Loading...

Pethau Bychain Dewi Sant - Bob Delyn a'r Ebillion (geiriau / lyrics)

7,631 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Feb 29, 2012

Can/Song: Pethau Bychain Dewi Sant (St David's Little Things)
Band: Bob Delyn a'r Ebillion
Album: Dore

Prynwch/Buy 'Dore':
http://www.sadwrn.com/cd.asp?id=96

Welsh Music Blog / Blog Cerddoriaeth Cymraeg:
http://welshmusic-cerddoriaethcymraeg...

Twitter:
http://twitter.com/#!/Welsh_Music

Pwy oedd Dewi Sant? / Who was St David?
Dewi Sant oedd nawdd sant Cymru. Yn ol straeon amdano, bu fyw am dros 100 mlynedd a bu farw ar Ddydd Mawrth, y cyntaf o Fawrth (Gwyl Dewi Sant heddiw). Ei eiriau olaf i'w ddilynwyr oedd mewn pregeth ar y dydd Sul blaenorol. Meddai 'Byddwch yn llawen, a cadewch eich ffydd ac eich cred. Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd yr ydych wedi fy ngweld i yn ei wneud. Fe gerddaf i y llwybr y troediodd ein cyndeidiau.'

It is claimed that David lived for over 100 years, and he died on a Tuesday 1 March (now St David's Day). His last words to his followers were in a sermon on the previous Sunday. Rhygyfarch transcribes these as 'Be joyful, and keep your faith and your creed. Do the little things that you have seen me do and heard about. I will walk the path that our fathers have trod before us.' 'Do the little things in life' ('Gwnewch y pethau bychain mewn bywyd') is today a very well known phrase in Welsh.

Geiriau:
Pethau bychain Dewi Sant,
nid swn tân ond swn tant.
Nid derw mawr ond adar mân,
nid haul a lleuad ond gwreichion tân.

Ond o, dyna chi strach, trio cael hyd i sach
i gadw'r holl bethau bach.

Pethau bychain Dewi Sant,
y ll'godan ond nid yr eliffant.
A darnau'r gwlith nid dwr y moroedd,
ond yn y briga', stwr y mae.

Ond o, dyna chi strach, trio cael hyd i sach
i gadw'r holl bethau bach.

Pethau bychain Dewi Sant,
swn 'yn traed ni yn y nant.
Yr hada' yn disgyn yma a thraw,
a'r tamad, y tamad ola' o wenith yn dy law.

Ond o, dyna chi strach, trio cael hyd i sach
i gadw'r holl bethau bach.

Map y byd yn llyfr y plant,
pethau bychain Dewi Sant.

Y pellter sydd rhwng dant a dant ar ol nawdeg naw a chant,
pethau bychain Dewi Sant.

Ond o, dyna chi strach, trio cael hyd i sach
i gadw'r holl bethau bach.

English Translation Lyrics:
St David's little things,
not the sound of fire but the sound of chords.
Not a large oak but small birds,
not the sun and moon but the sparks of fire.

But oh, what a hassle it is to try and find a sack
to keep all of the little things.

St David's little things,
the mouse but not the eliphant.
And the dew drops, not the water of the seas,
but in the branches, uproar is found.

But oh, what a hassle it is to try and find a sack
to keep all of the little things.

St David's little things,
the sound of our footsteps in the stream.
The seeds fall here and there,
and the scrap, the last scrap of wheat in your palm.

But oh, what a hassle it is to try and find a sack
to keep all of the little things.

The world's atlas in a children's book,
St David's little things.

The distance between a tooth and a tooth between ninety nine and a hundred - St David's little things.

But oh, what a hassle it is to try and find a sack
to keep all of the little things.

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...