Upload
5,021

Blix

 • Blix - Instinkt (Original track)

  3,770 views 1 year ago
  This track is available for 1€ here:
  http://blixish.bandcamp.com...
  Thank you in advance for your support! :)

  If you want to hear more:
  Bandcamp: http://blixish.bandcamp.com/
  Original songs on YouTube: http://www.youtube.com/play...

  Stay updated on what I'm doing!
  http://www.facebook.com/Bli...


  Lyrics:

  (Norwegian, northern dialect:)

  Vær så snill å slæpp mæ fri fra ditt mentale tyrrani
  Bare skvis dæ inn i den lille bobla di
  Der e du hjemme, der kan ingen gjør dæ no' ondt
  Helt isolert fra virkelighetns kvaler
  Ignorer, fortreng det som faktisk skjer
  Manipulerandes, fortapt, ei angstfull sjæl
  Dem prate skjit om dæ når du ikke e der
  Du kjenn det instinktivt, men klar ikke å bryt dæ ut

  Sky ingen midla førr å vær trygg
  La dem holde bobla di oppe
  Ikke la den sprekk
  Da kommer alle til å skyv dæ vekk

  Dette har holdt på førr lenge
  Men nu... skal det bli endringe!

  E du forberedt på en inkvisisjon?

  Æ har sagt det før, og æ sir det igjen
  Det her e faen ikke sunt førr nån av oss
  Seriøst, det her e aller minst sunt førr dæ
  Du kommer aldri te å lær!

  Koffør holde vi enda på med det her?
  Koffør hold vi illusjon' ved like?
  Koffør ser dokker så rart på mæ?
  Dokker veit jo kor det her går henne!

  Ka? Koffør? Ka e det du gjør?

  Fundamentan, pillaran, menneskan som "støtta" dæ
  Der ligg ansvaret, skylda førr din tilstand
  Ingen tør å dræg dæ ut, alle e redd for det ukjente
  De bannlyse alle som prøva å ta dæ med til virkeligheta

  Nu gir æ dæ opp...
  Æ har gjort det æ kan, og nu lar æ dæ falle

  Æ kan se det, helt klart, bedraget
  Det skal stopp mæ, knus mæ, ødelegg
  Falle, fjerne, det dør, forsvinne
  Kollaps, delt opp, feile
  Parallelt må æ finn ut kordan man gjør det

  For å se klart må man fordrive
  Man kan vri sæ, sno sæ, unnvike
  Falle, fjerne, det dør, forsvinne
  Kollaps, delt opp, feile
  Parallelt må æ finn ut kordan man fiksa det!

  Du slit, men de rundt dæ har et enda større problem...

  Såh... Ka skal du gjør når vindn snur, når æ tar turn ned i kjellern?
  Kem som ska hjelp dæ da? Kem kan du slepp inn i ditt førvridde sinn?

  Alle veit at du veit at du slit
  I en verden uten fasit

  (Ikke alle har instinktan førr dette)
  Alle veit at du veit at du slit
  (Ikke alle skjønna sæ på samfunnets regla)
  I en verden uten fasit

  ...

  (Du sett fast, og ingen tør å frels dæ
  Fra skallet ditt av trauma, fra dine falske instinkt
  Falsk selvtillit, falskt håp, falske drømma
  Du hold haka høyt, men du vet at det e falsk selvinnsikt)


  ---


  (English:)

  Oh please, set me free from your mental tyranny
  Just cram yourself into that little bubble of yours
  It is your home, noone can hurt you there
  Isolated from reality's anguish
  Ignore, repress what is going on
  Manipulative, doomed, an anxious soul
  They speak ill will of you when you are not there
  You feel it instinctively, but you just can't break free

  Stop at nothing to be safe
  Let them keep your bubble intact
  Do not let it burst
  Or they will all push you away

  This has gone on for too long
  But now... things are about to change!

  Are you prepared for an inquisition?

  I have said it before, and I will say it again
  This isn't freaking healthy for any of us
  Seriously, this is worst for you
  You won't ever be able to learn!

  Why are we still doing this?
  Why are we keeping the illusion alive?
  Why are you looking at me like that?
  You all know where this is going!

  What? Why? What are you doing?

  The foundations, the pillars, the humans who "support" you
  They have the responsibility, they are to be blamed for your condition
  Nobody dares to yank you out, everyone is afraid of the unknown
  They banish all who dare to try to bring you into reality

  Now I'll give you up...
  I have done what I can, now I'll let you fall

  I can see it, clearly, deception
  It will stop me, break me, destroy
  Falling, remove, dying, disappear
  Collapse, parted, failing
  In parallel I must find out how to do it

  In order to see clearly, one must expel
  One may twist, may turn, elude
  Falling, remove, dying, disappear
  Collapse, parted, failing
  In parallel I must find out how to fix it!

  You're screwed, but those around you have an even greater problem...

  So... What shall you do when the wind changes, when I take the trip downstairs?
  Who is going to help you then? Who will you be able to let in, in your distorted mind?

  Everyone knows that you know you're screwed
  In a world without right or wrong

  (Not everyone have the instincts for this)
  Everyone knows that you know you're screwed
  (Not everyone get the rules of society)
  In a world without right or wrong

  ...

  (You are stuck, and nobody dares to save you
  From your shell built by trauma, from your false instincts
  False confidence, false hope, false dreams
  You keep your chin up, but you know it is false insight)

  ---
  Thank you for listening, I hope you enjoyed it! Show less
  Read more
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
 • Original songs Play all

  Some of the tunes I have written or participated in writing.
  This item has been hidden
 • Cover songs Play all

  This item has been hidden
 • Metal collaboration videos Play all

  Videos in which I have cooperated with other YouTube-musicians! Some of it is original material, some are covers.
  This item has been hidden
 • Popular uploads Play all

  This item has been hidden
 • This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...