Loading...

The Challenge - Packaging Design Contest 2018

158 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jul 11, 2018

บรรยากาศโครงการ The Challenge - Packaging Design Contest 2018
31 มีนาคม 2561 - งานสัมมนา Design Plus Marketing
พฤษภาคม 2561 - 24 Finalist Judging
2-3 มิถุนายน 2561 - Customer Excellence 4.0 - Marketing Course
5-8 มิถุนายน 2561 - One on One Design Consultation Day
7 กรกฎาคม 2561 - Final Presentation

ปีนี้ โจทย์การออกแบบทั้งหมด 4 โจทย์ มา ‘Challenge’ นักศึกษาให้เลือกทำตาม ‘Passion’ และความถนัด ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล The Best of Challenge ของทั้ง 4 โจทย์ดังนี้

โจทย์ที่ 1 Merchandising Display for Beauty ผลงาน “TREAT x Thai Tone”: นางสาวนภัสสร เรืองศิริ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โจทย์ที่ 2 Merchandising Display for Juice Product ผลงาน “Juicy Time”: นายพีรวิชญ์ เอื้อการรักษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โจทย์ที่ 3 Food Packaging for Delivery ผลงาน “PULL2FULL”: นายพชร กังสดาลพิภพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายกาจบัณฑิต เหมือนโถม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โจทย์ที่ 4 Eat Anywhere Packaging ผลงาน “Ka Yam Shake!”: นางสาวทิพรดา นฤนาทวานิช และนางสาวณิชกานต์ พิริยะพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประกวด The Challenge – Packaging Design Contest 2018 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักออกแบบรุ่นใหม่ ผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยในอนาคต ในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย ซึ่งเอสซีจี มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในครั้งนี้ เช่นเดียวกัน

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...