Loading...

Can y Siarc - Gwyneth Glyn (geiriau / lyrics)

13,111 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Aug 29, 2011

Can/Song: Can y Siarc (the Shark's Song)
Canwr/Singer: Gwyneth Glyn
Album: Tonau (Waves)

Prynwch 'Tonau' / Buy 'Tonau':
http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=417 (they ship internationally)

Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:
http://welshmusic-cerddoriaethcymraeg...

Twitter:
http://twitter.com/#!/Welsh_Music

Cefndir/Background:
Adrodda'r gan hon hanes dau hen, hen ewythr i Gwyneth Glyn sef Gruffydd ac Owen Griffiths. Roedd y ddau yn bysgotwyr yn Borth y Gest ger Porthmadog ar droad y ganrif ddiwethaf. Un diwrnod fe ddaliasant hwy siarc yn eu rhwydi penwaig a'i arddangos wedyn ym Mhorthmadog er mwyn cael pres cwrw!

This song tells the tale of two of Gwyneth Glyn's great, great uncles -- Gruffydd and Owen Griffiths. Both were fishermen in 'Porth y Gest' near Porthmadog at the beginning of the last century. One day they caught a shark in their herring nets and then showcased it in Porthmadog to make money to buy beer!

Geiriau:
Dau forwr dewr, dau frawd direidus
oedd yr Hen King ac Owen Griffiths,
yn caru'r cwrw yn fwy na'r cefnfor,
yn gweld angylion ymhob angor.

Un pnawn o ha' a'r rhwydi'n drymion,
a'r ddalfa'n goeth o benwaig gwynion,
mi welsant 'sgodyn tra gwahanol
yn gawr o gryndod yn eu canol.

"Be ddiawl 'nawn ni a'r cradur yma?
Rown ni o'n ol yng nghol y tonna?"
"Mi awn ag o i dre Porthmadog;
ma hwn werth mwy na phum can pennog!"

A dyma'i godi ar eu sgwydda,
a chodi paball o hen hwylia,
a bod mor hy' a chodi ceiniog
am gip go sydyn o'r 'sgodyn enwog.

A dyna hwyl, a dyna sbort,
o weld y siarc yn y parc yn Port!
A phawb yn heidio o bob lle
i gael eu dychryn yn y dre

"Wel dyma'r ddalfa ffeindia 'sdalwm!
Awn am y Fleece i wario'n ffortsiwn!"
"Mi yfwn gwrw am y gora,
a mi nawn ni fwy o bres yn bora!"

Ar doriad gwawr daeth bloedd y Plismon;
"Claddwch y cena ar 'ych union!
Erioed ni brofais y ffasiwn ddrewdod;
ma Port i gyd yn drewi o bysgod!"

A'u penna'n drwm 'rol noson hegar,
mi gladdon y siarc yn ddyfn yn y ddaear.
A darfu'r hwyl a darfu'r arian;
parhau wna'r hanas rhwng muria'r dafarn.
parhau wna'r hanas rhwng muria'r dafarn.

English Translation Lyrics:
Two brave seamen, two mischievous brothers
were the Old King and Owen Griffiths,
who cherished ale more than the high sea,
and saw angels in each anchor.

One summer's afternoon and the netting heavy,
and the catch plentiful in white herrings,
they saw a fish like no other,
like a giant quivering amidst them.

"What on earth will we do with this creature?
Will we throw him back to the waves?"
"We'll take him to Porthmadog town;
he's worth more than five-hundred herrings!"

And so they lifted him on their shoulders,
and raised a tent out of old sails,
and were as bold as to charge a penny
for a quick glance at the infamous fish.

And oh what fun, and oh what sport
of seeing the shark in a park in Port!
And everyone flocked from all around
to be terrified in the town.

"Well this is a catch found in the days of old!
We'll go to the Fleece to spend our fortune!"
"We'll drink some ale for the better,
and we'll make some more money in the morning!"

On the break of dawn came a cry from the Policeman;
"Bury the scoundrel this instant!
I never came across such a stench;
the whole of Port stinks of fish!"

And with their heads heavy after a rough night,
they buried the shark deep in the earth.
So ceased the fun and ceased the wealth;
but continue did the tale 'tween the walls of the tavern,
continue did the tale 'tween the walls of the tavern.

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...