83
1989 de­cem­be­ré­ben demokratikus úton megválasztásra került a Ma­gyar Bú­vár Szö­vet­ség. Az új­já­a­la­kult szö­vet­ség leg­fon­to­sab...
1989 de­cem­be­ré­ben demokratikus úton megválasztásra került a Ma­gyar Bú­vár Szö­vet­ség. Az új­já­a­la­kult szö­vet­ség leg­fon­to­sabb fel­ada­ti kö­zött tartot­ta szá­mon az ér­té­kek meg­őr­zé­sét, ame­lyet el­ső­sor­ban a ver­seny­sport-ered­mé­nyek­ben le­he­tett mér­ni, a nem­zet­kö­zi szö­vet­ség­ben va­ló ak­tív je­len­lét­ét, va­la­mint a kor­sze­rű nem­zet­kö­zi kri­té­ri­u­mok­nak meg­fe­le­lő bú­vár­ok­ta­tá­si és mi­nő­sí­té­si rend­szer élet­re hí­vá­sát.

Elnök: Dr. Nyíri Iván
Főtitkár: Miklós Adrienn
Alelnökök: Balázs Péter (sport),Sopronyi Richárd (technikai), Roith György (tiszteletbeli alelnök)
  • Uploads Play all

    This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...