Loading...

Gwinllan a Roddwyd - Dafydd Iwan (geiriau / lyrics)

12,332 views

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jan 29, 2012

Can/Song: Gwinllan a Roddwyd (The Vineyard Given)
Canwr/Singer: Dafydd Iwan
Album: Gwinllan a Roddwyd / Bod yn Rhydd (The Vineyard Given / Being Free)

"'Gwinllan a roddwyd i'm gofal yw Cymru fy ngwlad, i'w thraddodi i'm plant, ac i blant fy mhlant, yn dreftadaeth dragwyddol. Ac wele'r moch yn rhuthro arni, i'w baeddu. Minnau yn awr, galwaf ar fy nghyfeillion, y cyffredin a'r ysgolhaig. Deuwch ataf i'r adwy: sefwch gyda mi yn y bwlch, fel y cedwir i'r oesoedd a ddel y glendid a fu.'"

Prynwch 'Gwinllan a Roddwyd / Bod yn Rhydd' / Buy 'Gwinllan a Roddwyd / Bod yn Rhydd':
http://www.sainwales.com/store/sain/s...

Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:
http://welshmusic-cerddoriaethcymraeg...

Twitter:
http://twitter.com/#!/Welsh_Music

Cefndir / Background:
Mae teitl a chynnwys y gan hon wedi ei seilio ar ddarn adnabyddus o'r ddrama enwog 'Buchedd Garmon' gan Saunders Lewis Yn y darn a ddyfynnwyd uchod mae Emrys Wledig (y Brenin) yn gofyn i Garmon am ei gymorth. Yn drosiadol mae gwinllan yn aml yn cynrychioli gwareiddiad a diwylliant mewn gwrthgyferbyniad â'r "anialwch" heb ei drin gan ddynion. Yma, mae Emrys Wledig yn cymharu Cymru i winllan.
Gweler: http://cy.wikipedia.org/wiki/Buchedd_... ac http://cy.wikipedia.org/wiki/Gwinllan

This song's title and content is based on a well-known extract from the famous drama 'Buchedd Garmon' by Saunders Lewis. In the quote above (that's in Welsh), Emrys Wledig (the King) is calling upon Garmon for help. Metaphorically a vineyard often represents civilization and culture in contrast to the "desert" that is land that is untreated and uncared for by men. Here, Emrys Wledig compares to the vineyard and states that Wales is a vineyard given to him to care for.

Geiriau:
O'r gorwel mae gair y gwr yn herio,
a breuddwyd y proffwyd praff yn herio,
a'r gwyliwr ar y twr yn herio
gwlad mor llywaeth, gwlad mor saff.

A'i yn ofer ei eiriau ef?
Oni chlywid di'r alwad gref
i ni sefyll yn gadarn yn awr
dros Gymru, dros ryddid yn awr?

Gwinllan a roddwyd i'n gofal,
gwinllan a roddwyd i ni.
Gwinllan a roddwyd i'n gofal,
meddiannwn hi, meddiannwn hi.

Gwinllan a roddwyd i'n gofal,
gwinllan a roddwyd i ni.
Ie gwinllan a roddwyd i'n gofal,
meddiannwn hi, meddiannwn hi.

Mae'r niwl ar y tipiau glo yn cofio,
mae'r llwyni rhwng y llechi llwyd yn cofio,
a'r beddau yn y gro yn cofio
gwres y frwydr a thân y nwyd.

Nid yn ofer fu haberth hwy,
yn ein dwylo mae'n tynged mwy.
Fe safwn 'da'n gilydd yn awr,
dros Gymru, dros ryddid yn awr.

Gwinllan a roddwyd i'n gofal,
gwinllan a roddwyd i ni.
Ie gwinllan a roddwyd i'n gofal,
meddiannwn hi, meddiannwn hi.

Gwinllan a roddwyd i'n gofal,
gwinllan a roddwyd i ni.
Gwinllan a roddwyd i'n gofal,
meddiannwn hi, meddiannwn hi.

Gwinllan a roddwyd i'n gofal,
gwinllan a roddwyd i ni.
Gwinllan a roddwyd i ni.
Ie gwinllan a roddwyd i'n gofal,
meddianwn hi, meddianwn hi!

Gwinllan a roddwyd i'n gofal,
gwinllan a roddwyd i ni.
Ie gwinllan a roddwyd i'n gofal,
meddianwn hi, meddianwn hi.

English Translation Lyrics:
From the horizon the man's word challenges,
and the bold prophet's dream challenges,
and the watcher on the tower challenges
a country so docile, a country so safe.

Were his words in vain?
Do you not hear the loud call
for us to stand firm now
for Wales, for freedom now?

The vineyard entrusted to our care,
the vineyard given to us.
The vinyard entrusted to our care,
we'll control her, we'll control her.

The vineyard entrusted to our care,
the vineyard given to us.
Yeah the vineyard entrusted to our care,
we'll control her, we'll control her.

The fog on the coal tips remember,
the shrubs between the grey slates remember,
and the graves in the gravel remember
the heat of the battle and the flames of the passion.

Their sacrifice was not in vain,
our fate is in our hands.
We'll stand together now,
for Wales, for freedom now.

The vineyard entrusted to our care,
the vineyard given to us.
Yeah the vineyard entrusted to our care,
we'll control her, we'll control her.

The vineyard entrusted to our care,
the vineyard given to us.
The vineyard entrusted to our care,
we'll control her, we'll control her.

The vineyard entrusted to our care,
the vineyard given to us.
The vineyard given to us.
Yeah the vineyard entrusted to our care,
we'll control her, we'll control her!

The vineyard entrusted to our care,
the vineyard given to us.
Yeah the vineyard entrusted to our care,
we'll control her, we'll control her.

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...