Loading...

Can Lewis Valentine - Dafydd Iwan (geiriau / lyrics )

7,887 views

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Dec 18, 2010

Can / Song: Can Lewis Valentine (Lewis Valentine's Song)
Canwr / Singer: Dafydd Iwan


Pwy oedd Lewis Valentine?
http://cy.wikipedia.org/wiki/Lewis_Va...

Who was Lewis Valentine?
http://www.welshpedia.co.uk/wiki/wale...- Cefndir Penyberth -

Yn 1935 fe benderfynodd llywodraeth Lloegr sefydlu ysgol fomio ym Mhenyberth ym Mhen Llyn. Fe achosodd hyn gryn ddicter ymhlith y Cymry ac er i bobl brotestio, ni weithredodd neb ac felly anwybyddodd llywodraeth Lloegr eu protestiadau a parhau gyda'r cynllun a wnaethant.

Yn 1936 fe gafodd hen ffermdy hanesyddol ei ddymchwel er mwyn i'r Ysgol Fomio ddod yn ei le. Lle i'r fyddin Seisnig gael ymarfer a dysgu sut i ddinistrio a lladd.

Ond roedd tri gwr a benderfynodd gweithredu. Fe aeth y darlithydd Prifysgol Saunders Lewis, yr athro DJ Williams a'r gweinidog Lewis Valentine i'r Ysgol Fomio ar yr 8fed o Fedi ac ei roi ar dan. Yna fe aethant i'r awdurdodau er mwyn cyfaddef i'r drosedd mewn protest symbolig.

Fe gafodd y tri eu gyrru i Llys y Goron Caernarfon ac fe fethodd y Cymry yn y rheithgor dod i reithfarn. Golygai hyn fod yr achos yn cael ei symud i Lundain ble fyddai'r tri yn gwynebu rheithgor hollol Saesneg a fyddai llawer mwy llym. Cafodd y tri 9 mis o garchar.


- Background to Penyberth-

In 1935 the English government decided to establish a bombing school in a place called Penyberth in Pen Llyn. Despite anger from the Welsh, the English government ignored their protests and carried on with the building of the Bombing School. In 1936 a historical farmhouse was destroyed to be replaced by the bombing school - a place where the English army would teach and train soldiers how to destroy and kill.

However, three people decided to take action and to do something. The University lecturer Saunders Lewis, the teacher DJ Williams ans the minister Lewis Valentine went to the site of the bombing school and on the 8th of September set fire to it. They then went to the authorities and admitted what they'd done as a symbolic protest.

They were sent to Caernarfon Crown Court, North Wales, and the Welsh people in the jury failed to reach a verdict. Their case was moved to London where, after an English jury's verdict, they were sentenced to 9 months imprisonment.

Geiriau:
Cadarn y troediaist yn nhabernacl gras,
Heb hidio y gwawdiwr a'i sen.
Cryf oedd dy 'deyrnas' a'i phennawd yn fras,
Dros gymru, a'r Iesu yn ben.
Huawdl dy gerydd i'r taeog a'i ryw,
Heb ofni 'run bradwr a'i sen

Cytgan:
Fe gest ti achos i suro
Fe gest ti achos i droi
Fe gest ti achos i golli'r ffydd
Ond roedd gen ti ormod i'w roi.

Fe sefaist yn gadarn ddi-wyro
fel craig ynghanol y lli
dy fflam, dy neges, dy seren
O boed yn olau i ni!

Talog y cerddaist i dir penyberth
i gynnau yr anniffodd fflam
heb blygu, wynebaist ti boeri y dorf
yn eofn, mor sicr dy gam
fe gerddaist i'r carchar, fe gerddaist yn rhydd
yn llawen ddi-wenwyn ddi-nam

Cytgan

Clir oedd dy neges ym mhulpud dy Grist
a chlir yw dy neges o hyd
clir oedd dy bregeth ar lwyfan y byd
a'r un yw dy neges o hyd
pulpud oedd Cymru yn gyfan i ti
a chlir yw dy bregeth o hyd

Cytgan
Firmly you walked in the grace of the tabernacle
Without care of the scorner and his smear
Strong was your 'palace', her heading was
For Wales, and Jesus - the leader
Eloquent your censure to the villain and his kind
Without fear of any traitor and his slur.

Chorus:
You were given a reason to be bitter,
You were given a reason to turn
You were given a reason to lose the faith,
But you had too much to give.

You stood firm and enduring
Like a rock amidst the waves
Your flame, your message , your star,
Be it a light to us!

Proud you walked to Penyberth
To alight the inextinguishable flame
Without bowing, you faced the maligning of the crowd
shameless, and so sure of your stance
you walked to jail, you walked free
merry, un-corrupted , unflawed

Chorus:

Clear was your message on the pulpit of your Christ,
and clear is your message still.
Clear was your preaching on the world's stage,
And your message is the same, still.
Wales was a pulpit to you
and clear is your preaching, still.

Chorus:
Can gan grwp Plethyn: 'Tan yn Llyn: // A Song by Welsh folk band Plethyn entitled 'Tan yn Llyn:
http://www.youtube.com/watch?v=40pARQ...

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...