2
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeni...
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina" działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz statutu. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedziba i biuro mieszczą się w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Nowej 5.

Działalność opiera  się  na  pracy  społecznej reprezentantów zrzeszonych gmin. Celem  Stowarzyszenia  jest  reprezentacja  i  obrona  wspólnych  interesów gmin zrzeszonych w Euroregionie Pro Europa Viadrina oraz współpraca gmin w zakresie: gospodarki komunalnej (budowa  infrastruktury  komunalnej, gazyfikacja wsi, telefonizacja), ochrony środowiska (utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych, oczyszczanie ścieków), ochrony zdrowia (w tym w ramach samorządowego systemu finansowania służby zdrowia), edukacji (organizacji szkół, kreowania programów oświatowych), kultury i turystyki (organizacja wspólnych imprez, promowanie regionu), komunikacji publicznej.
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...