Loading...

Elezzjoni 07/08

7,793 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Oct 22, 2007

Gwida biex tghinek tivvota b' mod responsabbli.

Comments • 41

vellc001
Kemm hu stupidi min ghamel dan il-video. Biassed u zbilancjat ghall-ahhar! 
ryan polidano
jew et tmaqdar lil mintoff ghax kien jixtri iz zejt blirhas prezzijiet u kelna dawl ilma diesel petrol li jiflah ihalsu kulhadd, jew et tmaqdru lmintoff ghax jek mara tormol tiehu lbeneficji tar romol li ghamel hu, jew et tmaqdru ghax b lm 2000 kont tixtri bicca art u jkollok fej toqod bi ftit flus, jew et tmaqdru ghax qabel nizel mil gvern halla 4mit miljun gol kaxxa ta malta, isa Xhemm? DEJN, fejn hu l mid med bank? hxewh ukoll,,,,
ryan polidano
misek tisthi ja kurntut tmaqdar lil mintoff, kieku ma kienx dak kieku int familtek u eluf ohra andkom kul qamla u guh min dak il kbir, ala qed tmaqdru lil mintoff ghax amel is servizzi socjali biex xi kurnut bhalek jiehu lis stupendju u ic childrens allowance u missierek jiehu lbonuses, et tmaqdru lmintoff ghax amel it tarzna li kienet thadem eluf ta maltin umbad b impika inazjunalisti baqaw sakem qerdua, jew et tmaqdru ghax ghamel lairmalta? u daw fallewa, jew et tmaqdru ghax amel il freeport 
ryan polidano
gonzi liba qarsa bhal dawk li jmorru jcapcpulu, u rew kem huma liba laktar meta fmass meeting fenek adami beda jajdilom li fej et ihaffru ghaz zejt tal labour memx u lpurcinelli bdew icacpu u jdoqqu........ 
jean claude Mallan
mur hudu foxx opinionista ommok liba tal klieb bhal gonzi
n zammit
min fetah l'universita ghal kulhadd????
Michael Buhagiar
Ifhem jekk int minn tal qalba li m'ghandekx ghalfejn tidhol go lezzjonijiet, allura taf x'inhu PN. Missek taf ukoll li minhabba nies bhalek l edukazzjoni tal- PI ENNE riedu jtuha lil min hu sinjur biss. Imma int wiehed minnhom hux li m'ghandekx ghalfejn tistudja ghax ilahhquk bhal shabek tal KSU fosthom Herrera li 'kumbinazzjoni' ha scolarship. X'ma jmurx lura l pajjiz!
Michael Buhagiar
Maltija, ghax ma tghidx kemm gew nies li mhux suppost ivvutaw. Ghax ma tghidx kemm xtrajtu voti intom, anzi missek taf li telghin nies il qorti fuq xiri ta voti. Jew l istazzjon li tara ma jurikomx il verita imma peclieq bhalek u bhal dawk ic cwiec bhalek li regghu tellghu lil dawn il mafja?
Michael Buhagiar
Kwalita tal hajja, piloli ma ssibhomx, il queue li hemm biex taghmel operazzjoni tispicca tmut qabel lanqas biss jarak il professur, fl- emergenza tal isptar 'state of the art' ma tinqediex. Hofor fit toroq, korruzzjoni. Nistieden lil dawk ta mnehirhom blu li kitbu u ppulcinellaw biex jghidlulna kif qatt u (avolja ilhom 20 sena fil gvern) ma qabdu min kien li qatel lil Raymond Caruana u il pulizija li kienu jsawtu meta tela l korrott Fenech Adami taghhom promotion. X'ma jmurx lura l- pajjiz!
uzzobb
Pn rebhu bdawk in nies li jinstabu paxxuti jirregistraw u jieklu min fuqna li nhallsu t taxxi!! kieku m'huwiex korrot u jinvestiga dan kollu ma telax fil gvern. Ara ddumux sena ta!! siggu wiehed izjed biss andkom
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...