Upload
5,723

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

PhapHanh

Một Người Đời Này Không Thể Không Biết Đến (Pháp Sư Tịnh Không)

16,049 views 2 years ago
Nhìn Thấu, Buông Xả, Tự Tại, Tùy Duyên, Niệm Phật.
Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi.
★ Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ qua giáo dục: http://www.quangduc.com/p15...

Nghe Trên 1000 Video Pháp Sư Tịnh Không:
http://phapthi.net/f/showth...
http://www.tinhkhongphapngu...
http://www.thondida.com
Read more
Nhìn Thấu, Buông Xả, Tự Tại, Tùy Duyên, Niệm Phật.
Chân Thành, Thanh Tịnh, Bình Đẳng, Chánh Giác, Từ Bi.
★ Pháp Sư Tịnh Không, người truyền bá giáo lý Tịnh Độ qua giáo dục: http://www.quangduc.com/p15...

Nghe Trên 1000 Video Pháp Sư Tịnh Không:
http://phapthi.net/f/showth...
http://www.tinhkhongphapngu...
http://www.thondida.com Show less

Recent activities

Thumbnail Giảng Vô Lượng Thọ Kinh (Tịnh Không Pháp Sư) Play

Giảng KINH VÔ LƯỢNG THỌ. Giảng lần thứ 10 tại Hội Phật giáo Cư Sĩ LÂM Tân Gia Ba. Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng. Pháp sư Minh Nhẫn và Cư sĩ Vọng Tây chuyển ngữ. Có tiếng Trung Quốc của Pháp Sư.

Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh (HQ) Play

Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore từ ngày 21/04/2000 đến ngày 31/3/2001.
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
Người đọc: Hạnh Quang
Loading...
Working...
Sign in to add this to Watch Later

Add to