Upload
51,100

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

RFAVietnamese

Hạ tầng giao thông ở TP.HCM

11,514 views 4 days ago
Dân số tăng nhanh, xe cộ tăng nhanh, tiến độ thi công ì ạch, thành phố Hồ Chí Minh không kiến tạo được hạ tầng cơ sở giao thông đúng tầm vóc thủ phủ kinh tế Việt Nam. http://www.rfa.org/vietnamese
Read more
Dân số tăng nhanh, xe cộ tăng nhanh, tiến độ thi công ì ạch, thành phố Hồ Chí Minh không kiến tạo được hạ tầng cơ sở giao thông đúng tầm vóc thủ phủ kinh tế Việt Nam. http://www.rfa.org/vietnamese Show less
Loading...
Working...
Sign in to add this to Watch Later

Add to