Upload
1,878

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

YadVashemHebrew

מדליקי המשואות תשע"ד (2014): דיטה קראוס

2,354 views 2 months ago
אדית (דיטה) קראוס לבית פולאך נולדה ב-1929 בפראג. בנובמבר 1942 גורשה עם הוריה לגטו טרזין. היא היתה חניכתם של פרדי הירש ופרידל דיקר ברנדייס, שנספו בשואה, השתתפה בפעילויות תרבותיות ושרה באופרה ברונדיבר שהועלתה בגטו. בדצמבר 1943 נשלחו דיטה והוריה לאושוויץ ושוכנו במחנה המשפחות הצ'כיות. דיטה היתה הספרנית בצריף הילדים, שם היה פרדי הירש אחד המדריכים.
אביה של דיטה נפטר באושוויץ. דיטה ואמה עברו סלקציה של מנגלה ונשלחו לעבודות פרך במחנות עבודה בגרמניה. השתיים שוחררו בברגן-בלזן. כחודשיים לאחר השחרור נפטרה האם.
דיטה שבה לפראג, שם פגשה את אוטו קראוס. השניים נישאו ועלו לישראל.
לדיטה ולאוטו נולדו שלושה ילדים וארבעה נכדים.

למידע נוסף:
http://www.yadvashem.org/yv... Show less
Read more

ניצולי שואה מספרים Play

ניצולי שואה חולקים את סיפוריהם, חוויותיהם וזכרונותיהם.

הצלה בידי יהודים Play

ניצולי שואה מספרים על הצלתם בידי יהודים אחרים, על סיוע ועזרה הדדית, על פעילותם בשורות המחתרות בארצות השונות ועל לחימתם בקרב הפרטיזנים וצבאות בעלות הברית.

פוקוס Play

כאן יסופרו תולדותיהן - קורותיהן וגורלן של קהילות יהודיות Play

"למעלה מאלף שנים ישבו יהודים על אדמת אירופה, בנו את קהילותיהם ושמרו על ייחודם הלאומי והדתי. הם ידעו ימים של שקט ופריחה תרבותית וימי שפל בהם נאלצו ליטול את מקל הנדודים, לחפש מקומות חדשים ולשקם את קהילותיהם. בכל מקום בו ישבו תרמו מכשרונותיהם לעמים שבקרבם חיו. במקום זה יישמר זכרם לעד."

(כתובת על קיר הכניסה לבקעת הקהילות ביד ושם.)

כאן יסופרו תולדותיהם הוא פרויקט מיוחד של אתר האינטרנט של יד ושם שמטרתו לספר את סיפורן של קהילות יהודיות שנפגעו ונחרבו בתקופת השואה.

העולם שחרב: אורחות חיים יהודיים לפני השואה Play

בית הספר המרכזי להוראת השואה Play

סרטים מאת בית הספר המרכזי להוראת השואה ביד ושם.
עדויות, סרטים, כנסים והרצאות

פרספקטיבות היסטוריות Play

פרספקטיבות היסטוריות היא סדרת שיחות וידאו עם מומחים שונים בנושאי השואה ותוצאותיה.

הפרויקט התקיים בתמיכת ועידת התביעות.
Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to