Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

پاسخ به سید حسن نصرالله و مقایسه تمدن پارسی و اسلامی1-10

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like Mosibat's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike Mosibat's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add Mosibat's video to your playlist.

Uploaded on Nov 11, 2010

سید حسن نصر الله اخیرا در توهینی آشکارا به فرهنگ و تمدن ایران و ایرانی اعلام کرده که اثری از تمدن پارسی در ایران وجود ندارد و آنچه هست تمدن اسلامی و عربی ست و خمینی و خامنه ای را از ادامه نسل قوم و قبیله قریش و از نسل بنی هاشم معرفی کرده، هرچند در این مورد اشتباه نگفته، اما این آخوند ها و امثال آنها تماینده گان حقیقی مردم ایران و فرهنک و تمدن پارسی نیستند، که به واسطه وجود نحس شان به حیثیت فرهنگ و تمدن ما توهین شود، ان هم از طرف سید حسن نصرالله که مستقیما از سرمایه و بودجه مردم ایران تغذیه میکند، مگر او شغل و حرفه ای جز سخنرانی و تهدید و آشوب به راه انداختن دارد ؟
در این ویدئو سعی کردم با گرد آوری سخنان جالب توجه افراد روشنفکر پاسخ اهانت وی را داده و هویت اصلی این تمدن اسلامی را برایش بازگو کنم، شاید مرهم دردی باشد بر زخم این اهانت
----------------------------------------­----------------------------------------
بیشتر از همه سکوت دولت مردان آزارم میده و به قول معروف:
من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه کرد آن آشنا کرد

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to