Loading...

יהודי בוכארה: גורמים ושלבים בעליית יהודי בוכארה לארץ ישראל והתיישבותם בה - ד"ר גיורא פוזיילוב

1,184 views

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jun 25, 2014

מבוכארה לירושלים גורמים ושלבים בעליית יהודי בוכארה לארץ ישראל והתיישבותם בה. הרצאתו של ד"ר גיורא פוזיילוב מהמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן.

במאה התשע-עשרה עברה קהילת יהודי בוכארה באסיה התיכונה מהפכה בתחום המשפטי, הכלכלי ובחיי הרוח. בעקבות זאת התגבשה באזור קהילה בעלת זיקה פעילה לארץ ישראל. הקהילה הקטנה והמסוגרת שהייתה מנותקת כמעט כליל מקהילות ישראל אחרות, ושמנתה כמה אלפי יהודים בודדים, שהיו מרוכזים כמעט כולם בעיר בוכארה עצמה, הייתה בסוף המאה ה-19 לקהילה בעלת עוצמה כלכלית רבה. מעתה היה על שרי ממשלת הצאר הרוסי להתחשב במעמדה כאשר ביקשו להצר את צעדיה, ואילו היישוב היהודי בארץ ישראל, ובמיוחד בירושלים נהנה הנאה מרובה מתמיכתה החומרית של קהילה זו.
ההרצאה עוסקת בתמורות שעברו על הקהילה במאה ה-19 כתוצאה מכיבוש אסיה התיכונה על ידי רוסיה בשנת תרכ"ח (1868).

הגורמים לעליית יהודי בוכארה לארץ ישראל:
א. השאיפה הטבעית והלאומית של כל יהודי לשוב למולדתו ולארץ האבות, שיבת ציון על פי חזון הנביאים.
ב. לאחר הכיבוש הרוסי של אסיה התיכונה חל שיפור במצב הביטחון בדרכים.
ג. השיפור במצבם הכלכלי של יהודי אסיה התיכונה.
ד. קשרי המסחר בין הסוחרים היהודים מבוכארה לבין הסוחרים האשכנזים מרוסיה ואירופה הביאו להחדרת הדיה של תנועת חיבת ציון.
ה. פעילותם של שד"רים רבים מארץ ישראל שהגיעו לקהילות בבוכארה.
ו. הקמת שכונת רחובות בירושלים- כמרכז רוחני-תרבותי ולאומי ליהודי בוכארה בשנת תרנ"א (1891).
ז. החינוך העברי בקהילות יהודי בוכארה בירושלים ובאסיה התיכונה.
ח. סלילת קו מסילת הברזל המחבר בין מרכז רוסיה לאסיה התיכונה.
ט. מפעל הדפסת הספרים על ידי יהודי בוכארה בירושלים.
י. עליית גורמים אנטישמיים באסיה התיכונה.


לאתר המחלקה לתולדות ישראל: http://jewish-history.biu.ac.il/

לאתר אוניברסיטת בר-אילן: http://www1.biu.ac.il/

Loading...


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...