Loading...

Gwarancja a rękojmia - jakie są różnice

2,170 views

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Aug 7, 2018

http://www.kstankiewicz.pl/ więcej o mnie na moim www
http://www.kstankiewicz.pl/blog kopalnia wiedzy mojego autorstwa
https://www.facebook.com/KancelariaSt... zapraszam na mój FB


Czym się różni gwarancja od rękojmi?

Umiejętność rozróżnienia gwarancji od rękojmi to cenna wiedza w życiu codziennym dla każdego z nas, albowiem zasady sprzedaży konsumenckiej często są nadużywane przed sprzedawców, a prawa kupującego marginalizowane. Wiedz, że to ty jako kupujący a nie sprzedawca masz prawo wyboru, z jakiej formy gwarancji chcesz skorzystać w przypadku zgłoszenia reklamacyjnego oraz, że skorzystanie z jednej opcji nie wyłącza możliwości skorzystania z drugiej.

Jak najprościej rozróżnić gwarancję od rękojmi?
Po pierwsze - rękojmia przysługuje z mocy prawa, gwarancja jest udzielana umownie. Oznacza to, że uprawnienie skorzystania z rękojmi wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego i nie można tego uprawnienia wyłączyć. Gwarancja z kolei ma charakter umowny między stronami i jest dobrowolna.

Po drugie, z tytułu rękojmi odpowiada sprzedawca, z tytułu gwarancji – gwarant
Różnica ta ma istotne znaczenie, nie tylko terminologiczne, albowiem z tytułu rękojmi zawsze odpowiada sprzedawca, zaś z tytułu gwarancji odpowiada podmiot wystawiający dokument gwarancyjny, czyli sprzedawca, producent lub importer towaru.

Po trzecie, rękojmia dotyczy wad fizycznych i wad prawnych, a gwarancja nie dotyczy wad prawnych
Kupujący może skorzystać z rękojmi zarówno w przypadku ujawnienia się wad fizycznych (takich jak niezgodności towaru z umową), jak i wad prawnych (np. obciążenia rzeczy prawami osób trzecich). Gwarancja dotyczy wyłącznie przyczyn leżących w danej rzeczy, jeżeli inaczej nie zastrzeżono tej kwestii w dokumencie gwarancyjnym.

Po czwarte, rękojmia trwa co do zasady dwa lata, gwarancja ustalana jest umownie

Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

W przypadku gwarancji, czas jej trwania ustalany jest przez gwaranta i określony jest w dokumencie gwarancyjnym. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu przyjmuje się, że gwarancja trwa dwa lata od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu.

Po piąte, roszczenia z tytułu rękojmi mogą być inne niż z tytułu gwarancji
Z tytułu rękojmi kupujący może żądać obniżenia ceny, wymiany rzeczy na nową – wolną od wad, naprawy rzeczy wadliwej, czy też może odstąpić od umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji wskazane są w dokumencie gwarancyjnym, w szczególności obowiązkiem gwaranta może być zwrot zapłaconej ceny, jej wymiana, naprawienie lub zapewnienie innych usług.

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...