214
 • Własna sprawiedliwość, Boża sprawiedliwość - Sławomir Foks (wideo)

  464 views 1 year ago
  Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - List do Filipian 3:1-9 - wygłoszone 7 kwietnia 2019 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

  Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10. Show less
  Read more
 • 2020 - Zagórna 10 Play all

  • Delegowanie odpowiedzialności - dobre rady teścia - Henryk Dedo - Duration: 47 minutes.

   • 5 months ago
   • 288 views
   Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - 2 Księga Mojżeszowa 18 - wygłoszone 5 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10....
  • Miecz Ducha - Słowo Boże - Sławomir Foks - Duration: 35 minutes.

   • 4 months ago
   • 147 views
   Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - List do Efezjan 6:17 - wygłoszone 12 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zag...
  • Cóż stoi na przeszkodzie? - Sławomir Foks - Duration: 27 minutes.

   • 4 months ago
   • 164 views
   Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - Dzieje Apostolskie 8:26-40 - wygłoszone 19 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy u...
  • Posłuszeństwo przywództwu - Hal Hays - Duration: 1 hour, 5 minutes.

   • 4 months ago
   • 98 views
   Kazanie biblijne Hala Haysa, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - List do Hebrajczyków 13:17 - wygłoszone 26 stycznia 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej ...
  • Tytan modlitwy potrzebuje wsparcia - modlitwa - Sławomir Foks - Duration: 45 minutes.

   • 4 months ago
   • 178 views
   Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - List do Efezjan 6:18-20 - wygłoszone 2 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zag...
  • Czy jesteś gotowy na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa? - Samuel Skrzypkowski - Duration: 42 minutes.

   • 3 months ago
   • 234 views
   Kazanie biblijne Samuela Skrzypkowskiego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - List do Tesaloniczan 5:1-11 - wygłoszone 9 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul...
  • Świadectwo Ducha Świętego - Jan Muranty - Duration: 56 minutes.

   • 3 months ago
   • 167 views
   Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - Dzieje Apostolskie 5:30-32 - wygłoszone 23 lutego 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórne...
  • Zachęta od więźnia - pokój, miłość, wiara i łaska dla Was - Duration: 37 minutes.

   • 3 months ago
   • 114 views
   Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - List do Efezjan 6:21-24 - wygłoszone 1 marca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagó...
  • Dzieci są tylko dziećmi - Henryk Dedo - Duration: 55 minutes.

   • 2 months ago
   • 244 views
   Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego (List do Hebrajczyków 12:5-6) wygłoszone 8 marca 2020 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10....
  • Gdybym tylko... - Judasz i lekcje dla Ciebie - Duration: 42 minutes.

   • 2 months ago
   • 239 views
   Nauczanie pastora Sławomira Foks na niedzielę 15 marca 2020 roku wygłoszone w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Więcej informacji na stronie z10.pl
  • Pokój w czasach utrapienia - Jan Muranty - Duration: 26 minutes.

   • 2 months ago
   • 292 views
   Nauczanie Jana Murantego na niedzielę 22 marca 2020 roku, wygłoszone dla I Zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.
   Więcej informacji na stronie z10.pl
  • Czego możemy się uczyć z kryzysowych sytuacji? - Sławomir Foks - Duration: 44 minutes.

   • 2 months ago
   • 238 views
   Nauczanie pastora Sławomira Foks na niedzielę 29 marca 2020 roku wygłoszone w I Zborze Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.
   Więcej informacji na stronie z10.pl
  This item has been hidden
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
 • This item has been hidden
 • 2019 - Zagórna 10 Play all

  Nauczania wygłoszone w 2019 roku na Zagórnej 10 w Warszawie.

  Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
  I Zbór w Warszawie
  ul. Zagórna 10
  Warszawa
  This item has been hidden
 • 2018 - Zagórna 10 Play all

  Nauczania wygłoszone w 2018 roku na Zagórnej 10 w Warszawie.

  Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
  I Zbór w Warszawie
  ul. Zagórna 10
  Warszawa
  • Prawdziwe uwielbienie - Sławomir Foks - Duration: 45 minutes.

   • 1 year ago
   • 138 views
   Kazanie biblijne pastora Sławomira Foks, na podstawie fragmentów z Pisma Świętego:
   - List do Efezjan 4:23-24
   - Pierwszy List do Koryntian 10:31
   wygłoszone 30 grudnia 2018 w Kościele Ewangeliczny...
  • Bóg zstępuje między ludzi - Jan Muranty - Duration: 55 minutes.

   • 1 year ago
   • 44 views
   Kazanie biblijne Jana Murantego, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - Ew. Jana 1:10-14 - wygłoszone 23 grudnia 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Za...
  • Małżeństwo - Perspektywa biblijna - Sławomir Foks - Duration: 58 minutes.

   • 1 year ago
   • 50 views
   Nauczanie biblijne pastora Sławomira Foksa, wygłoszone 14 stycznia 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz...
  • Dlaczego Biblia jest jedynym autorytetem? - Henryk Dedo - Duration: 43 minutes.

   • 1 year ago
   • 54 views
   Nauczanie biblijne Henryka Dedo, wygłoszone 11 marca 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.
  • Boży Baranek musiał cierpieć - Pierre Jutras - Duration: 1 hour, 9 minutes.

   • 1 year ago
   • 6 views
   Nauczanie biblijne Pierra Jutrasa wygłoszone 18 marca 2018 w Społeczności Zagórna 10 (Kościół Ewangelicznych Chrześcijan) w Warszawie.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.
  • Znaczenie cierpienia Chrystusa - Jan Muranty - Duration: 52 minutes.

   • 1 year ago
   • 11 views
   Nauczanie Jana Murantego, wygłoszone 25 marca 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.
  • Jezus pokornym sługą - Sławomir Foks - Duration: 42 minutes.

   • 1 year ago
   • 19 views
   Nauczanie biblijne pastora Sławomira Foksa, wygłoszone w Niedzielę Wielkanocną, 1 kwietnia 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w...
  • Zmartwychwstanie - Sławomir Foks - Duration: 46 minutes.

   • 1 year ago
   • 3 views
   Nauczanie biblijne (1 Kor 15) pastora Sławomira Foksa, wygłoszone w Niedzielę Wielkanocną, 8 kwietnia 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na na...
  • Radość pomimo przeciwności - Derek Stringer - Duration: 34 minutes.

   • 1 year ago
   • 8 views
   Nauczanie biblijne pastora Derka Stringera, wygłoszone 15 kwietnia 2018 we Wspólnocie Z10 przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.
  • Wpatrzeni w Jezusa - Sylwester Torbiczuk - Duration: 22 minutes.

   • 1 year ago
   • 23 views
   Nauczanie biblijne Sylwestra Torbiczuka, wygłoszone 22 kwietnia 2018 we Wspólnocie Z10 przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.
  • Pieczęć i zadatek Ducha Świętego - Sławomir Foks - Duration: 48 minutes.

   • 1 year ago
   • 66 views
   Nauczanie biblijne (Efez 1, 13-14) pastora Sławomira Foksa, wygłoszone 29 kwietnia 2018 we Wspólnocie Z10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.
  • Gdzie jest Jezus? - Henryk Dedo - Duration: 23 minutes.

   • 1 year ago
   • 13 views
   Nauczanie biblijne wygłoszone przez Henryka Dedo, 6 maja 2018 we Wspólnocie Z10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.
  This item has been hidden
 • Sławomir Foks - nauczanie Play all

  This item has been hidden
 • Henryk Dedo - nauczanie Play all

  • Jaki Syn taki Ojciec - Henryk Dedo - Duration: 38 minutes.

   • 1 year ago
   • 66 views
   Nauczanie (Ew. Jana 14:9c) Henryka Dedo, wygłoszone 16 grudnia 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10...
  • Z miłości czy z obowiązku - Henryk Dedo - Duration: 38 minutes.

   • 1 year ago
   • 14 views
   Nauczanie (1 List do Koryntian 13:1) Henryka Dedo, wygłoszone 4 listopada 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę,...
  • Biblia a pieniądze - Henryk Dedo - Duration: 37 minutes.

   • 1 year ago
   • 124 views
   Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - Ew. Mateusza 6:24, wygłoszone 14 października 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.
   ...
  • Uznaj swoją bezsilność - Henryk Dedo - Duration: 43 minutes.

   • 1 year ago
   • 59 views
   Kazanie biblijne Henryka Dedo, na podstawie fragmentu z Pisma Świętego - 2 List Piotra 2:20, wygłoszone 16 września 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Za...
  • Co sądzisz o Chrystusie? - Henryk Dedo - Duration: 28 minutes.

   • 1 year ago
   • 10 views
   Nauczanie (Ew. Mateusza 22:41-42) Henryka Dedo, wygłoszone 26 sierpnia 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o ...
  • Atak na Wielkie Posłannictwo - Henryk Dedo - Duration: 29 minutes.

   • 1 year ago
   • 5 views
   Nauczanie o ataku na Wielkie Posłannictwo Henryka Dedo, wygłoszone 22 lipca 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedziel...
  • Po co żyję? - Henryk Dedo - Duration: 28 minutes.

   • 1 year ago
   • 138 views
   Kazanie biblijne - na podstawie fragmentu z Ew. Jana 1, 12 - wygłoszone przez Henryka Dedo 17 czerwca 2018 we Wspólnocie Z10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.
  • Gdzie jest Jezus? - Henryk Dedo - Duration: 23 minutes.

   • 1 year ago
   • 13 views
   Nauczanie biblijne wygłoszone przez Henryka Dedo, 6 maja 2018 we Wspólnocie Z10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.
  • Dlaczego Biblia jest jedynym autorytetem? - Henryk Dedo - Duration: 43 minutes.

   • 1 year ago
   • 54 views
   Nauczanie biblijne Henryka Dedo, wygłoszone 11 marca 2018 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10:00.
  • Dlaczego brakuje mi czasu? - Henryk Dedo - Duration: 35 minutes.

   • 1 year ago
   • 88 views
   Dlaczego ciągle brakuje Ci czasu?
   Czy 30 godzinna doba rozwiązałaby problem ciągłego pośpiechu? Czy rzeczy pilne wypychają rzeczy ważne z Twojego życia?

   Kazanie Słowa Bożego wygłoszone 10 grudnia...
  • Jezus jest większy niż myślisz - Henryk Dedo - Duration: 32 minutes.

   • 1 year ago
   • 422 views
   Nauczanie biblijne Henryka Dedo, wygłoszone 6 stycznia 2019 r. we Wspólnocie KECh Zagórna 10 w Warszawie.
  • Orzeł czy indyk - Henryk Dedo - Duration: 51 minutes.

   • 1 year ago
   • 13 views
   Kazanie Słowa Bożego wygłoszone przez Henryka Dedo 22 października 2017, w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie (Zagórna 10).

   Zapraszamy Cię na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10...
  This item has been hidden
 • Świadectwa Play all

  This item has been hidden
 • 2017 - Zagórna 10 Play all

  Nauczania wygłoszone w 2017 roku na Zagórnej 10 w Warszawie.

  Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
  I Zbór w Warszawie
  ul. Zagórna 10
  Warszawa
  • Relacje dzieci i rodziców - Sławomir Foks - Duration: 54 minutes.

   • 1 year ago
   • 35 views
   Nauczanie biblijne pastora Sławomira Foksa, wygłoszone 31 grudnia 2017 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej 10.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz....
  • Dlaczego brakuje mi czasu? - Henryk Dedo - Duration: 35 minutes.

   • 1 year ago
   • 88 views
   Dlaczego ciągle brakuje Ci czasu?
   Czy 30 godzinna doba rozwiązałaby problem ciągłego pośpiechu? Czy rzeczy pilne wypychają rzeczy ważne z Twojego życia?

   Kazanie Słowa Bożego wygłoszone 10 grudnia...
  • Tylko Chrystus - Włodzimierz Tasak - Duration: 39 minutes.

   • 1 year ago
   • 31 views
   Kazanie Słowa Bożego wygłoszone 3 grudnia 2017 we Wspólnocie Z10 przez dr Włodzimierza Tasaka.

   Fragment przewodni - List do Kolosan 1, 15-20.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz....
  • Nie bądźcie jak faryzeusze - Piotr Czauderna - Duration: 54 minutes.

   • 1 year ago
   • 32 views
   Nauczanie biblijne z niedzieli 26 listopada 2017, inspirowane fragmentem Ewangelii Mateusza 23, 11-12.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 10:00.
  • Salomon kolekcjoner - Sławomir Foks - Duration: 53 minutes.

   • 1 year ago
   • 39 views
   Nauczanie pastora Sławomira Foksa na podstawie fragmentu z Pierwszej Księgi Królewskiej, rozdz. 1, wygłoszone 19 listopada 2017 w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan, w Warszawie przy ul. Zagórnej ...
  • Są powody do radości - Hal Hays - Duration: 39 minutes.

   • 1 year ago
   • 6 views
   Hal Hays (Encouragement International) - nauczanie biblijne o powodach radości chrześcijanina. Kazanie wygłoszone 12 listopada 2017 /tłum. Jan Muranty/.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę...
  • Uczniostwo - Patrick Sullivan - Duration: 14 minutes, 8 seconds.

   • 1 year ago
   • 2 views
   Patrick Sullivan (Encouragement International) - krótka zachęta do wzajemnej odpowiedzialności i integralności w życiu chrześcijan. Nauczanie z niedzieli, 12 listopada 2017 /tłum. Jan Muranty/.

   Za...
  • Na czym polega życie z Bogiem - Sławomir Foks - Duration: 50 minutes.

   • 1 year ago
   • 25 views
   Kazanie Słowa Bożego wygłoszone przez pastora Z10 Sławomira Foksa, w niedzielę, 5 listopada 2017.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 10:00.
  • 500-lecie Reformacji. Znaczenie odnowy Kościoła. - Jan Muranty - Duration: 58 minutes.

   • 1 year ago
   • 15 views
   Kazanie wygłoszone przez Jana Muranty podczas nabożeństwa jubileuszowego z okazji 500-lecia Reformacji Protestanckiej w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie.

   Zapraszamy na nabożeństwa w...
  • Orzeł czy indyk - Henryk Dedo - Duration: 51 minutes.

   • 1 year ago
   • 13 views
   Kazanie Słowa Bożego wygłoszone przez Henryka Dedo 22 października 2017, w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Warszawie (Zagórna 10).

   Zapraszamy Cię na nabożeństwa w każdą niedzielę, o godz. 10...
  • Transformacja i reformacja 500+ - Cezary Komisarz - Duration: 54 minutes.

   • 1 year ago
   • 18 views
   Wykład wygłoszony przez Prezbitera Naczelnego KECH w RP Cezarego Komisarza, w niedzielę 15 października 2017, na okoliczność 500-lecia Reformacji.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę o god...
  • Przemienienie i chwała Chrystusa - Sławomir Foks - Duration: 36 minutes.

   • 1 year ago
   • 16 views
   Kazanie Słowa Bożego na podstawie fragmentu z Ewangelii Mateusza 17: 1-9, wygłoszone przez pastora Z10 Sławomira Foksa, w niedzielę 8 października 2017.

   Zapraszamy na nabożeństwa w każdą niedzielę...
  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...