Upload
1,756

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

YadVashemHebrew

בקעת הקהילות ביד ושם

1,574 views 3 months ago
בקעת הקהילות הינה אתר הנצחה ייחודי אשר נמצא ביד ושם שבהר הזיכרון בירושלים. למעלה מ-5,000 שמות קהילות מכל רחבי אירופה וצפון אפריקה חקוקים בקירות בקעת הקהילות ביד ושם. בסרט זה שולבו תמונות אשר מציגות את חיי קהילות ישראל לפני השואה.
עוד על בקעת הקהילות:
http://www.yadvashem.org/yv...
Read more
בקעת הקהילות הינה אתר הנצחה ייחודי אשר נמצא ביד ושם שבהר הזיכרון בירושלים. למעלה מ-5,000 שמות קהילות מכל רחבי אירופה וצפון אפריקה חקוקים בקירות בקעת הקהילות ביד ושם. בסרט זה שולבו תמונות אשר מציגות את חיי קהילות ישראל לפני השואה.
עוד על בקעת הקהילות:
http://www.yadvashem.org/yv... Show less

הצלה בידי יהודים Play

ניצולי שואה מספרים על הצלתם בידי יהודים אחרים, על סיוע ועזרה הדדית, על פעילותם בשורות המחתרות בארצות השונות ועל לחימתם בקרב הפרטיזנים וצבאות בעלות הברית.

כאן יסופרו תולדותיהן - קורותיהן וגורלן של קהילות יהודיות Play

"למעלה מאלף שנים ישבו יהודים על אדמת אירופה, בנו את קהילותיהם ושמרו על ייחודם הלאומי והדתי. הם ידעו ימים של שקט ופריחה תרבותית וימי שפל בהם נאלצו ליטול את מקל הנדודים, לחפש מקומות חדשים ולשקם את קהילותיהם. בכל מקום בו ישבו תרמו מכשרונותיהם לעמים שבקרבם חיו. במקום זה יישמר זכרם לעד."

(כתובת על קיר הכניסה לבקעת הקהילות ביד ושם.)

כאן יסופרו תולדותיהם הוא פרויקט מיוחד של אתר האינטרנט של יד ושם שמטרתו לספר את סיפורן של קהילות יהודיות שנפגעו ונחרבו בתקופת השואה.

פרספקטיבות היסטוריות Play

פרספקטיבות היסטוריות היא סדרת שיחות וידאו עם מומחים שונים בנושאי השואה ותוצאותיה.

הפרויקט התקיים בתמיכת ועידת התביעות.
Loading...
Working...
Sign in to add this to Watch Later

Add to