11
Tirana Legal Aid Society (TLAS) ështe organizatë jo-fitimprurëse dhe ka filluar veprimtarinë në Janar të vitit 1999.
Tirana Legal Aid Society (TLAS) ështe organizatë jo-fitimprurëse dhe ka filluar veprimtarinë në Janar të vitit 1999.

Misioni ynë është përmbushja e nevojave ligjore dhe shoqërore e personave në nevojë, edukimi dhe rritja e ndërgjegjësimit të shoqërisë shqiptare për shtetin e së drejtës dhe të drejtat e njeriut; nisma për përmirësimin e sistemit ligjor, zhvillimin e komunitetit dhe fuqizimin e demokracisë në Shqipëri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tirana Legal Aid Society (TLAS) is a non-profit organization and started operating in January 1999.

Our mission is to meet the legal and social needs of people in need and raising awareness of the Albanian society to the rule of law and human rights; initiatives to improve the legal system, community development and strengthening of democracy in Albania.
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...