186
 • Uploads Play all

  • MAT1_20171213 Aplikácie určitého integrálu II. - Duration: 1 hour, 4 minutes.

   • 7 months ago
   • 199 views
   Ospravedlňte prosím výpadky zvuku v niektorých častiach
   00:00:00:00 - 00:38:01:37 Dĺžka rovinnej krivky - príklady
   00:38:01:37 - 01:03:56:28 Povrch rotačného telesa
  • MAT1_20171211 Aplikácie určitého integrálu I. - Duration: 1 hour, 18 minutes.

   • 7 months ago
   • 195 views
   Ospravedlňte prosím výpadky zvuku v niektorých častiach
   00:00:00:00 - 00:32:12:15 Plošný obsah rovinného útvaru
   00:32:12:15 - 01:11:36:37 Objem rotačného telesa
   01:11:36:37 - 01:18:29:06 Dĺžka rovi...
  • MAT1_20171206 Výpočet neurčitého integrálu - Duration: 1 hour, 14 minutes.

   • 7 months ago
   • 101 views
   00:00:00:00 - 00:28:44:00 Výpočet neurčitého integrálu metódou substitúcie
   00:28:44:00 - 00:46:51:06 Výpočet neurčitého integrálu metódou per partes
   00:46:51:06 - 01:14:46:29 Veta o strednej hodnot...
  • MAT1_20171204 Riemannov určitý integrál - Duration: 1 hour, 19 minutes.

   • 8 months ago
   • 142 views
   00:00:00:00 - 00:38:01:11 Definícia Riemannovho určitého integrálu
   00:38:01:11 - 01:02:07:44 Vlastnosti R - integrovateľných funkcií
   01:02:07:44 - 01:19:43:25 Newton - Leibnitz vzorec na výpočet ur...
  • MAT1_20171129 Metódy integrovania II - Duration: 1 hour, 24 minutes.

   • 8 months ago
   • 173 views
   00:00:00:00 - 00:14:26:16 Výpočet neurčitého integrálu - per partes II
   00:14:26:16 - 01:19:25:15 Výpočet neurčitého integrálu racionálnych funkcií, rozklad na parciálne zlomky
   01:19:25:15 - 01:24:3...
  • MAT1_20171127 Metódy integrovania I - Duration: 1 hour, 22 minutes.

   • 8 months ago
   • 280 views
   00:00:00:00 - 00:44:19:15 Výpočet neurčitého integrálu - metóda substitúcie
   00:44:19:15 - 01:22:43:46 Výpočet neurčitého integrálu - per partes I
  • MAT1_20171122 Neurčitý integrál - Duration: 1 hour, 15 minutes.

   • 8 months ago
   • 391 views
   00:00:00:00 - 00:15:24:03 Taylorov rozvoj elementárnych funkcií
   00:15:24:03 - 00:54:39:08 Primitívna funkcia, definícia neurčitého integrálu
   00:54:39:08 - 01:15:31:15 Tabuľkové integrály, príklady
  • MAT1_20171120 Využitie derivácie IV. - Duration: 1 hour, 27 minutes.

   • 8 months ago
   • 173 views
   00:00:00:00 - 00:30:23:32 Príklad na zisťovanie priebehu funkcie
   00:30:23:32 - 01:02:31:40 Využitie derivácie v geometrii
   01:02:31:40 - 01:11:25:17 Príklad na rýchlosť rovnomerného pohybu
   01:11:25:...
  • MAT1_20171115 Využitie derivácie III. - Duration: 1 hour, 20 minutes.

   • 9 months ago
   • 152 views
   00:14:30:00 - 00:14:30:00 Monotónnosť
   00:14:30:00 - 00:26:12:00 Konvexnosť, konkávnosť
   00:26:12:00 - 00:57:26:00 Lokálne extrémy
   00:57:26:00 - 01:09:10:00 Inflexné body
   01:09:10:00 - 01:20:50:28 As...
  • MAT1_20171113 Využitie derivácie II. - Duration: 1 hour, 30 minutes.

   • 9 months ago
   • 239 views
   00:00:00:00 - 00:32:30:02 Diferenciál funkcie v bode
   00:32:30:02 - 01:21:42:04 Fermatova, Rolleova, Lagrangeova veta
   01:21:42:04 - 01:30:19:49 Monotónnosť funkcie
  • MAT1_20171108 Využitie derivácie I. - Duration: 1 hour, 22 minutes.

   • 9 months ago
   • 275 views
   00:00:00:00 - 00:58:12:43 Príklady na derivovanie, nutná podmienka diferencovateľnosti
   00:58:12:43 - 01:22:47:28 L'Hospitalovo pravidlo, príklady
  • MAT1_20171106 Spojitosť funkcie a derivácia funkcie - Duration: 1 hour, 24 minutes.

   • 9 months ago
   • 509 views
   00:00:00:00 - 00:20:51:07 Príklady spojitých a nespojitých funkcií
   00:20:51:07 - 00:33:02:39 Vlastnosti spojitých funkcií na uzavretom intervale
   00:33:02:39 - 01:06:33:31 Definícia derivácie funkci...
  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...