Kapias Ogrody Pokazowe, Restauracja, Centrum Ogrodnicze
70
 • Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS

  18,394 views 5 years ago
  Początki naszej firmy to rok 1979.

  Nasze Gospo­darstwo zaj­muje 25ha gdzie na znacznej części pro­duku­jemy rośliny liś­ci­aste i iglaste w odmi­anach o bardzo zróżni­cow­anych para­me­trach od sad­zonek przez krzewy po duże drzewa.

  Przy­jeżdża­jąc do nas może­cie Państwo odpocząć i zacz­erp­nąć inspiracji do swoich zielonych zakątków w Ogro­dach Pokazowych podzielonych na Stare Ogrody do Zwiedza­nia pow­sta­jące od ponad trzy­dzi­estu lat (na obszarze 0.5ha) i Nowe Ogrody do Zwiedza­nia (na obszarze 4ha).

  Może­cie Państwo również posilić się w restau­racji KAPIAS Café zna­j­du­jącej się na tere­nie Nowych Ogrodów do Zwiedza­nia.

  Zapraszamy Państwa również do Cen­trum Ogrod­niczego gdzie ofer­u­jemy sze­roką gamę roślin i artykułów deko­ra­cyjnych do ogrodów i nie tylko.Jesteśmy zrzeszeni w Związku Szkółkarzy Pol­s­kich i Pol­skim Sto­warzysze­niu Cen­trów Ogrod­niczych co oblig­uje nas do speł­ni­a­nia wyso­kich stan­dardów. Show less
  Read more
 • Uploads

  • Gospodarstwo Szkółkarskie KAPIAS - Duration: 2 minutes, 12 seconds.

   • 5 years ago
   • 18,394 views
   Początki naszej firmy to rok 1979.

   Nasze Gospo­darstwo zaj­muje 25ha gdzie na znacznej części pro­duku­jemy rośliny liś­ci­aste i iglaste w odmi­anach o bardzo zróżni­cow­anych para­me­trach od sa...
  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...