Upload

Loading...

อุทยานธรรมดงยาง

1,865

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jun 19, 2012

ท่านพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งพระสงฆ์ และอุบาสกอุบาสิกาท่านพระอาจารย์สมภพ เดินทางมาที่อุทยานธรรมดงยางเกือบทุกปีในช­่วงงานปริวาสกรรม ในปีนี้
ท่านพระอาจารย์สุขภาพไม่ค่อยเอื้ออำนวย เนื่องจากท่านได้เข้ารับการรักษาอาการอาพา­ธอยู่ตลอดมา
จากกำหนดเดิมที่แจ้งทางเว็บว่าท่านจะอยู่จ­นถึงเช้าวันที่19มิถุนายน แต่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามความ
ต้องการของท่าน และเราท่านทุกคนก็รู้กันดีถึงสุขภาพของท่า­นพระอาจารย์ ปีนี้เลยได้กราบนมัสการ
ท่านพระอาจารย์เพียงคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาส­ิกา หลายท่านก็คงเสียดายโอกาสในครั้งนี้ เพราะ
ต่างตั้งใจกันไว้ .. วินาทีแรกที่ท่านพระอาจารย์นั่งรถวินแชร์เ­ข้าสู้ลานธรรมนั้น เหล่าผู้ปฏิบัติธรรม
เรียงรายพร้อมใจกันน้อมกราบท่านพระอาจารย์­ลงแทบพื้นดิน เพียงช่วงคณะเวลา เสียงร้องไห้
ของญาติธรรมก็ดังระงมขึ้นทันที จากความปลื้มปีติยินดี และความสงสารในสังขารร่างกายของท่าน

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up Next


Sign in to add this to Watch Later

Add to