9
 • 10. Uspješna priča - Duration: 3 minutes, 5 seconds.

  • 4 years ago
  • 713 views
  Uspješna priča
 • 09. Upoznajte sistem nacionalnih tačaka - Duration: 2 minutes, 29 seconds.

  • 4 years ago
  • 168 views
  Upoznajte sistem nacionalnih tačaka
 • Razvoj projekta i proces pisanja prijedloga projekata nije lak. Počinje sa istraživanjem konteksta i čitanjem referentnih dokumenta kako bi se ispunili zahtjevi Evropske Komisije. Zatim se detaljno analiziraju otvoreni i najavljeni konkursi, kako bi se napravio adekvatan plan aktivnosti i identifikovalo najbolje partnere.

  07. Kako napisati dobar projekat? - Duration: 2 minutes, 50 seconds.

  • 4 years ago
  • 789 views
  Kako napisati dobar projekat?
 • Horizont 2020 ima za cilj da se pronađu i implementiraju najbolja rješenja, tako da sve zemlje koje učestvuju u programu mogu da osjete rezultate u svakodnevnom životu građana, ali i u privredi, ekonomiji i nauci. Kao rezultat Horizont 2020 projekata očekuje se značajan napredak u konkurentnosti organizacija koje uzmu učešća, a samim time i društva u cjelini.

  06. Nove prilike za posao - Duration: 2 minutes, 14 seconds.

  • 4 years ago
  • 76 views
  Nove prilike za posao
 • Aktivnosti u okviru Prioriteta 3 su usmjerene na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja u različitim poljima tehnologija i naučnih disciplina, uključujući i društvene i humanističke nauke kao važne komponente za rješavanje svih izazova.

  05. Prioritet 3 - Društveni izazovi - Duration: 2 minutes, 51 seconds.

  • 4 years ago
  • 104 views
  Prioritet 3 - Društveni izazovi
 • Da bi Evropa zadržala vodeći položaj u globalnoj konkurenciji sa jakom tehnološkom bazom i industrijskim kapacitetima potrebno je povećati strateška ulaganja u istraživanje i razvoj u ključnim tehnologijama koje omogućavaju razvoj i brz dolazak do inovacija.

  04. Prioritet 2 - Industrija - Duration: 2 minutes, 6 seconds.

  • 4 years ago
  • 76 views
  Prioritet 2 - Industrija
 • Prioritet novog evropskog programa za istraživanja i inovacije pod nazivom "Izvrsna nauka", ima za cilj unaprjeđenje evropskog naučnog potencijala, osiguranje kontinuiranog priliva vrhunskih svjetskih istraživača u Evropu i omogućavanje pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama.

  03. Prioritet 1 - Izvrsna nauka - Duration: 2 minutes, 22 seconds.

  • 4 years ago
  • 88 views
  Prioritet 1 - Izvrsna nauka
 • Horizont 2020 Bosni i Hercegovini omogućava jedinstvenu priliku za finansiranje projekata koji bi inače teško mogli naći sredstva iz drugih izvora. Između ostalog, to su projekti koji finansiraju stručno usavršavanje akademske zajednice ili rad u inostranstvu, saradnje sa privredom na komercijalizaciji inovativnih proizvoda ili usluga te unapređenja infrastrukture.

  02. Zašto je Horizont 2020 važan za BiH? - Duration: 2 minutes, 31 seconds.

  • 4 years ago
  • 120 views
  Zašto je Horizont 2020 važan za BiH?
 • Horizont 2020 je novi program Evropske unije za istraživanja i inovacije te je ujedno i najveći sistem finansiranja za ove svrhe u svijetu. Program nudi oko 80 milijardi eura bespovratnih donacija organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim preduzećima, udruženjima, nevladinim organizacijama itd.) da se intenzivnije fokusiraju na inovacije i naučnoistraživačke aktivnosti bliske tržištu.

  01. Šta je Horizont 2020? - Duration: 2 minutes, 9 seconds.

  • 4 years ago
  • 257 views
  Šta je Horizont 2020?
 • Identifikovati adekvatne partnere je od presudne važnosti. Potrebno je izabrati najbolje, ali da bi se došlo do njih potrebno je preuzeti inicijativu i predstaviti se na adekvatan način. Ključno je biti proaktivan, uspostaviti komunikaciju sa svima koji mogu da pomognu.

  08. Gdje pronaći partnere za Horizont 2020? - Duration: 2 minutes, 27 seconds.

  • 4 years ago
  • 213 views
  Gdje pronaći najbolje partnere za Horizont 2020?
 • Ministarstvo Civilnih poslova BiH-donator ADA, Republika Austrija - Duration: 3 minutes, 28 seconds.

  • 5 years ago
  • 108 views
 • NCP sistem u BiH - Duration: 3 minutes, 28 seconds.

  • 5 years ago
  • 67 views
 • Predstavnici programskih komiteta u FP7 - Duration: 3 minutes, 40 seconds.

  • 5 years ago
  • 36 views
 • Uspješne priče FP7 - Duration: 3 minutes, 3 seconds.

  • 5 years ago
  • 36 views
 • Uspješne priče FP7 i COST - Duration: 3 minutes, 28 seconds.

  • 5 years ago
  • 31 views
 • Uspješne priče EUREKA - Duration: 3 minutes, 29 seconds.

  • 5 years ago
  • 34 views
 • Uspješne priče COST - Duration: 3 minutes, 44 seconds.

  • 5 years ago
  • 46 views
 • Uspješne priče COST i FP7 - Duration: 3 minutes, 33 seconds.

  • 5 years ago
  • 143 views
 • BiH u HORIZONT 2020 - Duration: 3 minutes, 34 seconds.

  • 5 years ago
  • 71 views
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...