Loading...

Biến Tần Fuji 0902 189 622 - 0962 280 880 FRN1.5C1S-7A, FRN1.5C1S-7C, FRN1.5C1S-7J, FRN1.5C1S-7E

68 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Mar 7, 2013

Công ty TNHH DACO (0902 189 622 - 0962 280 880) chúng tôi là nhà phân phối chính thức của tập đoàn Fuji tại thị trường Việt Nam với các sản phẩm: Biến tần, thiết bị đóng cắt, Màn hình HMI ; Phụ kiện biến tần ; Servo motor ; thiết bị điều khiển lập trình ...
Chúng tôi gửi đến quý khách các mặt hàng như sau:
HAVC : FRN0.75AR1M-4A ; FRN1.5AR1M-4A ; FRN2.2AR1M-4A ; FRN3.7AR1M-4A ; FRN5.5AR1M-4A ; FRN7.5AR1M-4A ; FRN11AR1M-4A ; FRN15AR1M-4A ; FRN18.5AR1M-4A ; FRN22AR1M-4A ; FRN30AR1M-4A ; FRN37AR1M-4A ; FRN45AR1M-4A ; FRN55AR1M-4A ; FRN75AR1M-4A ; FRN90AR1M-4A ; FRN110AR1M-4A ; FRN132AR1M-4A ; FRN160AR1M-4A ; FRN200AR1M-4A ; FRN0.75AR1M-4C ; FRN1.5AR1M-4C ; FRN2.2AR1M-4C ; FRN3.7AR1M-4C ; FRN5.5CR1M-4C ; FRN7.5CR1M-4C ; FRN11AR1M-4C ; FRN15AR1M-4C ; FRN18.5AR1M-4C ; FRN22AR1M-4C ; FRN30AR1M-4C ; FRN37AR1M-4C ; FRN45AR1M-4C ; FRN55AR1M-4C ; FRN75AR1M-4C ; FRN90AR1M-4C ; FRN110AR1M-4C ; FRN132AR1M-4C ; FRN160AR1M-4C ; FRN200AR1M-4C ; FRN0.75AR1M-4E ; FRN1.5AR1M-4E ; FRN2.2AR1M-4E ; FRN3.7AR1M-4E ; FRN5.5CR1M-4E ; FRN7.5CR1M-4E ; FRN11AR1M-4E ; FRN15AR1M-4E ; FRN18.5AR1M-4E ; FRN22AR1M-4E ; FRN30AR1M-4E ; FRN37AR1M-4E ; FRN45AR1M-4E ; FRN55AR1M-4E ; FRN75AR1M-4E ; FRN90AR1M-4E ; FRN110AR1M-4E ; FRN132AR1M-4E ; FRN160AR1M-4E ; FRN200AR1M-4E ;
AQUA : FRN0.75AQ1M-4A ; FRN1.5AQ1M-4A ; FRN2.2AQ1M-4A ; FRN3.7AQ1M-4A ; FRN5.5AQ1M-4A ; FRN7.5AQ1M-4A ; FRN11AQ1M-4A ; FRN15AQ1M-4A ; FRN18.5AQ1M-4A ; FRN22AQ1M-4A ; FRN30AQ1M-4A ; FRN37AQ1M-4A ; FRN45AQ1M-4A ; FRN55AQ1M-4A ; FRN75AQ1M-4A ; FRN90AQ1M-4A ; FRN110AQ1M-4A ; FRN132AQ1M-4A ; FRN160AQ1M-4A ; FRN200AQ1M-4A ; FRN0.75AQ1M-4C ; FRN1.5AQ1M-4C ; FRN2.2AQ1M-4C ; FRN3.7AQ1M-4C ; FRN5.5AQ1M-4C ; FRN7.5AQ1M-4C ; FRN11AQ1M-4C ; FRN15AQ1M-4C ; FRN18.5AQ1M-4C ; FRN22AQ1M-4C ; FRN30AQ1M-4C ; FRN37AQ1M-4C ; FRN45AQ1M-4C ; FRN55AQ1M-4C ; FRN75AQ1M-4C ; FRN90AQ1M-4C ; FRN110AQ1M-4C ; FRN132AQ1M-4C ; FRN160AQ1M-4C ; FRN200AQ1M-4C ; FRN0.75AQ1M-4E ; FRN1.5AQ1M-4E ; FRN2.2AQ1M-4E ; FRN3.7AQ1M-4E ; FRN5.5AQ1M-4E ; FRN7.5AQ1M-4E ; FRN11AQ1M-4E ; FRN15AQ1M-4E ; FRN18.5AQ1M-4E ; FRN22AQ1M-4E ; FRN30AQ1M-4E ; FRN37AQ1M-4E ; FRN45AQ1M-4E ; FRN55AQ1M-4E ; FRN75AQ1M-4E ; FRN90AQ1M-4E ; FRN110AQ1M-4E ; FRN132AQ1M-4E ; FRN160AQ1M-4E ; FRN200AQ1M-4E ;
MINI : FRN0.1C1S-7A ; FRN0.2C1S-7A ; FRN0.4C1S-7A ; FRN0.75C1S-7A ; FRN1.5C1S-7A ; FRN2.2C1S-7A ; FRN0.4C1S-4A ; FRN0.75C1S-4A ; FRN1.5C1S-4A ; FRN2.2C1S-4A ; FRN3.7C1S-4A ; FRN0.1C1S-2A ; FRN0.2C1S-2A ; FRN0.4C1S-2A ; FRN0.75C1S-2A ; FRN1.5C1S-2A ; FRN2.2C1S-2A ; FRN3.7C1S-2A ; FRN0.1C1S-7C ; FRN0.2C1S-7C ; FRN0.4C1S-7C ; FRN0.75C1S-7C ; FRN1.5C1S-7C ; FRN2.2C1S-7C ; FRN0.4C1S-4C ; FRN0.75C1S-4C ; FRN1.5C1S-4C ; FRN2.2C1S-4C ; FRN3.7C1S-4C ; FRN0.1C1S-2C ; FRN0.2C1S-2C ; FRN0.4C1S-2C ; FRN0.75C1S-2C ; FRN1.5C1S-2C ; FRN2.2C1S-2C ; FRN3.7C1S-2C ; FRN0.1C1S-7J ; FRN0.2C1S-7J ; FRN0.4C1S-7J ; FRN0.75C1S-7J ; FRN1.5C1S-7J ; FRN2.2C1S-7J ; FRN0.4C1S-4J ; FRN0.75C1S-4J ; FRN1.5C1S-4J ; FRN2.2C1S-4J ; FRN3.7C1S-4J ; FRN0.1C1S-2J ; FRN0.2C1S-2J ; FRN0.4C1S-2J ; FRN0.75C1S-2J ; FRN1.5C1S-2J ; FRN2.2C1S-2J ; FRN3.7C1S-2J ; FRN0.1C1S-7E ; FRN0.2C1S-7E ; FRN0.4C1S-7E ; FRN0.75C1S-7E ; FRN1.5C1S-7E ; FRN2.2C1S-7E ; FRN0.4C1S-4E ; FRN0.75C1S-4E ; FRN1.5C1S-4E ; FRN2.2C1S-4E ; FRN3.7C1S-4E ; FRN0.1C1S-2E ; FRN0.2C1S-2E ; FRN0.4C1S-2E ; FRN0.75C1S-2E ; FRN1.5C1S-2E ; FRN2.2C1S-2E ; FRN3.7C1S-2E ;
MULTI: FRN0.1E1S-7A ; FRN0.2E1S-7A ; FRN0.4E1S-7A ; FRN0.75E1S-7A ; FRN1.5E1S-7A ; FRN2.2E1S-7A ; FRN0.4E1S-4A ; FRN0.75E1S-4A ; FRN1.5E1S-4A ; FRN2.2E1S-4A ; FRN3.7E1S-4A ; FRN5.5E1S-4A ; FRN7.5E1S-4A ; FRN11E1S-4A ; FRN15E1S-4A ; FRN0.2E1S-2A ; FRN0.4E1S-2A ; FRN0.75E1S-2A ; FRN1.5E1S-2A ; FRN2.2E1S-2A ; FRN3.7E1S-2A ; FRN5.5E1S-2A ; FRN7.5E1S-2A ; FRN11E1S-2A ; FRN15E1S-2A ; FRN0.1E1S-7E ; FRN0.2E1S-7E ; FRN0.4E1S-7E ; FRN0.75E1S-7E ; FRN1.5E1S-7E ; FRN2.2E1S-7E ; FRN0.4E1S-4E ; FRN0.75E1S-4E ; FRN1.5E1S-4E ; FRN2.2E1S-4E ; FRN3.7E1S-4E ; FRN5.5E1S-4E ; FRN7.5E1S-4E ; FRN11E1S-4E ; FRN15E1S-4E ; FRN0.2E1S-2E ; FRN0.4E1S-2E ; FRN0.75E1S-2E ; FRN1.5E1S-2E ; FRN2.2E1S-2E ; FRN3.7E1S-2E ; FRN5.5E1S-2E ; FRN7.5E1S-2E ; FRN11E1S-2E ; FRN15E1S-2E ; FRN0.1E1S-7K ; FRN0.2E1S-7K ; FRN0.4E1S-7K ; FRN0.75E1S-7K ; FRN1.5E1S-7K ; FRN2.2E1S-7K ; FRN0.4E1S-4K ; FRN0.75E1S-4K ; FRN1.5E1S-4K ; FRN2.2E1S-4K ; FRN3.7E1S-4K ; FRN5.5E1S-4K ; FRN7.5E1S-4K ; FRN11E1S-4K ; FRN15E1S-4K ; FRN0.2E1S-2K ; FRN0.4E1S-2K ; FRN0.75E1S-2K ; FRN1.5E1S-2K ; FRN2.2E1S-2K ; FRN3.7E1S-2K ; FRN5.5E1S-2K ; FRN7.5E1S-2K ; FRN11E1S-2K ; FRN15E1S-2K ; FRN0.1E1S-7J ; FRN0.2E1S-7J ; FRN0.4E1S-7J ; FRN0.75E1S-7J ; FRN1.5E1S-7J ; FRN2.2E1S-7J ; FRN0.4E1S-4J ; FRN0.75E1S-4J ; FRN1.5E1S-4J ;Thuy Tran -- Business Staff
DACO CO., LTD.
No. 19, Block 9, Xa La Urban Area, Ha Dong, Hanoi
Tel : +84 4 33115838/ +84 4 66742808
Fax : +84 4 33115136
Email: thuytran@dacovn.com or thuypham@dacovn.com
Mobile : 0902 189 622 - 0962 280 880
Skype : dacothuytran
Website: http://www.dacovn.com

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...