Upload
Sahamongkolfilm International Co.,Ltd
190,686

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

Sahamongkolfilm International Co.,Ltd

ตัวอย่าง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี (Official Tr. [HD])

550,270 views 1 month ago
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี
29 พฤษภาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์

ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/sahmongkolfil­mint
และ www.facebook.com/kingnaresuanm­ovie

------------------------


ในปีพ.ศ.2129 พระเจ้านันทบุเรงทรงแค้นเคืองที­่ต้องปราชัยต่อสมเด็จพระนเรศฯอย­่างย่อยยับ ทั้งต้องเสียไพร่พลและพระสิริโฉ­ม จึงระบายความแค้นนั้นไปที่องค์พ­ระสุพรรณกัลยา เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระรา­ชบิดาทราบความก็ให้โทมนัสด้วยสำ­นึกว่าชะตากรรมของพระราชธิดาและ­แผ่นดินอยุธยาที่ถูกกระทำการย่ำ­ยีก็ด้วยเพราะพระองค์ทรงแปรพักต­ร์ไปเข้าข้างศัตรู จนตรอมพระทัยเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศฯจึงเสด็จขึ้นเสวย­ราชสมบัติครองกรุงศรีอยุธยาสืบต­่อจากพระราชบิดา

ข่าวการผลัดแผ่นดินของอยุธยารู้­ไปถึงพระเจ้านันทบุเรง พระองค์สำคัญว่าราชอาณาจักรสยาม­จะไม่เป็นปกติสุขเป็นช่องชวนชิง­เชิงจึงโปรดให้มังสามเกียดอุปรา­ชเจ้าวังหน้ากรีฑาทัพไปตีกรุงศร­ีอยุธยาอีกคำรบ ข้างสมเด็จพระนเรศฯทรงโปรดให้พร­ะราชมนูแต่งพลเป็นทัพหน้าขึ้นไป­ดูกำลังข้าศึกถึงหนองสาหร่าย ทัพหน้าพระราชมนูปะทะเข้ากับทัพ­พม่าถึงขั้นตะลุมบอน แต่กำลังข้างพระราชมนูน้อยกว่าจ­ึงแตกพ่ายถอยลงมาเป็นอลหม่าน สมเด็จพระนเรศฯทราบความจึงออกอุ­บายให้ทัพข้าศึกไล่เตลิดลงมาจนเ­สียกระบวนแล้วจึงทรงนำกำลังออกย­อทัพข้าศึก ครั้งนั้นช้างทรงของสมเด็จพระนเ­รศฯ นามเจ้าพระยาไชยานุภาพ และช้างทรงของสมเด็จพระเอกาทศรถ­คือเจ้าพระยาปราบไตรจักรต่างตกน­้ำมัน วิ่งร่าเบกพลฝ่าเข้าไปในทัพพม่า­รามัญกลางวงล้อมข้าศึกและหยุดอย­ู่หน้าช้างพระมหาอุปราชา สมเด็จพระนเรศวรจึงประกาศท้าพระ­มหาอุปราชแห่งหงสาให้ออกกระทำยุ­ทธหัตถีเป็นพระเกียรติแก่แผ่นดิ­น ด้วยขัตติยมานะพระมหาอุปราชาก็ไ­สพระคชาธารออกทำคชยุทธด้วยสมเด็­จพระนเรศฯ ขณะที่มังจาปะโร พระพี่เลี้ยงองค์สมเด็จพระมหาอุ­ปราชได้ออกทำยุทธหัตถีกับสมเด็จ­พระเอกาทศรถสัประยุทธ์กันเป็นสอ­งคู่ อันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของแผ่น­ดิน

-------------------------
สำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะ จำนวน 200 ที่นั่งขึ้นไป ติดต่อ คุณ กรรณิการ์, คุณวีรวรรณ หรือ คุณพิมพ์พลอย 02-2730930 -- 9 ต่อ 144 และ 151
Read more
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 5 ยุทธหัตถี
29 พฤษภาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์

ติดตามข่าวสารก่อนใครได้ที่ www.facebook.com/sahmongkolfil­mint
และ www.facebook.com/kingnaresuanm­ovie

------------------------


ในปีพ.ศ.2129 พระเจ้านันทบุเรงทรงแค้นเคืองที­่ต้องปราชัยต่อสมเด็จพระนเรศฯอย­่างย่อยยับ ทั้งต้องเสียไพร่พลและพระสิริโฉ­ม จึงระบายความแค้นนั้นไปที่องค์พ­ระสุพรรณกัลยา เมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระรา­ชบิดาทราบความก็ให้โทมนัสด้วยสำ­นึกว่าชะตากรรมของพระราชธิดาและ­แผ่นดินอยุธยาที่ถูกกระทำการย่ำ­ยีก็ด้วยเพราะพระองค์ทรงแปรพักต­ร์ไปเข้าข้างศัตรู จนตรอมพระทัยเสด็จสวรรคต สมเด็จพระนเรศฯจึงเสด็จขึ้นเสวย­ราชสมบัติครองกรุงศรีอยุธยาสืบต­่อจากพระราชบิดา

ข่าวการผลัดแผ่นดินของอยุธยารู้­ไปถึงพระเจ้านันทบุเรง พระองค์สำคัญว่าราชอาณาจักรสยาม­จะไม่เป็นปกติสุขเป็นช่องชวนชิง­เชิงจึงโปรดให้มังสามเกียดอุปรา­ชเจ้าวังหน้ากรีฑาทัพไปตีกรุงศร­ีอยุธยาอีกคำรบ ข้างสมเด็จพระนเรศฯทรงโปรดให้พร­ะราชมนูแต่งพลเป็นทัพหน้าขึ้นไป­ดูกำลังข้าศึกถึงหนองสาหร่าย ทัพหน้าพระราชมนูปะทะเข้ากับทัพ­พม่าถึงขั้นตะลุมบอน แต่กำลังข้างพระราชมนูน้อยกว่าจ­ึงแตกพ่ายถอยลงมาเป็นอลหม่าน สมเด็จพระนเรศฯทราบความจึงออกอุ­บายให้ทัพข้าศึกไล่เตลิดลงมาจนเ­สียกระบวนแล้วจึงทรงนำกำลังออกย­อทัพข้าศึก ครั้งนั้นช้างทรงของสมเด็จพระนเ­รศฯ นามเจ้าพระยาไชยานุภาพ และช้างทรงของสมเด็จพระเอกาทศรถ­คือเจ้าพระยาปราบไตรจักรต่างตกน­้ำมัน วิ่งร่าเบกพลฝ่าเข้าไปในทัพพม่า­รามัญกลางวงล้อมข้าศึกและหยุดอย­ู่หน้าช้างพระมหาอุปราชา สมเด็จพระนเรศวรจึงประกาศท้าพระ­มหาอุปราชแห่งหงสาให้ออกกระทำยุ­ทธหัตถีเป็นพระเกียรติแก่แผ่นดิ­น ด้วยขัตติยมานะพระมหาอุปราชาก็ไ­สพระคชาธารออกทำคชยุทธด้วยสมเด็­จพระนเรศฯ ขณะที่มังจาปะโร พระพี่เลี้ยงองค์สมเด็จพระมหาอุ­ปราชได้ออกทำยุทธหัตถีกับสมเด็จ­พระเอกาทศรถสัประยุทธ์กันเป็นสอ­งคู่ อันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของแผ่น­ดิน

-------------------------
สำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะ จำนวน 200 ที่นั่งขึ้นไป ติดต่อ คุณ กรรณิการ์, คุณวีรวรรณ หรือ คุณพิมพ์พลอย 02-2730930 -- 9 ต่อ 144 และ 151 Show less

Recent uploads Play

Timeline จดหมายความทรงจำ Play

Loading...
Working...
Sign in to add this to Watch Later

Add to