SE

Läser in ...

Our Earth

976 visningar

Läser in ...

Läser in ...

Rankning kan göras när videoklippet har hyrts.
Funktionen är inte tillgänglig just nu. Försök igen senare.
Publicerades den 30 juli 2008

Invitation to a profound unification of earth care through the people's network.
EarthCare Global TV (http://earthcareglobaltv.com) has as its purpose to freely educate and inspire people of the world about earth care. It will serve to unify ones of like vision through communication and Vision in action. EarthCare Global TV sees the understanding of the Universal Law of Balance in all of nature being shared worldwide that the principle may be realized in daily life by all. This Vision shares the practical understanding of the need of purity and sustainability.
EarthCare Global TV: Founder and Visionary: Mary Saint-Marie
Film Credits:
Photographs,words,voice,drum:Laura Daen
Editor: Ozzie Forbes

Läser in ...

När automatisk uppspelning är aktiverad spelas en föreslagen video upp automatiskt.

Kommer härnäst


om du vill lägga till videoklippet i Titta senare

Lägg till i

Läser in spellistor...