പ്രസ്സ് റൂം

 • പ്രസ്സ് ലൈബ്രറി ഐക്കൺ

  കാമ്പെയിനുകൾ

  YouTube കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഹൈലൈറ്റുചെയ്ത കാമ്പെയ്‌നുകൾ ചെക്ക് ഔട്ടുചെയ്യുക.

 • പ്രസ്സ് ലൈബ്രറി ഐക്കൺ

  ബി-റോൾ

  പ്രസ്സിനായുള്ള YouTube-നെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകൾ.

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

 • YouTube-ന് ശതകോടിയിലെറെ ഉപയോക്താക്കളാണുള്ളത് — ഇന്റർനെറ്റിൽ ആകെയുള്ള ആളുകളുടെ ഏതാണ്ട് മൂന്നിൽ ഒന്ന് — ഓരോ ദിവസവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകൾ YouTube-ൽ ആളുകൾ ചെലവിടുന്നു, ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വ്യൂകളാണ്.
 • YouTube കണ്ട സമയത്തിലുള്ള വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുകയും മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി ഓരോ വർഷവും കുറഞ്ഞത് 50% എങ്കിലും പോയ വർഷത്തേക്കാൾ ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 • 88 രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള YouTube 76 വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ലോകത്തിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ജനസംഖ്യയുടെ 95% ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • കൂടുതലറിയുക

മീഡിയ കോൺടാക്റ്റുകൾ

YouTube-നെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്സ് അന്വേഷണങ്ങൾ press@youtube.com-ലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടേക്കും.