Upload

Loading...

You're viewing YouTube in English (US).
Switch to another language: | View all
You're viewing YouTube in English.
Switch to another language: | View all

Tibetan song 2012 - The truth by Tsewang lhamo & Sherten

35,397

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Uploaded on Feb 4, 2012

བདེན་པའི་འགྱུར་ཁུགས།

མཁའ་ན་འཇོ་བའི་བདུད་བརྩི་བསིལ་མ་གཅིག
སེམས་ན་འབབ་པའི་གཙང་ཆུ་དངས་མོ་གཉིས།
རུས་ན་ཟུག་པའི་ཕ་སྐད་དག་མ་གསུམ།
གངས་ཆབ་ཟེགས་མའི་འགྱུར་ཁུགས་ངོ་མ་ཡིན།
ཧོ་་་་་་ཧོ་་་་ ཧོ་་་་ཧོ་་་་་་
བརྩེ་བ་ཕ་ཡོད་ཡར་གླུང་གཙང་པོ་གཅིག
དུངས་བ་གླུངས་ཡོད་ཇོ་མོ་གླང་མ་གཉིས།
དམ་ཚིགས་བཞེངས་ཡོད་རྡོ་རྗེ་མདུད་བ་གསུམ།
གངས་ཆབ་ཟེགས་མའི་འགྱུར་ཁུགས་ངོ་མ་ཡིན།

དགའ་སྐྱོ་རི་མོ་རི་ལ་བརྐོས་པ་གཅིག
སྐྱིད་སྡུག་ལོ་ཟླ་ཆུ་ལ་སྐུར་བ་གཉིས།
བདེ་སྡུག་ལས་དབང་དབྱངས་ལ་འགུགས་པ་གསུམ།
གངས་ཆབ་ཟེགས་མའི་འགྱུར་ཁུགས་དག་མ་ཡིན།
ཧོ་་་་་་ཧོ་་་་ ཧོ་་་་ཧོ་་་་་་
ང་ནི་ཁྱོད་ཡིན་ཁྱོད་ནི་ང་ཡང་ཡིན།
ང་ཚོ་ཚང་མ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ཡིན།
མཐུན་སྒྲིལ་དཔུང་རྡང་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་པ་ཡིན­།
གངས་ཆབ་ཟེགས་མའི་འགྱུར་ཁུགས་དེ་འདྲ་ཡིན།
ཧོ་་་་་་ཧོ་་་་ ཧོ་་་་ཧོ་་་་་་
ང་ནི་ཁྱོད་་ཡིན་ཁྱོད་ནི་ང་ཡང་ཡིན།
ང་ཚོ་ཚང་མ་ཁྱིམ་ཚང་གཅིག་གི་ཡིན།
མཐུན་སྒྲིལ་དཔུང་རྡང་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་པ་ཡིན­།
གངས་ཆབ་ཟེགས་མའི་འགྱུར་ཁུགས་དེ་འདྲ་ཡིན། ཐོ་ཚ་བསྟན་པ་ནས།

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License

Loading...


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...