1.66K
 • Dlaczego Jung?

  4,556 views 3 years ago
  Przedstawiamy fragmenty wstępu z "The Man and His Symbols" - książki, którą Jung ukończył zaledwie 10 dni przed swoją śmiercią. Wraz ze współautorami (Marie-Louise von Franz, Josephem L. Hendersonem, Jolande Jacobi i Anielą Jaffe) stworzył dzieło, które miało udostępnić jego idee szerokiej publiczności.
  Z tego powodu książka jest napisana przystępnym językiem
  i stanowi stosunkowo krótkie podsumowanie ogromnego dorobku naukowego Junga.

  W poniższych fragmentach dowiadujemy się, na czym polega unikalność koncepcji nieświadomości oraz podejścia do rozwoju człowieka, które zaproponował Jung.

  Dźwięk: C.G. Jung "Man and his Symbols" - Audiobook. (introduction by John Freeman)
  http://www.barnesandnoble.c......

  Obraz: Free stock videos.

  Muzyka w intro: Silence - Garden Of Dreams. Show less
  Read more
 • Carl Jung i Psychologia Analityczna Play all

  Analiza jungowska jest formą psychoterapii stworzoną przez Carla Gustava Junga, jednego twórców psychologii głębi. Przede wszystkim jest to dialog pomiędzy dwójką ludzi – analitykiem i analizowanym. Proces ten ma na celu ułatwienie klientowi odnalezienia własnego źródła uzdrawiania i rozwoju. Dzięki temu dochodzi on do własnych, osobistych odpowiedzi i rozwiązań.

  Szczególną rolę odgrywają tutaj przeciwne dążenia i postawy człowieka. Na przykład, z jednej strony stara się on wyodrębnić ze swojego otoczenia, stawiając się przeciwko siłom społeczeństwa i kultury, a z drugiej – jest przez całe życie kształtowany przez zbiorowości, w jakich żyje. Tego rodzaju przeciwieństwa skutkują narastaniem napięć, które są też informacjami wyznaczającymi ścieżkę rozwoju.
  This item has been hidden
 • Arnold Mindell i Psychologia Procesu Play all

  Psychologia zorientowana na proces jest metodą pracy polegającą na obserwacji i wzmacnianiu doświadczeń danej osoby. Dzięki uważnemu śledzeniu kierunków, w jakie podąża uwaga człowieka, ułatwia się przebieg zachodzących w nim zmian i odnajduje twórcze rozwiązania wyzwań, przed jakimi staje. W ramach swojej perspektywy nie stara się sprowadzać go jedynie do intelektu, przeciwnie - postrzega emocje, sny, czy też wrażenia cielesne oraz odmienne stany świadomości jako kluczowe we wpływie na nasze zdrowie i jakość życia.

  Rozwinięta w metodę psychoterapii w latach 70' przez analityka jungowskiego Arnolda Mindella, Praca z Procesem obejmuje dzisiaj szerokie spektrum zastosowań, od terapii do doradztwa indywidualnego, wsparcia i pomocy dla rodzin.
  This item has been hidden
 • Psychologia humanistyczna i egzystencjalna Play all

  Nurt psychologii humanistycznej opiera się na założeniu, że każdy ma możliwości wykorzystania całego swojego potencjału. Słuchając pacjenta terapeuta interpretuje jego słowa, postawę, zachowania, uświadamiając mu, co naprawdę mówi i co czuje. Celem terapii jest samorealizacja i pomoc w zwiększaniu poczucia własnej wartości.

  W psychologii egzystencjalnej czło­wiek jest istotą wolną, nie jest niewolnikiem środowiska, ani swych popę­dów. Jest on autorem swych działań, jest za nie odpowiedzialny i sam się określa dzięki własnym wyborom. Wybory te mogą być mniej lub bardziej udane, mądre, mniej lub bardziej wolne, bądź ograniczone. Egzystencja ma charakter dynamiczny, jednostka może stale przekraczać siebie, realizować swoje możliwości i stać się pełnym człowiekiem.

  W psychologii egzystencjalnej nacisk jest położony na analizę zachowa­nia określonego przez aktualne bycie w świecie. Egzystencja człowieka mo­że być otwarta na przeszłość i przyszłość; ogólnie biorąc perspektywa czaso­wa egzystencji może być szersza lub węższa. Optymalny stan polegałby na otwarciu się na całą teraźniejszość, a również i na przeszłość i przyszłość.
  This item has been hidden
 • James Hillman i Psychologia Archetypowa Play all

  This item has been hidden
 • Joseph Campbell i Mity Play all

  Joseph Campbell – wybitny antropolog i religioznawca – porównuje mity różnych kultur, w których poruszane są wielkie tematy ludzkości: życie, zdolność do ofiary, miłość, bohaterstwo, pragnienie wieczności. Podstawowym założeniem Campbella jest istnienie mitu, jako odzwierciedlenia pewnych najwyższych prawd i zasad postępowania etyczno-moralnego każdego człowieka.
  This item has been hidden
 • Obrazy i myśli Play all

  This item has been hidden
 • Ciekawi ludzie i ich inspirujące cytaty Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...