પ્રેસ રૂમ

 • પ્રેસ લાઇબ્રેરી આયકન

  ઝુંબેશો

  YouTube સમુદાયને પ્રકાશિત કરે એ ઝુંબેશો તપાસો.

 • પ્રેસ લાઇબ્રેરી આયકન

  B-રોલ

  પ્રેસ માટે YouTube વિશે વિડિઓઝ.

આંકડા

 • YouTube એક બિલિયન કરતા વધુ વપરાશકર્તાઓ ધરાવે છે — લગભગ ઇન્ટરનેટ પર છે તે તમામ લોકોનો એક તૃતીયાંશ ભાગ — અને લોકો દરરોજ YouTube પર લાખો કલાક જુએ છે અને અબજો દૃશ્યો બનાવે છે.

 • યુએસમાં કોઈ પણ TV નેટવર્ક - બ્રૉડકાસ્ટ અથવા કેબલ - કરતાં, (ટૅબ્લેટના સમાવેશ વિના) માત્ર મોબાઇલ પર YouTube 18-34 અને 18-49 વર્ષના વધુ લોકો સુધી પહોંચે છે અને TV કરતાંં જોવાનો અલગ અનુભવ પ્રદાન કરે છે--સામગ્રી, જે તેઓ જોઈ શકે છે, શેર કરી શકે છે અને ઘડી શકે છે.

 • YouTube 88 દેશમાં સ્થાનીકીકૃત છે અને 76 અલગ અલગ ભાષાઓમાં ઍક્સેસ કરી શકાય છે, જે વિશ્વની 95% ઇન્ટરનેટ વસ્તીને આવરી લે છે.

 • વધુ જાણો

મીડિયા સંપર્કો

YouTube માટેની પ્રેસ પૂછપરછો press@youtube.com પર નિર્દેશિત થઈ શકે છે.