451
 • Full boby workout - Duration: 10 minutes.

  • 2 weeks ago
  • 649 views
  Cardio ฉบับครูมายด์ 💪🏻 ได้ทุกส่วน 💥
  Full body workout ‼️
  👉🏻มีทั้งหมด 18 ท่า
  👉🏻ทำท่าละ 20 วินาที
  👉🏻ทำครบ 3 ท่าพัก 30 วินาที
  👉🏻ทำวนให้ครบ 3 รอบ
 • กระชับขา ปั่นก้นกลม - Duration: 77 seconds.

  • 9 months ago
  • 175 views
  STEP 1 20 ครั้ง
  STEP 2 20 ครั้ง
  STEP 3 15 ครั้ง
  STEP 4 10 ครั้ง
  STEP 5 10 ครั้ง
  STEP 6 20 ครั้ง
  STEP 7 20 ครั้ง
  STEP 8 20 ครั้ง
 • หน้าท้องสวย ขากระชับ - Duration: 66 seconds.

  • 9 months ago
  • 249 views
  Plank knee tap 20 ครั้ง
  Side plank twist ข้างละ 20 ครั้ง
  Mountain Climber 20 ครั้ง
  Flutter kick 20 ครั้ง
  Leg raise 10 ครั้ง
  Scissor kick 20 ครั้ง
 • Standing ABS - Duration: 44 seconds.

  • 9 months ago
  • 150 views
  STEP 1 20ครั้ง/3เซ็ต
  STEP 2 20ครั้ง/3เซ็ต
  STEP 3 20ครั้ง/3เซ็ต
  STEP 2 20ครั้ง/3เซ็ต
 • ก้นสวยขากระชับ - Duration: 55 seconds.

  • 9 months ago
  • 396 views
  STEP 1 15ครั้ง/3เซ็ต
  STEP 2 15ครั้ง/3เซ็ต
  STEP 3 15ครั้ง/3เซ็ต
 • Butt Day มาเล่นก้นกัน - Duration: 87 seconds.

  • 11 months ago
  • 209 views
  Step 1 ข้างละ 15 / 3 เซ็ต
  Step 2 ข้างละ 20 / 3 เซ็ต
  Step 3 ข้างละ 15 / 3 เซ็ต
  Step 4 ข้างละ 20 / 3 เซ็ต
  Step 5 เดินย่อ 10 ก้าว / 3 เซ็ต
  อยากได้ก้นสวยก็ต้องจัดกันแล้วนะคะ อย่ารอช้าค่ะสาวๆ
 • Partner workout - Duration: 81 seconds.

  • 11 months ago
  • 77 views
  Partner workout
  Step 1 12 ครั้ง / 3 เซ็ต
  Step 2 10 ครั้ง / 3 เซ็ต
  Step 3 8 ครั้ง / 3 เซ็ต
  Step 4 10 ครั้ง / 3 เซ็ต
  ง่ายและใช้เวลาแค่ไม่นานค่ะ ลองทำตามกันดูนะคะ
 • ABS Workout หน้าท้อง - Duration: 75 seconds.

  • 11 months ago
  • 229 views
  1.Cross crunches 20 ครั้ง / 3 เซ็ต
  2.Side plank crunches 15 ครั้ง / 3 เซ็ต
  3.Single elbow Plank 15 ครั้ง / 3 เซ็ต
  4.Push up Plank 20 ครั้ง / 3 เซ็ต
  5.Spiderman Plank 20 ครั้ง / 3เซ็ต
  6.Single Le...
 • การออกกำลังกายแบบ HIIT - Duration: 2 minutes, 50 seconds.

  • 11 months ago
  • 1,162 views
  การออกกำลังกายแบบ HIIT ต้องทำท่าละ 30 วินาที ทำวนไป 3 รอบ
  JUMP Leg lunger 30 วินาที
  Crunch 30 วินาที
  Jump Squat 30 วินาที
  Plank 30 วินาที
  Mountain Climber 30 วินาที
  รู้รายละเอียดแล้ว ก็ลุกมาลุยก...
 • มา workout หน้าท้องขาและก้นกัน - Duration: 104 seconds.

  • 11 months ago
  • 227 views
  Step 1 ข้างละ 12ครั้ง/ 3 เซ็ต
  Step 2 ทำ 20 ครั้ง/ 3 เซ็ต
  Step 3 ทำ 20 ครั้ง/ 3 เซ็ต
  Step 4 ข้างละ 15 ครั้ง/ 3 เซ็ต
  Step 5 ทำ 15 ครั้ง/ 3 เซ็ต
  Step 6 ทำ 15 ครั้ง/ 3 เซ็ต
  Step 7 ทำ 20 ครั้ง/ 3 เซ็...
 • บริหารขาและก้น Leg&Butt - Duration: 78 seconds.

  • 1 year ago
  • 557 views
  บริหารขาและก้น
  step 1 ข้างละ 15 ครั้ง/3 เซ็ต
  step 2 ข้างละ 15 ครั้ง/3 เซ็ต
  step 3 ข้างละ 12 ครั้ง/3 เซ็ต
  step 4 20 ครั้ง/3 เซ็ต
  step 5 15 ครั้ง/3 เซ็ต
  step 6 10 ครั้ง/3 เซ็ต
  step 7 ซ้าย-ขวา 15 ครั้...
 • Full body work out - Duration: 88 seconds.

  • 1 year ago
  • 391 views
  Step 1
  👉🏻15 ครั้ง / 3 เซ็ต
  Step 2
  👉🏻20 ครั้ง / 3 เซ็ต
  Step 3
  👉🏻15 ครั้ง / 3 เซต
  Step 4
  👉🏻20 ครั้ง / 3 เซ็ต
  Step 5
  👉🏻20 ครั้ง / 3 เซ็ต
  Step 6
  👉🏻20 ครั้ง / 3 เซ็ต
  Step 7
  👉🏻12 ครั้ง / เซ็ต
  Step 8
  👉🏻8 ...
 • บริหารหน้าท้อง ด้วยท่า Side plank - Duration: 75 seconds.

  • 1 year ago
  • 611 views
  บริหารหน้าท้อง ด้วยท่า Side plank
  Step 1
  👉🏻12-15 ครั้ง / 3 เซต
  มี 2 แบบ ไม่วางขา กับวางขา(ง่าย)
  Step 2
  👉🏻12-15 ครั้ง / 3 เซต
  Step 3
  👉🏻12-15 ครั้ง / 3 เซต
  Step 4
  👉🏻12-15 ครั้ง / 3 เซต
  Step 5
  👉🏻ค้างไ...
 • อยากก้นเด้ง ก้นกลม ก้นงอล จัดกันไป - Duration: 52 seconds.

  • 1 year ago
  • 763 views
  อยากก้นเด้ง ก้นกลม ก้นงอล จัดกันไป
  Step 1
  👉🏻15 ครั้ง/เซ็ต ทำทั้งหมด 3 เซ็ต
  Step 2
  👉🏻15 ครั้ง/เซ็ต ทำทั้งหมด 3 เซ็ต
  Step 3
  👉🏻15 ครั้ง/เซ็ต ทำทั้งหมด 3 เซ็ต
  Step 4
  👉🏻10 ครั้ง/เซ็ต ทำทั้งหมด 3 เซ็...
 • บริหาร ก้น+ขา - Duration: 45 seconds.

  • 1 year ago
  • 428 views
  บริหาร ก้น+ขา ✌🏻✌🏻
  Step 1
  👉🏻15 ครั้ง/เซ็ต ทำ 3 เซ็ต
  Step 2
  👉🏻15 ครั้ง/เซ็ต ทำ 3 เซ็ต
  Step 3
  👉🏻20 ครั้ง/เซ็ต ทำ 3 เซ็ต
  Step 4
  👉🏻15ครั้ง/เซ็ต ทำ 3 เซ็ต
  Step 5
  👉🏻 15ครั้ง/เซ็ต ทำ 3 เซ็ต
 • มาบริหารขาด้านใน+ขาด้านนอก+ก้น+น่อง - Duration: 70 seconds.

  • 1 year ago
  • 4,454 views
  เล่นขาด้านใน+ขาด้านนอก+ก้น+น่อง
  ทำตามคลิบเลย เอาให้ร้าวรานไปเลย
  Step 1
  👉🏻 20 ครั้ง/เซ็ต ทำ 3 เซ็ต
  Step 2
  👉🏻 20 ครั้ง/เซ็ต ทำ 3 เซ็ต
  Step 3
  👉🏻 15 ครั้ง/เซ็ต ทำ 3 เซ็ต
  Step 4
  👉🏻 20 ครั้ง/เซ็ต ทำ ...
 • มาบริหารก้นกัน - Duration: 69 seconds.

  • 1 year ago
  • 153 views
  มาบริหารก้นกัน ฮึบๆ!!!
  Step 1 👉🏻 ข้างละ 15 ครั้ง / 3 เซ็ต
  Step 2 👉🏻 ข้างละ 15 ครั้ง / 3 เซ็ต
  Step 3 👉🏻 ข้างละ 15 ครั้ง / 3 เซ็ต
  Step 4 👉🏻 เดินเป็ด 30 วินาที
  Step 5 👉🏻 20 ครั้ง / 3 เซ็ต
 • เล่น ขา ก้บ ก้น - Duration: 60 seconds.

  • 1 year ago
  • 50 views
  เล่น ขา ก้บ ก้น
  Step 1 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 2 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 3 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 4 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 5 👉🏻 15 ครั้ง
  ทำวน 3 รอบ เพื่อขาเฟิร์มๆ ตูดเด้งๆ
 • มาออกกำลัง Full body กัน - Duration: 43 seconds.

  • 1 year ago
  • 95 views
  มาออกกำลัง Full body กัน
  Step 1 👉🏻 15 ครั้ง
  Step 2 👉🏻 10 ครั้ง
  Step 3 👉🏻 10 ครั้ง
  Step 4 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 5 👉🏻 10 ครั้ง
  ทำวน 3 รอบ เหงื่อแตก
 • เล่นขา เล่นก้น - Duration: 33 seconds.

  • 1 year ago
  • 171 views
  เล่นขา เล่นก้น
  Step 1 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 2 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 3 👉🏻 15 ครั้ง
  Step 4 👉🏻 ค้างไว้ 30 วิ
  ทำวน 3 รอบ ✌🏻✌🏻 ร้าวราน
 • สร้าง Sixpack กัน - Duration: 51 seconds.

  • 1 year ago
  • 245 views
  Sixpack !!!
  Step 1 👉🏻 15 reps
  Step 2 👉🏻 20 reps
  Step 3 👉🏻 20 reps
  Step 4 👉🏻 15 reps
  Step 5 👉🏻 12 reps
  Step 6 👉🏻 20 reps
  Keep fighting
 • มาสร้างกล้ามหน้าท้องกัน - Duration: 73 seconds.

  • 1 year ago
  • 333 views
  มาสร้างกล้ามหน้าท้องกัน 💪🏻💪🏻
  Step 1 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 2 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 3 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 4 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 5 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 6 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 7 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 8 👉🏻 ค้าง 1 นาที
  พักระหว่างท่...
 • เน้นเล่นท้องด้านข้าง ลดห่วงยาง - Duration: 51 seconds.

  • 1 year ago
  • 1,547 views
  เน้นเล่นท้องด้านข้าง ลดห่วงยาง 💪🏻💪🏻
  Step 1 👉🏻 ข้างละ 12-15 ครั้ง/เซต
  ทำ 3 เซต
  Step 2 👉🏻 ข้างละ 12-15 ครั้ง/เซต
  ทำ 3 เซต
  Step 3 👉🏻 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต
  Step 4 👉🏻 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต
  Step 5 👉🏻 20...
 • กล้ามไหล่ หลัง แขน และหน้าท้อง - Duration: 16 seconds.

  • 1 year ago
  • 113 views
  จับเวลา 30 วินาที ทำต่อเนื่องกันนะ
  ทำทั้งหมด 3 เซตนะ 💪🏻
  พักระหว่างเซต 40 วิ
  กล้ามไหล่ หลัง แขน และหน้าท้องก็มา
 • วอมๆ ทุกส่วนๆของร่างกาย - Duration: 24 seconds.

  • 1 year ago
  • 73 views
  วอมๆ ทุกส่วนๆของร่างกาย
  Step 1 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 2 👉🏻 20 ครั้ง
  Step 3 👉🏻 20 ครั้ง
  ทำวน 3 รอบ ✌🏻✌🏻
 • บริหารหน้าท้องกัน ซิกแพค ร่อง 11 - Duration: 41 seconds.

  • 1 year ago
  • 1,645 views
  บริหารหน้าท้องกัน ซิกแพค ร่อง 11
  จัดๆกัน ตามคลิบเลย 😎😉
  👉🏻Step 1 20 ครั้ง
  👉🏻Step 2 20 ครั้ง
  👉🏻Step 3 20 ครั้ง
  👉🏻Step 4และ5 ข้างละ 12-15 ครั้ง
 • อยากบริหารหน้าท้อง จัดตามคลิบนี้เลย - Duration: 34 seconds.

  • 1 year ago
  • 36 views
  อยากบริหารหน้าท้อง จัดตามคลิบนี้เลย
  ทำท่าละ 30 วินาที
  ทำคลิบวนไป 3 รอบ
  พักระหว่างท่า 30-40 วินาที
 • Workout เบาๆ กัน ได้ทุกส่วน - Duration: 36 seconds.

  • 1 year ago
  • 140 views
  Workout เบาๆ กัน ได้ทุกส่วน
  👉🏻ทำท่าละ 20 ครั้ง
  👉🏻พักระหว่างท่า 30-40วินาที
  👉🏻ทำวนไป 3 รอบนะ
 • มาบริหารก้น และต้นขากัน - Duration: 48 seconds.

  • 1 year ago
  • 41 views
  มาบริหารก้น และต้นขากัน
  👉🏻ทำท่าละ 15-20 ครั้ง/เซต
  👉🏻ทำท่าละ 3 เซต
  รู้สึกถึงความปวดร้าวแน่นอน 😂😉
 • มาปั้นหน้าท้องกัน - Duration: 31 seconds.

  • 1 year ago
  • 35 views
  มาปั้นหน้าท้องกัน 💪🏻
  หาเก้าอี้มา 1 ตัวแล้วจัดท่าตามนี้เลย
  👉🏻 ท่าที่ 1 ,2,และ 3
  15-20 ครั้ง/เซต
  ทำทุกท่าอย่างละ 3 เซต
 • มาเล่นหน้าท้องกันๆ - Duration: 60 seconds.

  • 1 year ago
  • 839 views
  มาเล่นหน้าท้องกันๆ 🙂
  ทำทุกท่า 15-20 ครั้ง/เซต
  ทำทั้งหมดท่าละ 3 เซต
  ปวดร้าวแน่นอน 😅😂
 • รวมท่าเล่นหน้าท้อง ทำทุกท่าท่าละ 3 เซต - Duration: 57 seconds.

  • 1 year ago
  • 789 views
  รวมท่าเล่นหน้าท้อง 💪🏻
  ทำทุกท่าท่าละ 3 เซต
  ท่าที่ 1 👉🏻ข้างละ 15 ครั้ง/เซต
  ท่าที่ 2 👉🏻20 ครั้ง/เซต
  ท่าที่ 3 👉🏻ค้าง 20 วิ/เซต
  ท่าที่ 4 👉🏻20 ครั้ง/เซต
  ท่าที่ 5 👉🏻20 ครั้ง/เซต
  ท่าที่ 6 👉🏻20 ครั้ง/เซต
  ท่...
 • บริหารหน้าท้อง แขน และไหล่ ด้วยท่า Elbow Plank - Duration: 22 seconds.

  • 1 year ago
  • 64 views
  บริหารหน้าท้อง แขน และไหล่ ด้วยท่า Elbow Plank
  ท่าที่ 1
  👉🏻 20ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต
  ท่าที่ 2
  👉🏻20ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต
  ท่าที่ 3
  👉🏻20ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต
 • ไม่มีเวลาเข้ายิม ใช้สถานที่พักต่างอากาศให้เป็นประโยชน์ - Duration: 31 seconds.

  • 1 year ago
  • 20 views
  ไม่มีเวลาเข้ายิม ใช้สถานที่พักต่างอากาศให้เป็นประโยชน์ ขอแค่เหงื่อซึมๆก็พอ
  ทำตามคลิบนี้
  ท่าที่ 1
  👉🏻เตะขาสลับ ซ้าย-ขวา 20ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต
  ท่าที่ 2
  👉🏻 ข้างละ 15-20ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต
  ท่าที่ 3
  👉🏻ข้าง...
 • บริหารหน้าท้อง แขน และหัวไหล่ - Duration: 34 seconds.

  • 1 year ago
  • 56 views
  บริหารหน้าท้อง แขน และหัวไหล่
  👉🏻ท่าที่ 1
  15-20 ครั้ง/เซต ทำทั้งหมด 3 เซต
  👉🏻ท่าที่ 2
  15-20 ครั้ง/เซต ทำทั้งหมด 3 เซต
  👉🏻ท่าที่ 3
  วิ่ง 20 วิ/เซต ทำทั้งหมด 3 เซต
  👉🏻ท่าที่ 4
  8-10 ครั้ง/เซต ทำทั้งหมด ...
 • ท่าบริหารหน้าท้อง เพื่อซิกแพค - Duration: 35 seconds.

  • 1 year ago
  • 1,207 views
  มาทำตามมายด์เร็ว เพื่อหุ่นงามๆของเรากัน
  ทำทุกท่า ท่าละ 20 ครั้ง/เซต ทำทั้งหมด 3 เซต เข้าใจไหมนักเรียน
 • ต่อยมวยเพื่อหุ่นที่เฟิร์ม เสริมกล้ามเนื้อหน้าท้อง - Duration: 82 seconds.

  • 1 year ago
  • 149 views
  วันนี้ครูมายด์ชวนเพื่อนมาออกกำลังกาย ด้วยการต่อยมวย จัดเลยข้างละ 50 ครั้ง ต่อไปต้องข้างละร้อยเลยนะ 555
 • ท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง By ครูมายด์ - Duration: 48 seconds.

  • 1 year ago
  • 973 views
  ท่าที่ 1
  👉🏻 ข้างละ 15 ครั้ง/เซต ทั้งหมด 3 เซต
  ท่าที่2
  👉🏻 15 ครั้ง/เซต ทั้งหมด 3 เซต
  ท่าที่ 3
  👉🏻 ค้างไว้ 20 วิ/เซต ทั้งหมด 3 เซต
  ท่าที่4 (ถีบออกข้างซ้ายและขวา)
  👉🏻 ข้างละ 15 ครั้ง/เซต ทั้งหมด 3 เซต

  ...
 • ครูมายด์สอนท่าออกกำลังกายไปประยุกต์ใช้ในฟิตเนส - Duration: 78 seconds.

  • 1 year ago
  • 1,806 views
  ที่โรงแรมมีฟิตเนส ขอจัดซักหน่อย ชั่วโมงนึงก็ยังดี มีอะไรให้เล่นก็เล่นไป ทำเท่าที่ได้

  อุปกรณ์ไม่พร้อม แต่ใจพร้อมเสมอ 💪🏻😉

  เอาท่าในคลิบไปใช้เล่นในฟิตเนสได้นะเน้นทุกส่วน

  ท่าที่ 1👉🏻 15-20 reps/3 sets...
 • มาบริหารหน้าท้อง ก้น แขน และหัวไหล่กัน - Duration: 33 seconds.

  • 1 year ago
  • 123 views
  ท่าที่ 1 ทำ 30 ครั้ง/ 3 เซต
  ท่าที่ 2 ทำ ข้างละ 15 ครั้ง/ 3 เซต
  ท่าที่ 3 ทำ 20 ครั้ง / 3 เซต

  3 ท่า แค่เหงื่อซึมๆเองนาจา
 • บริหารก้นและขาเองได้ที่บ้าน ! - Duration: 29 seconds.

  • 1 year ago
  • 103 views
  วันนี้ครูมายด์จะมาสอนการบริหารก้นและขากัน ทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน อยากมีกันสวยๆ ขาเรียวกระชับ ไปเริ่มทำตามครูมายด์กันเลย...
  👉🏻 ท่าที่ 1 ทำข้างละ 15 ครั้ง/3 เซต
  👉🏻 ท่าที่ 2 ทำ 20 ครั้ง/3 เซต
  👉🏻 ท่าที่ ...
 • บริหารต้นขาที่บ้านง่ายๆ - Duration: 42 seconds.

  • 1 year ago
  • 58 views
  WORKOUT AT HOME !
  👉🏻ท่าที่ 1 = 10 ครั้งต่อข้าง ซ้าย-ขวา
  👉🏻ท่าที่ 2 = 12 ครั้งต่อข้าง
  👉🏻ท่าที่ 3 = 15 ครั้งต่อข้าง
  👉🏻ท่าที่ 4 = 10 ครั้งต่อข้าง
  👉🏻ท่าที่ 5 = 20 ครั้ง
  👉🏻ท่าที่ 6 = 15 ครั้ง
  👉🏻ท่าที่...
 • บริหารหน้าท้องง่ายๆ By ครูมายด์ - Duration: 40 seconds.

  • 1 year ago
  • 172 views
  บริหารหน้าท้องง่ายๆ แค่มีเสื่อโยคะก็เพียงพอแล้ว
  👉🏻Mountain Climbers 20reps/ 3 sets
  👉🏻Run Climbers 30sec/ 3sets
  👉🏻Frogger 12reps/ 3sets
  👉🏻Squat Thursts 12reps/ 3sets
  👉🏻Plank hip dips 20reps/ 3sets
  ...
 • บริหารก้นง่ายๆ ทำเองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ - Duration: 32 seconds.

  • 1 year ago
  • 67 views
  วันนี้เราจะมาสอนวิธีการบริหารก้น โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ พร้อมแล้วก็ทำตามได้เลย ฮึบๆ 💪🏻💪🏻
  👉🏻 Sumo 20 reps/3 sets
  👉🏻 Squat walk 12-15 reps/3 sets
  👉🏻 Squat with leg raise 20 reps/3 sets
  👉🏻Squat jump ...
 • มาบริหารต้นแขนและหน้าท้องกันคะ - Duration: 59 seconds.

  • 1 year ago
  • 156 views
  ออกไปเที่ยว หรืออยู่บ้านก็ออกกำลังกายได้ หุ่นสวยหุ่นดีไม่ต้องเลือกสถานที่กันคะ
  วันนี้เรามาบริหารต้นแขน และหน้าท้องกันคะ
  ท่าที่ 1 Push up
  ท่าที่ 2 Back Arm Chair
  ท่าที่ 3 Plank
  ท่าที่ 4 Side Plank...
 • อยากมีร่อง 11 และซิกแพค ทำตามคลิปนี้ - Duration: 49 seconds.

  • 1 year ago
  • 9,307 views
  วันนี้ครูมายด์จะมาสอนการบริหารหน้าท้อง ใครอยากมีซิกแพคเตรียมตัวทำไปพร้อมกับมายด์ได้เลย จำนวนครั้ง จำนวนเซต และชื่อท่าตามนี้เลยนะ

  Single leg raise ข้างละ 20 reps/3 sets
  Leg raise 20 reps/3 sets
  W...
 • Body weighs ในห้องเรียน Workout at School (Part. 2) - Duration: 44 seconds.

  • 1 year ago
  • 66 views
  ถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองทุกคนในห้องเรียนก็สามารถออกกำลังกายได้นะ
  ต่อจากพาร์ทแรก วันนี้เรามาออกกำลังกายบริหาร หน้าท้อง แขน และขากัน จำนวนครั้งและจำนวนเซต ครูมายด์บอกไว้ในคลิปแล้วนะคะ ไป...
 • มาบริหาร หน้าท้อง แขน และหลังกัน - Duration: 54 seconds.

  • 1 year ago
  • 44 views
  ใครที่เข้าฟิตเนส เอาคลิบนี้ไปใช้ได้เลย ส่วนใครที่มีม้านั่งแบบนี้ที่บ้านก็ทำตามคลิปได้เลย จำนวนครั้งและเซตบอกไว้ในคลิบหมดแล้ว ฮึบๆ
  ได้ทั้งบริหารหน้าท้อง แขน และหลัง เรียกได้ว่าช่วงบนเฟิร์มเลย
 • Body weighs ในห้องเรียนWorkout at School (Part. 1) - Duration: 83 seconds.

  • 1 year ago
  • 112 views
  ถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองทุกคนในห้องเรียนก็สามารถออกกำลังกายได้นะ

  เช้าวันนี้ขอเสนอ เรื่อง "การออกกำลังกายในห้องเรียน" มีท่าทั้งหมด 12 ข้อ ทำข้อละ 15-20 ครั้ง/ 3 รอบ (15-20 reps x 3 set...
 • ชวนเพื่อนมาออกกำลังกายบริหารทุกส่วนกัน - Duration: 36 seconds.

  • 1 year ago
  • 24 views
  บริหารแขน ขา หัวไหล่ หลัง ก้น และหน้าท้อง คือได้ทุกส่วนของร่างกาย สลับกันทำ ทำท่าละ 10ครั้ง/เซต อย่างละเซตก็พอ บอกเลยเหงื่อออกเยอมาก ชวนกันมาออกกำลังกายดีกว่า ร่างกายจะได้แข็งแรง หุ่นจะได้เฟิร์มๆ
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...