1948.) magistar je sociologije. Bio ...
 • Javno predavanje doc. dr. sc. Filip Škiljan - Duration: 2:52.

  • 3 months ago
  • 24 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Romi u Istri" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 10. prosinca 2014. godine. Uz predavanje prikazan je film Kavamtut (Volim te) autorice Ane Fornažar.

  Doc. dr. s...
 • Javno predavanje doc. dr. sc. Damir Tulić - Duration: 9:20.

  • 4 months ago
  • 102 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Mramorni oltari i skulptura 18. stoljeća na području središnje Istre" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 19. studenog 2014. godine.

  Doc. dr. sc. Damir Tulić (Du...
 • Javno predavanje Vicko Marelić - Duration: 2:38.

  • 4 months ago
  • 44 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Renegati ili revolucionari? Suradnje i sukobi između Talijana i Slavena u Istri 1940-ih godina" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 31. listopada 2014. godine.

  V...
 • Dodajte poruku videozapisu

  Javno predavanje fra Ljudevit Anton Maračić - Duration: 3:06.

  • 9 months ago
  • 47 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Kroničarski zapisi istarskih franjevaca konventualaca u 18. stoljeću" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 4. lipnja 2014. godine.

  Fra Ljudevit Anton Maračić (Pre...
 • Dodajte poruku videozapisu

  Javno predavanje Gaetano Benčić, prof. - Duration: 1:15.

  • 10 months ago
  • 116 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "O dolasku pape Pija VII. na ušće Mirne 13. i 14. lipnja 1800. godine" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 14. svibnja 2014. godine.

  Gaetano Benčić, prof. (Pula, ...
 • Dodajte poruku videozapisu

  Javno predavanje dr. sc. Milan Radošević - Duration: 2:03.

  • 10 months ago
  • 31 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Malarija u Istarskoj provinciji 1918.--1943.: konačni poraz višestoljetne pošasti" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 30. travnja 2014. godine.

  dr. sc. Milan Ra...
 • Dodajte poruku videozapisu

  Javno predavanje dr. sc. Maja Ćutić Gorup - Duration: 1:10.

  • 1 year ago
  • 93 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Katolička obnova i habsburška protureformacija u Pazinskoj knežiji" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 26. ožujka 2014. godine.

  Dr. sc. Maja Ćutić Gorup (Rijeka...
 • Prilagodite svoju poruku

  Javno predavanje doc. dr. sc. Ivan Milotić - Duration: 3:06.

  • 1 year ago
  • 1,059 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Vrsarska grofovija, tisućljetna povijest jedne države u Istri s arhivskog, pravnog i povijesnog gledišta" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 5. veljače 2014. god...
 • Prilagodite svoju poruku

  Javno predavanje doc. dr. sc. Igor Duda - Duration: 4:22.

  • 1 year ago
  • 231 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Socijalni turizam i socijalizam: slučaj Fažana" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 18. rujna 2013. godine.

  Igor Duda (Pula, 1977.), docent je na Odsjeku za povi...
 • Prilagodite svoju poruku

  Javno predavanje mr. sc. Jakov Jelinčić - Duration: 2:42.

  • 1 year ago
  • 105 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Zapisnici sjednica Vijeća Labinske komune iz vremena Venecije" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 12. lipnja 2013. godine.

  Mr. sc. Jakov Jelinčić, arhivski savj...
 • Prilagodite svoju poruku

  Javno predavanje akademik Franjo Šanjek - Duration: 7:08.

  • 1 year ago
  • 173 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Doprinos Istrana razvoju znanosti na europskom Zapadu (12.-16. st.)" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 20. travnja 2013. godine.

  Akademik Franjo Šanjek (Poljan...
 • Prilagodite svoju poruku

  Javno predavanje mr. sc. Tatjana Tomaić - Duration: 2:10.

  • 1 year ago
  • 256 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Hrvatsko - slovenski granični spor u Istri" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 20. ožujka 2013. godine.

  Mr. sc. Tatjana Tomaić magistrirala je na Fakultetu poli...
 • Javno predavanje prof. dr. sc. Juraj Kolarić - Duration: 2:24.

  • 2 years ago
  • 285 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Milanski edikt (313. godine) početak novog doba između Crkve i države" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 20. veljače 2013. godine.

  Prof. dr. sc. Juraj Kolarić ...
 • Sažetak javnog predavanja mr. sc. Nikole Lovrinića - Duration: 2:52.

  • 2 years ago
  • 169 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Moteti i madrigali istarskoga Seicenta - Gabrielle Puliti: ranobarokni skladatelj u Istri" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 21. studeni 2012. godine.

  Mr. sc. ...
 • Sažetak javnog predavanja doc. dr. sc. Andree Matoševića - Duration: 2:30.

  • 2 years ago
  • 334 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Etnografija kove. Od crne svakodnevnice do radničke aristokracije" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 17. listopada 2012. godine.

  Dr. sc. Andrea Matošević rođen...
 • Sažetak javnog predavanja mr. sc. Darinka Munića - Duration: 2:28.

  • 2 years ago
  • 132 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Usporedni povijesni hod dviju najzapadnijih hrvatskih gospoštija (Pazinske i Kastavske)" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 12. rujna 2012. godine.

  Mr. sc. Dari...
 • Sažetak javnog predavanja prof. dr. sc. Nine Kudiš - Duration: 3:10.

  • 2 years ago
  • 553 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Povijest umjetnosti i arhivsko istraživanje" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 20. lipnja 2012. godine.

  Prof. dr. sc. Nina Kudiš diplomirala je povijest umjetn...
 • Sažetak javnog predavanja dr. sc. Deana Krmca - Duration: 2:00.

  • 2 years ago
  • 124 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Arhivski i tiskani izvori za praćenje kretanja istarskog stanovništva u habsburško doba (1815.-1918.)" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 30. svibnja 2012. godin...
 • Sažetak javnog predavanja dr. sc. Hrvoja Petrića - Duration: 3:05.

  • 2 years ago
  • 242 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Malo ledeno doba (s osvrtom na Istru)" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 11. travnja 2012. godine.

  Dr. sc. Hrvoje Petrić završio je studij geografije i povij...
 • Sažetak javnog predavanja mr. sc. Borisa Biletića - Duration: 2:37.

  • 3 years ago
  • 220 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Hrvatska književnost Istre pod fašizmom" održanog u Državnom arhivu u Pazinu 18. siječnja 2012. godine.

  Mr. sc. Boris Biletić diplomirao je na Pedagoškoj akade...
 • Sažetak javnog predavanja prof. dr. sc. Alojza Jembriha - Duration: 3:18.

  • 3 years ago
  • 277 views
  Sažetak javnog predavanja na temu "Pazinski župnik Stipan Konzul - promicatelj glagoljice i hrvatske knjige u Urachu (1561.-1565.) održanog u Državnom arhivu u Pazinu 30. studenog 2011. godine.

  Pr...
 • Sažetak javnog predavanja prof. dr. sc. Ante Škrobonje - Duration: 7:21.

  • 3 years ago
  • 525 views
  Sažetak javnog predavanja na temu " Medicinski elementi u sakralnoj umjetnosti s posebnim osvrtom na Istru" prof. dr. sc. Ante Škrobonje održanog u Državnom arhivu u Pazinu 21. rujna 2011. godine....
 • Međunarodni dan arhiva 9. lipnja 2011. - Duration: 14:06.

  • 3 years ago
  • 164 views
  Dana 9. lipnja 2011. godine državni su arhivi diljem Republike Hrvatske obilježili Međunarodni dan arhiva. Povodom obilježavanja trećeg međunarodnog dana arhiva, Državni arhiv u Pazinu otvara izlož...
 • Sažetak javnog predavanja prof. dr. sc. Klare Buršić Matijašić - Duration: 1:17.

  • 3 years ago
  • 414 views
  Sažetak javnog predavanja prof. dr. sc. Klare Buršić Matijašić na temu "Arheologija i arhivi" održanog u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu, 13. travnja 2011. godine.

  Prof. dr. sc. Klara B...
 • Dokumentarni film povodom 50. obljetnice Državnog arhiva u Pazinu - 2. dio - Duration: 10:11.

  • 4 years ago
  • 360 views
  U tjednu od 20. do 24. listopada 2008. Državni arhiv u Pazinu (dalje: DAPA) proslavio je 50. obljetnicu svog djelovanja. Glavna proslava upriličena je prvog dana u prostorima DAPA kojoj su nazočila...
 • Dokumentarni film povodom 50. obljetnice Državnog arhiva u Pazinu - 1. dio - Duration: 8:00.

  • 4 years ago
  • 417 views
  U tjednu od 20. do 24. listopada 2008. Državni arhiv u Pazinu (dalje: DAPA) proslavio je 50. obljetnicu svog djelovanja. Glavna proslava upriličena je prvog dana u prostorima DAPA kojoj su nazočila...
 • Sažetak javnog predavanja doc. dr. sc. Sandre Tamaro - Duration: 1:18.

  • 4 years ago
  • 357 views
  Sažetak javnog predavanja doc. dr. sc. Sandre Tamaro na temu "Romanizmi iz rukopisnoga Rječnika boljunskih govora Ivana Francetića" održanog u Velikoj dvorani Državnog arhiva u Pazinu, 30. ožujka 2...
to add this to Watch Later

Add to