1
Tavii เป็นแบรนด์กระเป๋าของคนเมือง ในการผสมผสานวัสดุร่วมสมัย ที่ออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยว ออกไปนอกบ้าน ทำงานหรือท่องเที่ยว ไปคนเดียว หรือ...
Tavii เป็นแบรนด์กระเป๋าของคนเมือง ในการผสมผสานวัสดุร่วมสมัย ที่ออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยว ออกไปนอกบ้าน ทำงานหรือท่องเที่ยว ไปคนเดียว หรือกับครอบครัว เพื่อไปพบเห็นสิ่งต่างๆ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ในทุกๆ วัน
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...