776
 • ආශ්චර්යවත් සෝමාවතිය චෛත්‍ය රාජයාණන් වහන්සේ - Duration: 3 minutes, 36 seconds.

  • 11 months ago
  • 44 views
  ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ නිදන් කර සාදා ඇති චෛත්‍ය රාජයා මෙහි ප්‍රධාන අංගයයි. එල්.ටී.ටී.ඊ. ත්‍රස්තවාදීන් මෙහි චූඩා මාණික්‍යය සොරකම් තැත් කල විට ඇතෙක් පැමිණ ත්‍රස්තයන්ගේ වෙඩිපහර කා...
 • ඓතිහාසික සෝමාවතී රජමහා විහාරය අවට සැරිසරන වන අලි - 04 - Duration: 4 minutes, 45 seconds.

  • 11 months ago
  • 18 views
  ඝන වනාන්තරයක් මැද පිහිටි ඓතිහාසික සෝමාවතී රජමහා විහාරය හාස්කම් වලින් සපිරි ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ නිදන් කර සාදා ඇති දාගැබ සහිත පුණ්‍ය භූමියකි. සෝමාවතිය අවට සිටින වන අලින්ගේ වීඩ...
 • ඓතිහාසික සෝමාවතී රජමහා විහාරය අවට සැරිසරන වන අලි - 03 - Duration: 2 minutes, 24 seconds.

  • 11 months ago
  • 38 views
  ඝන වනාන්තරයක් මැද පිහිටි ඓතිහාසික සෝමාවතී රජමහා විහාරය හාස්කම් වලින් සපිරි ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ නිදන් කර සාදා ඇති දාගැබ සහිත පුණ්‍ය භූමියකි. සෝමාවතිය අවට සිටින වන අලින්ගේ වීඩ...
 • ඓතිහාසික සෝමාවතී රජමහා විහාරය අවට සැරිසරන වන අලි - 02 - Duration: 80 seconds.

  • 11 months ago
  • 25 views
  ඝන වනාන්තරයක් මැද පිහිටි ඓතිහාසික සෝමාවතී රජමහා විහාරය හාස්කම් වලින් සපිරි ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ නිදන් කර සාදා ඇති දාගැබ සහිත පුණ්‍ය භූමියකි. සෝමාවතිය අවට සිටින වන අලින්ගේ වීඩ...
 • ඓතිහාසික සෝමාවතී රජමහා විහාරය අවට සැරිසරන වන අලි - 01 - Duration: 2 minutes, 12 seconds.

  • 11 months ago
  • 51 views
  ඝන වනාන්තරයක් මැද පිහිටි ඓතිහාසික සෝමාවතී රජමහා විහාරය හාස්කම් වලින් සපිරි ගෞතම බුදු රජාණන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ නිදන් කර සාදා ඇති දාගැබ සහිත පුණ්‍ය භූමියකි.
  සෝමාවතිය අවට සිටින වන අලින්ගේ වී...
 • A Fallen tree block the Hunnasgiriya - Meemure road - Duration: 2 minutes, 46 seconds.

  • 1 year ago
  • 90 views
  An obstacle found when we are on our way to Meemure. We were able to remove it and get clear the road on 9th May 2018.
 • Extreme wind in Hunnasgiriya - Duration: 50 seconds.

  • 1 year ago
  • 35 views
  Extreme wind condition in Hunnasgiriya on 9th June 2018.
 • Saptha Kanya(සප්ත කන්‍යා) Mountain Range Trekking - Duration: 33 minutes.

  • 3 years ago
  • 12,150 views
  On 6th & 7th August 2016 a 5 man team climb this mountain range which is located at Maskeliya. 4th December 1974, the aircraft, Martinair Flight 138 crashed into the mountain shortly before landing...
 • Hunnasgiriya (හුන්නස්ගිරිය) Mountain Climb - Duration: 24 minutes.

  • 3 years ago
  • 694 views
  Hunnasgiriya is a mountain range which is located in Matale -m Kandy border. It's highest peak is 1512m tall from sea level. A three man team climbed this on 25th December 2015.
  www.LakViskam.org
 • Arawwala Gammadu Ulella 2016 - Duration: 17 minutes.

  • 3 years ago
  • 31,520 views
  2016 වසරේ ඇරැව්වල මහා ගම්මඩු උළෙල පත්තිනි දේවිය උදෙසා කතුරු ඔන්චිල්ලා සහිතව සත් දිනක් පුරා ඇරැව්වල විද්‍යාලෝක විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්විනි. මහී සුදේශ් වැලිවත්ත කපු මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් සිදු...
 • @ Pilikuththuwa Rajamaha Viharaya (පිළිකුත්තුව) - Duration: 107 seconds.

  • 4 years ago
  • 964 views
  This video shows an air bus landing to Katunayaka airport (as visible from "Balumgala" of Pilikuththuwa). Second half shows giant "Puswela" of Pilikuththuwa jungle. www.lakviskam.org
 • Paraviyangala (පරවියන්ගල) Mountain Range (ආදර කන්ද)*HD - Duration: 29 minutes.

  • 4 years ago
  • 496 views
  On 15th August 2015 a 8 man team climb this mountain range which is located at Pambahinna (Sabaragamuwa province). We climb beyond the Paraviyangala range so it was tough one and we caught by the h...
 • ශ්‍රී රාවණ අංගම් හරඹක්කාර ආශීර්වාද පූජෝපහාරය 2015 - Duration: 48 minutes.

  • 4 years ago
  • 2,316 views
  ශ්‍රී රාවණ අංගම් හරඹක්කාර ආශීර්වාද පූජෝපහාරය 2015. අංගම්, ඉලංගම්, අතින් ගසා කළු ගල් කැඩීම, අතින් පොල් ලෙලි ගැසීම, දෑස්‌ වසා කඩු වලින් පලතුරු ආදිය කැපීම, කඩු, රිටි, වේලායුධ, සටන් ආදිය මෙහි නිරූපණය ව...
 • ගවේෂණයෙන් අවබෝධය පිණිස

  Lak Viskam - Channel

  • 42 videos
  This is official channel of the www.lakviskam.org web site-(a non commercial Sri Lankan website),This website provides history (specially great King Ravana), Travel reports in Sri Lanka, and Buddhism
  • CHANNEL
  776
 • Air Chariot Path of Ravana's Dandumonara (සීතා රැගෙන දඩුමොනරය ගිය මඟ) - Duration: 4 minutes, 15 seconds.

  • 6 years ago
  • 19,159 views
  දඬුමොනර යන්ත්රයය ගොඩබැස්සවීම හා ඉහළනැංවීම සඳහා භාවිතා කලේයැයි පැවසෙන ස්ථාන කිහිපයක්ම ලංකා පොලොව මත අදටත් දක්නට ඇත. එවන් එක් ස්ථානයක් විය හැකියැයි අනුමාන කලහැකි ප්රගදේශයක් පිදුරුතලාගල කඳු පංතියේ රම්...
 • Maha Ravana perahera of Pannipitiya Devram Vehera 2013 (2 of 2) - Duration: 6 minutes, 5 seconds.

  • 6 years ago
  • 2,830 views
  Lankeshwara maha Ravana perahera of Pannipitiya Devram Vehera in Colombo(procession dedicated to the ancient king maha Ravana of Sri Lanka). The artists demonstrated display of indigenous 'angampor...
 • Maha Ravana perahera of Pannipitiya Devram Vehera 2013 (1 of 2) - Duration: 4 minutes, 10 seconds.

  • 6 years ago
  • 1,291 views
  Lankeshwara maha Ravana perahera of Pannipitiya Devram Vehera in Colombo(procession dedicated to the ancient king maha Ravana of Sri Lanka). The artists demonstrated display of indigenous 'angampor...
 • ITN Wenasa Team Exploring a Historicle Cave - Duration: 59 minutes.

  • 6 years ago
  • 24,331 views
  ITN "Wenasa" program team exploring a cave that believes it is belongs to King Ravana's period - near Ravana Ella, Sri Lanka.

  This video is a property of;
  Independent Television Network
  Wickramasi...
 • Ravana 28 Apr 2013 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 53 minutes.

  • 6 years ago
  • 3,053 views
  V Radio "Ravana" program with Ven. Katpitiye Panknyasaara Thero.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 28 Apr 2013
  ...
 • Ravana 21 Apr 2013 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 51 minutes.

  • 6 years ago
  • 2,729 views
  V Radio "Ravana" program with Kanchana Geethadeva Manamendra.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 21 Apr 2013
  Ext...
 • Ravana 07 Apr 2013 VFM Radio Audio Only) - Duration: 2 hours.

  • 6 years ago
  • 4,208 views
  V Radio "Ravana" program with Kanchana Geethadeva Manamendra.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 07 Apr 2013
  Ext...
 • Ravana 31 Mar 2013 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 53 minutes.

  • 6 years ago
  • 10,773 views
  V Radio "Ravana" program with Thilak Kandegama.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 31 Mar 2013
  Extracted By: Lak...
 • Ravana 24 Mar 2013 VFM Radio Audio Only) - Duration: 2 hours, 2 minutes.

  • 6 years ago
  • 2,166 views
  V Radio "Ravana" program with Ven. Iththaakande Sadhdhathissa Thero.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 24 Mar 2...
 • Ravana 17 Mar 2013 VFM Radio Audio Only) - Duration: 2 hours, 3 minutes.

  • 6 years ago
  • 1,695 views
  V Radio "Ravana" program with Ashoka Hemachandra.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 17 Mar 2013
  Extracted By: L...
 • Ravana 17 Feb 2013 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 32 minutes.

  • 6 years ago
  • 3,942 views
  V Radio "Ravana" program with Thilak Kandegama.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 17 Feb 2012
  Extracted By: Lak...
 • Ravana 10 Feb 2013 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 36 minutes.

  • 6 years ago
  • 1,475 views
  V Radio "Ravana" program with Prof. Jinadasa Katupotha.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 10 Feb 2013
  Extracted...
 • Ravana 13 Jan 2013 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour.

  • 6 years ago
  • 1,812 views
  V Radio "Ravana" program with Kuliyapitiye Sri Prananda.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 13 Jan 2013
  Extracte...
 • Ravana 23 Dec 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 21 minutes.

  • 6 years ago
  • 2,374 views
  V Radio "Ravana" program with Prof. Raj Somadeva.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 23 Dec 2012
  Extracted By: L...
 • Ravana 16 Dec 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 39 minutes.

  • 6 years ago
  • 1,214 views
  V Radio "Ravana" program with Sooriya Gunasekara.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 16 Dec 2012
  Extracted By: L...
 • Ravana 09 Dec 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 12 minutes.

  • 6 years ago
  • 1,227 views
  V Radio "Ravana" program with Mahasammathage Balangoda Ravana.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 09 Dec 2012
  Ex...
 • Ravana 02 Dec 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 35 minutes.

  • 6 years ago
  • 1,423 views
  V Radio "Ravana" program with Ven. Maanewe Wimalarathana Thero.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 02 Dec 2012
  E...
 • Ravana 25 Nov 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 20 minutes.

  • 6 years ago
  • 2,382 views
  V Radio "Ravana" program with Prof. Nalin De Silva.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 25 Nov 2012
  Extracted By:...
 • Ravana 18 Nov 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 35 minutes.

  • 6 years ago
  • 1,698 views
  V Radio "Ravana" program with Ven. Maanewe Wimalarathana Thero & Jalitha Amarasinghe of Sri Ravana Research Center.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nuge...
 • Ravana 11 Nov 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 19 minutes.

  • 6 years ago
  • 1,435 views
  V Radio "Ravana" program with Hiranthi Weerasingha.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 11 Nov 2012
  Extracted By:...
 • Ravana 04 Nov 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 39 minutes.

  • 6 years ago
  • 2,877 views
  V Radio "Ravana" program with Ven. Maanewe Wimalarathana Thero & Jalitha Amarasinghe of Sri Ravana Research Center.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nuge...
 • Ravana 28 Oct 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 48 minutes.

  • 6 years ago
  • 1,135 views
  V Radio "Ravana" program with Mahasammathage Balangoda Ravana.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 28 Oct 2012
  Ex...
 • Ravana 21 Oct 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 28 minutes.

  • 6 years ago
  • 5,677 views
  V Radio "Ravana" program with Jalitha Amarasinghe of Sri Ravana Research Center & Mahasammathage Balangoda Ravana.
  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugego...
 • Ravana 30 Sep 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 50 minutes.

  • 6 years ago
  • 2,705 views
  V Radio "Ravana" program with Ven. Maanewe Wimalarathana Thero & Jalitha Amarasinghe of Sri Ravana Research Center.
  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugeg...
 • Ravana 23 Sep 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 38 minutes.

  • 6 years ago
  • 3,455 views
  V Radio "Ravana" program with Jalitha Amarasinghe of Sri Ravana Research Center & Jackson Anthony.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  O...
 • Ravana 16 Sep 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour.

  • 6 years ago
  • 1,912 views
  V Radio "Ravana" program with Jalitha Amarasinghe of Sri Ravana Research Center.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Da...
 • Ravana 09 Sep 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 30 minutes.

  • 6 years ago
  • 2,967 views
  V Radio "Ravana" program with Jalitha Amarasinghe of Sri Ravana Research Center.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Da...
 • Ravana 02 Sep 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 12 minutes.

  • 6 years ago
  • 4,139 views
  V Radio "Ravana" program with Jalitha Amarasinghe of Sri Ravana Research Center.

  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Da...
 • Ravana 19 Aug 2012 VFM Radio Audio Only) - Duration: 1 hour, 14 minutes.

  • 6 years ago
  • 5,090 views
  V Radio "Ravana" program with Maha Sammathage Balangoda Ravana.
  This program is a broadcast of;
  VFM Radio
  22B, Pepiliyana Road
  Gangodawila, Nugegoda
  Sri Lanka

  Original Program Date: 19 Aug 2012
  Ex...
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...