Loading...

#รากฐานชีวิต #วางรากฐาน

คำเทศนา รากฐานสองชนิด (มัทธิว 7:24-27)

5,004 views

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Sep 11, 2019

เรารู้ตัวหรือไม่ ว่ารากฐานของชีวิตนั้น ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานที่อ่อนแอหรือแข็งแรงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า รากฐานที่อ่อนแอไม่ส่งผลอะไรในระยะสั้น แต่เมื่อความท้าทาย การทดลองยิ่งใหญ่มาถึง ชีวิตที่รากฐานอ่อนแอจะพังทลายลงอย่างน่าเศร้า วันนี้เราต้องตัดสินใจว่าเราจะสร้างรากฐานชีวิตอย่างไร
#รากฐานชีวิต #วางรากฐาน

คำเทศนา @ คริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรี
วันที่ 8 กันยายน 2019
โดย อ.ปดิพัทธ์ สันติภาดา

คำเทศนา : รากฐานสองชนิด
(มัทธิว 7:24-27)

1. รากฐานของชีวิตและคริสตจักรถูกสร้างขึ้นในทางใดทางหนึ่งตลอดเวลา
2. รากฐานของชีวิตและคริสตจักรจะต้องถูกสร้างขึ้นด้วยการเชื่อฟังพระคัมภีร์
3. รากฐานของชีวิตและคริสตจักรจะถูกพิสูจน์ในเวลาที่ท้าทาย
สามารถรับชมคำเทศนา บรรยากาศนมัสการ บทเพลงนมัสการ และสาระประโยชน์อื่นๆ ได้ในเว็บไซต์ www.NexusForJesus.com
หรือ subscribe ใน youtube เพื่อรับคำเทศนาและบรรยากาศนมัสการทุกสัปดาห์

ที่อยู่คริสตจักรและเบอร์โทรศัพท์
https://www.nexusforjesus.com/nexus-t...

Comments are turned off

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...