1. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 月滿西樓 - Yue Man Xi Lou - Moon Edition

 2. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 月圓花好 - Yue Yuan Hua Hao - Moon Edition

 3. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 月圓倍思親 - Yue Yuan Bei Si Qin - Moon Edition

 4. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 月到中秋 - Yue Dao Zhong Qiu - Moon Edition

 5. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 清明的月 - Qing Ming Di Yue - Moon Edition

 6. 莊學忠 Zhuang Xue Zhong 月光小夜曲 Yue Guang Xiao Yue Qu - Moon Edition

 7. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 月亮頌 - Yue Liang Song - Moon Edition

 8. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 月亮圓 - Yue Liang Yuan - Moon Edition

 9. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 月亮代表我的心 - Yue Liang Dai Biao Wo Di Xin - Moon Edition

 10. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 月亮不下山 - Yue Liang Bu Xia Shan - Moon Edition

 11. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 暗淡的月 - An Dan Di Yue - Moon Edition

 12. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 月下情歌 - Yue Xia Qing Ge - Duet - Moon Edition

 13. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 月下對口 - Yue Xia Dui Kou - Duet - Moon Edition

 14. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 明月千里寄相思 - Yue Liang Qian Li Ji Xiang Si - Moon Edition

 15. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 彎彎的月亮 - Wan Wan De Yue Liang - Moon Edition

 16. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 古月照今塵 - Yue Liang Zhao Jin Chen - Moon Edition

 17. 莊學忠 - Zhuang Xue Zhong - 十五的月亮 - Shi Wu De Yue Liang - Moon Edition