Dietrichs Polska Software
1,311
 • Obliczenia więźby dachowej: wiązar krokwiowo - jętkowy - kleszczowy

  1,022 views 2 months ago
  Wiązar krokwiowo – jętkowy
  Schemat obliczeniowy układów wiązarów krokwiowo – jętkowy oraz krokwiowo-kleszczowych umożliwia wymiarowanie dachów o różnej konfiguracji. Projektant może definiować schematy o symetrycznym lub asymetrycznym układzie przeciwległych połaci. Obliczenia mogą być oparte na jednym z wielu predefiniowanych szablonów: wiązar jętkowy z płatwią lub bez, wiązar z pojedynczymi lub podwójnymi kleszczami.
  Krokwie
  Obliczenia krokwi można wykonać jedynie dla przekroju prostokątnego. Dla takiego przekroju można stosować materiały z drewna litego lub klejonego. Zróżnicowanie między prawą i lewą stroną wiązara zapewnia opcję zróżnicowania materiałów lub przekrojów dla każdej ze stron.
  Definicja krokwi wiązara umożliwia prowadzenie obliczeń dla krokwi wewnętrznych oraz krokwi zewnętrznych na okapie szczytowym. Automatycznie zostaje przypisana klasa użytkowania konstrukcji drewnianej według wcześniej ustalonych parametrów oraz dobrane schematy obciążenia wiatrem. Rozstaw wiązarów wpływa na wielkość obciążeń o charakterze powierzchniowym:
  - krokiew okapowa
  - krokiew wewnętrzna
  - lewa krokiew – przekrój, materiał
  - prawa krokiew – przekrój, materiał
  Kleszcze
  System definicji kleszczy przewiduje zastosowanie pojedynczego lub podwójnego układu. Wybór podwójnego układu kleszczy to rozwiązanie najczęściej stosowane i nie wymaga żadnych dodatkowych opcji. Wybór pojedynczego kleszcza wiąże się z konieczności zastosowanie płatwi pośredniej oraz połączenia kleszcza z płatwią. Jest to warunek konieczny bez spełnienia, którego procedura obliczeniowa nie zostanie uruchomiona.
  Dozwolone jest zastosowanie jedynie jednego układu kleszczy. Ich położenie określa wysokość dolnej krawędzi elementu.
  Kleszcze jako elementy poddawane siłom ściskającym podlegają procedurze sprawdzenie wyboczenia elementów. Projektant może wprowadzić usztywnienia w kierunku pionowym oraz poziomym. Dla dwugałęziowych przekrojów kleszczy wyznaczane są wymiary oraz rozstawy przewiązek usztywniających przekrój.
  Definicja połączenia kleszczy z krokwią przewiduje stosowanie połączeń na śruby, śruby z pierścieniami kolczastymi lub zębatymi, sworznie oraz śruby lub jedynie gwoździe. Połączenie podlega wymiarowaniu:
  - pojedynczy układ kleszczy
  - kleszcze pojedyncze
  - kleszcze podwójne
  - przewiązki między kleszczami
  - połączenia kleszcze – krokiew
  - połączenie kleszcze – płatew
  Jętki
  Obliczenia jętki można wykonać jedynie dla przekroju prostokątnego. Dla takiego przekroju można stosować materiały z drewna litego lub klejonego. Dozwolone jest zastosowanie jedynie jednego układu jętek. Ich położenie określa wysokość dolnej krawędzi elementu.
  Jętki jako elementy mogą być poddawane działaniu sił ściskających. Dlatego również podlegają procedurze sprawdzenie wyboczenia elementów. Projektant może wprowadzić usztywnienia w kierunku pionowym oraz poziomym. Definicja jętek nie przewiduje szczegółowego określenia połączenia ich z krokwią. W obliczeniach przyjmuje się, że połączenie spełnia kryteria połączenia przegubowego. Natomiast nie ma możliwości określenia jego parametrów i wykonania obliczeń.
  - pojedynczy układ jętki
  - przegubowe połączenia jętka – krokiew
  - połączenie jętka- płatew
  Płatwie pośrednie
  Projektant może w definicji wiązara zastosować dwa rodzaje płatwi pośrednich. Płatwie pośrednie związane z kleszczami lub jętkami, umożliwiają usztywnienie wiązara w kierunki pionowym oraz poprzecznym. Ich położenie projektant kontroluje operując położeniem górnej lub dolnej krawędzi elementów względem siebie. Można również zdefiniować połączenie między nimi w formie połączenia na śruby.
  Dodatkowe płatwie pośrednie mogą mieć przekrój prostokątny, fazowany lub być pochylone i dopasowane do nachylenia połaci dachu. Ich położenie kontrolowane jest poprzez wysokość lub odległość oraz zacios lub nadzacios. Płatwie mogą pełnić funkcję podpory przesuwnej lub nieprzesuwnej.
  - płatwie dla kleszczy, jętek
  - płatwie pośrednie
  - podpory przesuwne lub nieprzesuwne
  Kalenica
  Krokwie wiązara można połączyć w kalenicy za pomocą płatwi kalenicowej. Płatew kalenicowa może mieć przekrój prostokątny lub fazowany. Może mieć określoną funkcję podpory przesuwnej, nieprzesuwnej lub być niepodpartą. Podobnie jak w przypadku wszystkich płatwi za pomocą rozstawu podpór płatwi można modelować jej podatność w kierunku pionowym.
  Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie nakładki kalenicowej wraz z łącznikiem w postaci śruby lub sworznia.
  Obydwa rozwiązania podlegają obliczeniom i wpływają na wyniki.
  - płatew kalenicowa
  - połączenie krokwi na nakładkę Show less
  Read more
 • Obliczenia wytrzymałościowe Play all

  Dział poświęcony wymiarowaniu konstrukcji drewnianych. Prezentowana jest tu analiza obliczeń statycznych poszczególnych, charakterystycznych elementów konstrukcji drewnianych.
  This item has been hidden
 • Połączenia Ciesielskie Play all

  Dział poświęcony prezentacji rozwiązań kluczowych węzłów konstrukcyjnych budynków drewnianych
  This item has been hidden
 • Konstrukcje ciesielskie Play all

  Dział przedstawiający realizacje ciekawych konstrukcji ciesielskich
  This item has been hidden
 • Narzędzia projektowe Play all

  Filmy prezentujące ciekawe i przydatne narzędzia CAD upraszczające proces projektowania konstrukcji drewnianych
  This item has been hidden
 • Dietrich's jako aplikacja dla AutoCAD Play all

  Dietrich's – A otwiera całkowicie nowe możliwości dla użytkowników programu AutoCAD. Projektanci mogą wykorzystać zaawansowane funkcje dedykowane do projektowania konstrukcji drewnianych w środowisku projektowym, które jest im świetnie znane.
  This item has been hidden
 • Projektowanie więźby dachowej Play all

  Dział, w którym podejrzeć można metody pracy w programie Dietrich's 3D CAD/CAM
  This item has been hidden
 • Automatyzacja projektowania Play all

  Sekcja prezentująca zaawansowane narzędzia służące automatyzacji i przyśpieszeniu procesu projektowania poszczególnych części budynku.
  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...