Loading...

Nước lấy dân làm gốc

20,316 views

Loading...

Loading...

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jan 28, 2010

" Tư tưởng lấy dân làm gốc nước không phải là vấn đề mới, mà đã được người xưa nêu ra từ lâu. Khó có thể liệt kê đầy đủ các nhà tư tưởng, các triết gia, hay những học thuyết đông tây kim cổ đã coi dân là gốc của nước, đề cập về vai trò dời non lấp biển của nhân dân. Từ thời cổ đại, người Hy Lạp đã cho rằng dân chủ có nghĩa là chính quyền thuộc về nhân dân (dân chủ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp demos có nghĩa là nhân dân và kratos có nghĩa là quyền lực1) và hoạt động của nền dân chủ Athens thời cổ đại (cuối thế kỷ thứ V, đầu thế kỷ thứ IV tr.CN) là một minh chứng sống động về vai trò to lớn của nhân dân. Herodote (480-425 tr.CN) cũng đã khẳng định quyền lực trong xã hội là thuộc về dân2. Ở phương Đông, tư tưởng Dân duy bang bản (Dân là gốc nước), Dân vi quý (Dân là quý), Quân dĩ dân vi thiên (Vua lấy dân làm trời) đã được nhắc đến nhiều trong Nho giáo3

___________

Kế thừa tư tưởng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi nhân dân là cội rễ của quyền lực Gốc có vững, cây mới bền/Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân4. Không chỉ dừng lại ở tư tưởng thân dân, Hồ Chí Minh còn cho rằng nhân dân là chủ nhân của đất nước Trong bầu trời, không gì quí bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của dân5, Dễ ngàn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Trong tác phẩm Dân vận, Người viết: Nước ta là một nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ trung ương đến xã đều do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân6. Đó chính là sự phát triển trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của nhân dân7. "

______________

1 Defining Democracy, http://127.0.0.1:800/Default/www.acep...
2 Nguyễn Duy Quý, Nguyễn Tất Viễn (Đồng Chủ biên), Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân - Lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2008, tr.12, 13.
3 Đào Trí Úc, Nhà nước và pháp luật của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.138, 139.
4Vũ Kỳ, Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội 1989, tr.7.
5 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội -2000, tr. 276.
6 Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội -2000, tr. 698.
7 Đào Trí Úc, Nhà nước và pháp luật của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.138, 139.

http://www.nclp.org.vn/chinh_sach/may...

Loading...


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...