2,618
 • kpielectionwatch

  EP 5 ใช้สิทธิเลือกตั้งจบ...แต่หน้าที่พลเมืองไม่จบ - Duration: 83 seconds.

  • 20 hours ago
  • 4 views
  EP.5 ใช้สิทธิเลือกตั้งจบ...แต่หน้าที่พลเมืองไม่จบ
  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า)

  #kpielectionwatch
  #สถาบันพระปกเกล้า
 • The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว

  PromoteThe Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว (SS2 EP 33) - Duration: 48 seconds.

  • 4 days ago
  • 13 views
  Spot Promo : The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว SS2 EP 33
  ✅ เลือกตั้ง ส.ส.ปี 62 เปลี่ยนผ่าน “รัฐบาล คสช.” สู่ “รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง”
  นำพาประเทศไทยก้าวพ้นความขัดแย้ง...สู่ “ประชาธิปไตย” ที่ทั่ว...
 • "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย " พลเมืองต้นแบบ” - Duration: 4 minutes, 56 seconds.

  • 4 days ago
  • 31 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย " พลเมืองต้นแบบ”
  รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kpishortfilm
  #สถาบันพระปกเกล้า
 • "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง

  หนังสั้นพลเมืองไทย " นัตถิ โลเกอนันถิโต” - Duration: 5 minutes, 17 seconds.

  • 4 days ago
  • 13 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย " นัตถิ โลเกอนันถิโต”
  รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kpishortfilm
  #สถาบันพระปกเกล้า
 • "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "ค ขึงขัง” - Duration: 5 minutes, 1 second.

  • 4 days ago
  • 33 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "ค ขึงขัง”
  รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kpishortfilm
  #สถาบันพระปกเกล้า
 • "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "พลเมืองไทยมั้ยล่ะ” - Duration: 4 minutes, 28 seconds.

  • 4 days ago
  • No views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "พลเมืองไทยมั้ยล่ะ”
  รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kpishortfilm
  #สถาบันพระปกเกล้า
 • "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "สาธารณะสุข” - Duration: 5 minutes, 36 seconds.

  • 4 days ago
  • 12 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "สาธารณะสุข”
  รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า


  #kpishortfilm
  #สถาบันพระปกเกล้า
 • "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "I am citizen” - Duration: 4 minutes, 17 seconds.

  • 4 days ago
  • 14 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "I am citizen”
  รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kpishortfilm
  #สถาบันพระปกเกล้า
 • หนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "Untitle” - Duration: 5 minutes, 38 seconds.

  • 4 days ago
  • 3 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "Untitle”
  รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kpishortfilm
  #สถาบันพระปกเกล้า
 • หนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "สำนึกพลเมืองดี” - Duration: 5 minutes, 31 seconds.

  • 4 days ago
  • 15 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "สำนึกพลเมืองดี”
  รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kpishortfilm
  #สถาบันพระปกเกล้า
 • หนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "เต๋า นายพลเมืองดี” - Duration: 4 minutes, 19 seconds.

  • 4 days ago
  • 13 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "เต๋า นายพลเมืองดี”
  รางวัลชมเชย ประเภทประชาชน
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kpishortfilm
  #สถาบันพระปกเกล้า
 • หนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "หมุน” - Duration: 6 minutes, 4 seconds.

  • 4 days ago
  • 97 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "หมุน”
  รางวัลชมเชย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า
 • หนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "Popular” - Duration: 5 minutes, 42 seconds.

  • 4 days ago
  • 17 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "Popular”
  รางวัลชมเชย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kpishortfilm
  #สถาบันพระปกเกล้า
 • หนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "How Big" - Duration: 4 minutes, 16 seconds.

  • 5 days ago
  • 27 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "สมชาย นายมาสาย"
  รางวัลที่ 3 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า
 • หนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "สมชาย นายมาสาย" - Duration: 5 minutes, 1 second.

  • 5 days ago
  • 424 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "สมชาย นายมาสาย"
  รางวัลที่ 3 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kpishortfilm
  #สถาบันพระปก...
 • หนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  หนังสั้นพลเมืองไทย "ประเทศไทยหรือที่อยู่อาศัยไปวันๆ" - Duration: 5 minutes, 29 seconds.

  • 5 days ago
  • 127 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "ประเทศไทยหรือที่อยู่อาศัยไปวันๆ"
  รางวัลที่ 2 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)
  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kpishort...
 • หนังสั้นพลเมืองไทย

  หนังสั้นพลเมืองไทย "The Lost Helmets หมวกกันน็อคที่หายไป" - Duration: 5 minutes, 59 seconds.

  • 5 days ago
  • 609 views
  หนังสั้นพลเมืองไทย "The Lost Helmets หมวกกันน็อคที่หายไป"
  รางวัลที่ 1 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
  โครงการประกวดหนังสั้น "พลเมืองไทย" (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง)

  โดย สถาบันพระปกเกล้า

  #kp...
 • kpi election watch

  VDO.การแถลงผลการสำรวจ "ประชาชนพร้อมหรือยังกับการเลือกตั้ง" - Duration: 22 minutes.

  • 5 days ago
  • 6 views
  เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.61 สถาบันพระปกเกล้าจัดงานแถลงผลการสำรวจ "ประชาชนพร้อมหรือยังกับการเลือกตั้ง"
  โดยมี ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) และ ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ ส...
 • The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ต้ว

  The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ต้ว (EP 32 "เปิด Time line เลือกตั้ง 62 เช็คความพร้อม กกต.) - Duration: 26 minutes.

  • 6 days ago
  • 15 views
  EP 32 "เปิด Time line เลือกตั้ง 62 เช็คความพร้อม กกต. "
  The Keyman พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา (เลขาธิการกกต.)
  รายการ The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว (ปี 2)

  *รับชมย้อนหลังได้ทาง
  facebook@Kpichannel
  f...
 • kpi election watch

  EP 4 ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร - Duration: 3 minutes, 23 seconds.

  • 1 week ago
  • 25 views
  EP 4 ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
  : เลือกตั้งบัตรเดียว ...ถือว่ารัฐธรรมนูญลิดรอนสิทธิของประชาชนหรือไม่ ?

  ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
  (สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ อดีตเลขาธิการสถา...
 • The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว

  Spot Promo : The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว SS2 EP 32 - Duration: 45 seconds.

  • 1 week ago
  • 8 views
  Spot Promo : The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว SS2 EP 32
  ✅ เปิด Time line เลือกตั้ง ส.ส. ปี 62 เช็คความพร้อม กกต.ชุดใหม่ จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม บนความคาดหวัง ของคนทั้งประเทศได้หรือไม่.....
 • kpielectionwatch

  EP.3 "ประชาชนควรรู้อะไรก่อนไปเลือกตั้ง" - Duration: 86 seconds.

  • 2 weeks ago
  • 49 views
  EP.3 "ประชาชนควรรู้อะไรก่อนไปเลือกตั้ง"
  สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
  (รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  Keyword : “บัตรเลือกตั้งใบเดียว ต้องตัดสินใจ ก่...
 • The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว

  The Key SS2 EP 31 คนรุ่นใหม่มองการเลือกตั้งอย่างไร - Duration: 23 minutes.

  • 2 weeks ago
  • 20 views
  EP 31 "คนรุ่นใหม่มองการเมืองอย่างไร...? "
  The Keyman ดร.สติธร ธนานิธิโชติ
  (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)
  รายการ The Key ไขการเมือง เรื่องใกล้ตัว

  *รับชมย้อนหลังได้ทาง
  facebook@Kpichannel...
 • 20 ปี สถาบันพระปกเกล้า

  VTR 20 ปี สถาบันพระปกเกล้า - Duration: 11 minutes.

  • 2 weeks ago
  • 22 views
  VTR 20ปี สถาบันพระปกเกล้า
  สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
  เมื่อวันที่ 3-4 ก.ย.61
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...