84
СГХГ е музей с дългогодишна традиция. Нейната роля e да представя фактите от българската културна история по аналитичен и съвременен начи...
СГХГ е музей с дългогодишна традиция. Нейната роля e да представя фактите от българската културна история по аналитичен и съвременен начин, както и да се намесва активно в художествените процеси чрез оригинални и запомнящи се проекти.
Днес СГХГ притежава една от най-значителните колекции на българско изкуство: 3500 живописни творби, 800 скулптури, 2800 графики и рисунки. През 2004 г. е основан фонд "Съвременно изкуство и фотография".

Sofia City Art Gallery is a museum with longstanding traditions. Its role is to present the facts of Bulgarian cultural history in an analytical and modern way and to actively intervene in art developments by original and impressive projects.
Today the Sofia Art Gallery possesses some of the richest collections of Bulgarian art: 3500 paintings, 800 statues, 2800 graphics and drawings. The Соntemporary Art and Photography department was founded in 2004.

http://sghg.bg/

 
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...