Loading...

ข่าวภูมิศาสตร์

205 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Feb 7, 2013

เมื่อวันที่ 1 -- 3 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาภูมิศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทางภูมิศาสตร์ ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย โดยการนำของ ดร.จิระเดช มาจันแดง อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์และนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 57 คน ออกปฎิบัติการสำรวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร์การใช้แผนที่และการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกรวมทั้งศึกษาเส้นทางการศึกษาธรรมชาติเพื่อให้นิสิตมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาทางธรณีวิทยามากยิ่งขึ้นนอกจากจะมีการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว การที่นิสิตได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่และออกภาคสนาม เพื่อประกอบการเรียนการสอนนั้น จะเป็นประโยชน์แก่นิสิตอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะการพาผู้เรียนไปออกภาคสนามนั้น ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นทางรายวิชาธรณีวิทยา ภาควิชาภูมิศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมให้นิสิตได้มีโอกาสออกภาคสนามขึ้น เพื่อให้นิสิตมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานภาคสนามจากสภาพภูมิประเทศจริง และมีโอกาสบูรณาการแนวคิดทางวิชาการที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนกับสภาพจริงที่ได้พบเห็น

Loading...


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...